Verotuksen muutoksia 2017

Verohallinto on tehnyt merkittäviä muutoksia verotusmenettelyihin vuodelle 2017.vero

Verohallinnolle tehtävät ilmoitukset ja niiden aineistomuodot muuttuvat merkittävästi. Tämän vuoksi Lemonsoft Kirjanpitoa ja Lemonsoft Palkanlaskentaa käyttävien asiakkaidemme tulee päivittää uusi Lemonsoft-versio käyttöönsä vuodenvaihteessa. Vanhemmilla Lemonsoft-versioilla ei voi muodostaa uutta aineistomuotoa.

Uusi tiedostomuoto

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen (ent. kausiveroilmoitus) ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen uusi tiedostomuoto astuu voimaan 1.1.2017. Vuodelta 2016 sähköisesti ilmoitettavien vuosi-ilmoitusten viimeinen palautuspäivä on 3.2.2017. Vuosi-ilmoitukset on annettava sähköisesti, mikäli ilmoitus koskee viittä tai useampaa palkansaajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Verohallintoon lähtevät aineistot täytyy muodostaa 1.1.2017 alkaen uusimmalla Lemonsoft-versiolla.

Lue lisää verotuksen muutoksista >>

Saat lisätietoa myös taloushallinnon ammattilaisille suunnatusta verkkoseminaarista.

Lue lisää seminaarista >>

Lemonsoftin kausijulkaisu

Julkaisemme Lemonsoftin uuden pääversion, eli kausijulkaisun joulukuun alussa. Tämä versio sisältää uutta veroilmoitusten tiedostomuotoa tukevat muutokset. Päivitä kausijulkaisu käyttöösi, jonka jälkeen voit antaa uuden tiedostomuodon mukaisia ilmoituksia Verohallintoon.

Päivitämme kausijulkaisun Lemonsoftin alustalla oleville SaaS- ja Hosting-asiakkaillemme 16.-18.12.2016. Käyttökatkos alkaa perjantaina 16.12. klo 18:00. Kokonaisuudessaan päivitys on valmis sunnuntaihin mennessä.