LemonBI – Nopea takaisinmaksuaika

Liiketoimintapäätökset vaativat taustalleen tietoa. Taustalla on joko ’vahva tuntuma’ tai varsinainen tieto. Päättäjä sen päättää. Fiksuinta kuitenkin on, että päätökset pohjautuvat olemassa olevaan tietoon, eikä asioita jätetä arvailujen varaan. Paras tapa saada tietoa on modernin BI-ratkaisun avulla, koska tarvittavan tiedon pitää olla helposti saatavilla ja valmiiksi koostettuna. Tarvittavat tiedot ovat yrityskohtaisia ja hyvin monisyisiä, mistä johtuen seurantakohteet ja ohjaamisen mittarit poikkeavat toisistaan. Miten tällaisen ratkaisun saa kustannustehokkaasti käyttöön? Maksaako se itseään koskaan takaisin?

LemonBI tarjoaa valmiita ratkaisuja asiakastarpeiden mukaan. Kun asiakkaidemme liiketoimintatieto löytyy Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmästä, niin meillä on valmiita kustannustehokkaasti käyttöönotettavia malleja, joiden avulla BI-ratkaisu on parhaimmillaan käytössä muutamassa päivässä. Käyttöönotto riippuu tietotarpeista, ratkaisun laajuudesta ja tarpeista rikastuttaa tietoa ulkopuolisilla tietolähteillä.

 

 

 

 

 

 

Kuva: LemonBI tarjoaa tiedot liiketoiminnan seuraamiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen.

Takaisinmaksuaika BI-ratkaisulle on helposti selvitettävissä: miten raportointi tällä hetkellä toteutetaan, paljonko kuluu aikaa raportointiin ja tiedon etsimiseen, kuinka usein raportoidaan ja niin edelleen. Ajankäytön tehostamisen lisäksi on mahdollista määrittää rahallinen arvo myös liiketoiminnan tehostumiselle. Liiketoiminnan tehokkuutta voidaan parantaa niin asiakkuudenhallinnan, projektinhallinnan, tuotannon, materiaalihallinnan kuin myös taloushallinnon näkökulmasta, kun käytettävissä on aina ajantasainen ja liiketoiminnan ohjaamisen kannalta relevantti tieto.

Takaisinmaksun aika

Asioiden konkretisoimiseksi takaisinmaksuaikaa voidaan purkaa yksinkertaisella esimerkillä. Henkilö X koostaa myyntijohtajalle myyntidataa myynnin palavereita varten, joita käydään kahden viikon välein. Tarvitaan tietoa tarjouskannasta, avoimesta tilauskannasta, toimitetuista tilauksista sekä laskutuksesta ja kaikki pitäisi suhteuttaa edellisvuoteen, budjettiin ja sen ennustamiseen. Henkilön X raportointiin käyttämä kokonaisaika kuukausittain on noin kaksi päivää. Lisätarpeita voi tulla tiedon pilkkomisen suhteen esimerkiksi jonkin dimension mukaan, kuten asiakassegmentin. Tämän lisäksi myyntijohtaja ja jokainen myyjä etsii tietoa itsenäisesti palaverien ulkopuolella. Näin ollen on käytetty paljon aikaa raportointiin ja tiedon etsimiseen, mikä sinänsä on turha kustannus, kun tieto voisi olla helpommin ja valmiimpana saatavissa.

LemonBI:ssä tiedot ovat valmiiksi koostettuina, jolloin voidaan keskittyä raportoinnin ja tiedon etsimisen sijaan liiketoiminnan seuraamiseen ja ohjaamiseen. BI-ratkaisun avulla tieto on aina ajantasaista ja haluttujen henkilöiden saatavilla. Käyttäjät voivat itse pilkkoa tietoa osiin ja tarkastella asioita eri näkökulmista. Tieto on aina esitetty tehokkaiden visualisointien avulla, jolloin tiedon seuraaminen ja omaksuminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin rivitietojen tarkastelu. Mikäli otetaan vielä huomioon se, että mihin muuhun tuottavaan työhön voitaisiin kaikki hukkaan käytetyt resurssit kohdistaa, niin takaisinmaksuaika voidaan tyypillisesti laskea helposti välille 3 ─ 12 kk. Voitaisiinko palavereitakin käydä harvemmin, kun kaikilla on tiedot koko ajan saatavilla?

Resurssien tehokkaamman käytön lisäksi LemonBI:n avulla on mahdollista tehostaa liiketoimintaa, kun pystytään entistä tarkemmin seuraamaan ja ohjaamaan prosesseja. Taustalle tarvitaan erilaisia toiminnallisia tavoitteita, että tiedetään minne tähdätään ja miten lopulta päästään toivottuun tulokseen. Esimerkiksi myynnin seurannassa toiminnallisina tavoitteina voisivat olla asiakaskäyntien määrä, tarjouskanta, tarjousten voittoprosentti ja lopulta myyntikate (kuva alla), jotka johdattavat haluttuun tuloslaskelmaan.

 

 

 

 

 

Kuva: toiminnallisten tavoitteiden seuranta ja liiketoiminnan tehostaminen.

Olipa kyse myynnistä, projektiliiketoiminnasta, tuotannollisesta yrityksestä tai jostain muusta, niin on selvää, että tietoa ja tavoitteita tarvitaan päätöksentekoon ja liiketoiminnan ohjaamiseen. Mikäli etsit tehokasta ratkaisua liiketoiminnan kehittämiseen, niin suosittelen katsomaan tuoreen videomme aiheesta ja ottamaan yhteyttä!  Aiheesta lisää myös nettisivuillamme LemonBI.

Katso LemonBI video tästä.

Ari Karvola

LemonBI konsultti