Lemonsoftin projektinhallinnalla hallitset asiakasprojektien lisäksi sisäiset kehitysprojektisi. Mallipohjien avulla uuden projektin perustaminen on nopeata ja käyttäjää ohjaavaa. Vaiheista, resursoi, budjetoi ja seuraa projekti haluamallasi tarkkuudella.

Projektivaiheet toimivat litteroina, projektirakenteen kuvaamisessa (etapit, välietapit), maksuposteina, työtehtävien ohjaamisessa, budjetoinnin ja ennustamisen apuna sekä projektiseurannassa.


Kuva: Talo 2000 projektimalli.

Osa integroitua kokonaisratkaisua

Lemonsoft Projektinhallinta on saumaton osa Lemonsoft-toiminnanohjausta. Materiaaliotot ja palautukset varastoon näkyvät automaattisesti myös projektinhallinnassa. Myös projektille kohdistetut ostolaskut, matkalaskut ja palkat näkyvät reaaliajassa.

Käytössäsi on asiakkaista automaattisesti maksukäyttäytyminen ja myyntitiedot sekä kirjatut tapahtumat.


Projektidokumentit

Projekteja johdetaan oikealla tiedolla. Liitä projektille esimerkiksi aloitus- ja seurantapalavereiden muistiot, jolloin ne löytyvät helposti myöhemminkin. Myös tärkeiksi koetut sähköpostit tai keskustelujen sisältö kannattaa liittää projektille.


Projektin budjetointi

Budjetoit projektin kululajeille, jotka voit määritellä itse. Tyypillisesti kululajeja ovat työkustannukset, materiaalit ja alihankinta.

Voit luoda muutoksia budjettiin projektin kestäessä. Alkuperäinen budjetti pysyy tallessa, joten voit jälkeenpäin tarkastella missä kohtaa muutokset tapahtuivat.

Projektin laskutus

Mikäli projekti on laskutettava, voit määritellä sen laskutettavaksi toteuman tai maksupostien mukaan. Osto- ja matkalaskujen läpilaskutukseen voit määritellä katteen.

Työhinnastot voit perustaa tarpeen mukaan. Henkilön tuntihinta voi vaihdella ajankohdan ja palkkalajin mukaan. Projektille valitset sitten sovitun työhinnaston.


Kuva: Voit määritellä projektin perustietoihin kaikki laskutukseen liittyvät asiat.

Työtehtävät ja työaika

Voit muodostaa projektista tehtäviä eri henkilöille. Henkilöt kirjaavat työtunnit tehtäville ja kun kaikki projektivaiheen tehtävät ovat valmiita, tulee projektivaihekin valmiiksi.

Lemonsoft käsittelee kirjattuja työtunteja tulevina palkkakustannuksia ja toteuma syntyy sitten palkanlaskennasta.

Työajan käsittelystä voit lukea tarkemmin tästä.


Materiaalit ja muut ostot

Kun kirjaat ostotilauksen projektille, syntyy tästä tuleva kustannus. Ohjelma laskee toteuman ostolaskuilta. Ostolaskujen tarkastuksen yhteydessä voit merkitä kauttalaskutuksen, mikäli sitä ei ole verkkolaskujen sisäänluvussa automaattisesti tehty. Projektin perustiedot ohjaavat tätä automatiikkaa.

Mikäli projektista syntyy tuotantotöitä, tulevat näiden töiden materiaalit ja työt kustannuksiksi projekteille. Projektinhallinta linkittyykin hyvin projektiluonteiseen tuotantoon.

Voit kirjata materiaaleja projektille myös suorina varasto-ottoina.


Tiimikalenteri

Asiakkuudenhallinnan tiimikalenteri toimii myös projektiresurssien vapaiden aikojen etsimisessä. Projekteilla on omakin kalenteri, josta voit tarkastella projektin vaiheita aikajanalla.

Dimensiot

Projekti liittyy useimmiten asiakkaaseen tai tilaukseen. Näiden kautta käytössäsi on asiakkaan ja tilauksen dimensiot.

Projektilla on suoraan dimensiot:

 • Laji
 • Hanke
 • Omistaja
 • Liiketoiminta-alue (LTA)
 • Kustannuspaikka (pilkottavissa useisiin eri dimensioihin)
 • Projektityyppi
 • Projektipäällikkö
 • Kululajit (n kappaletta)
 • Projekti
 • Projektivaihe
 • Littera
 • Vaiheen tyyppi

Lisenssi ja hinnat

Projektinhallinnan lisenssi on WPH. Ohjelman hinta on 53,06 euroa kuukaudessa ja käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus on 5,98 euroa. Hinta sisältää myös projektiseurannan (WPS).