Affärssystem

 

Ett affärssystem integrerar företagets funktioner till en tjänst. Ni väljer själv de tjänster som ni behöver i Lemonsoft, och således betalar ni inte för egenskaper som inte används. Med hjälp av Lemonsofts affärssystem kan ni behändigt administrera ert företags funktioner, så att ni kan fokusera på ert specialkunnande istället för att sätta energi på att lära sig invecklade program.

Viljan att växa och utvecklas finns i alla framgångsrika företag – oberoende av bransch eller storleken på företaget. Över 3500 finländska företag har valt Lemonsofts affärssystem för att stöda deras tillväxt.

Lemonsoft är affärssystemet för dig, eftersom det:

 • enkelt kan anpassas till olika branscher
 • växer tillsammans med dig och kan skräddarsys enligt olika behov
 • kan användas i dator, webb eller mobil
 • kan expanderas vid eventuella förändringar i affärsverksamheten

Ni väljer själva om affärssystemet installeras lokalt eller om ni hyr det som en tjänst.

Lemonsoft kan enkelt integreras med övriga program genom våra standardiserade gränssnitt.

Egenskaper

I Lemonsoft finns ert företags alla centrala funktioner och ni kan använda affärssystemet var och när ni vill.

Ekonomi

Lemonsoft Ekonomiförvaltning effektiverar det dagliga arbetet och ni kan automatisera bl.a. faktureringen, bokföringen och bankförbindelsen. Lemonsoft Ekonomiförvaltning innehåller:
– fakturering, försäljningsreskontra, elektronisk fakturering, förskottsfakturering, delbetalning, rapporter
– bokföring, balansbok, anläggningstillgångar, koncernredovisning, bokföringsarkiv
– leverantörsreskontra, godkännande av leverantörsfakturor och reseräkningar
– kassa, bankförbindelse, skattedeklaration
– automatisering av ekonomiförvaltningen och rapporterna

CRM

Med Lemonsoft CRM har ni alltid aktuell information, så att ni kan styra kundhanteringen och försäljningen effektivt. Ni får snabbt fram information och en helhetsbild av bl.a. offerter, orderstocken, faktureringen och produktionen.

Personalförvaltning

Med Lemonsoft Personalförvaltning administrerar ni effektivt personalens uppgifter så att ni kan leda företaget mot uppsatta mål. Lemonsoft Personalförvaltning innehåller:
– personregister, kompetensprofil, register på t.ex. utvecklingssamtal och skolningar
– löneberäkning och utbetalning, rapportering
– TYVI –filer till myndigheter
– reseräkningar, kostnadsfakturor
– registrering av arbetstid, stämplingsterminal, planering av arbetsskift
– hantering av saldotimmar och semestrar

Läs mera >>

Logistik

Med Lemonsoft Logistik kan ni effektivt administrera produktion, logistik och försäljning. Leveranser som görs i tid gör att du lätt får nöjda kunder. Lemonsoft Logistik innehåller:
– lagerbokföring, parti- och serienummeruppföljning, produktstruktur, pallhantering
– försäljningsordrar, inköpsordrar
– reklamationer, servicearbeten
– intrastat tullhantering
– uthyrning, storlekssortiment, prislistor
– produktkonfigurator, EDI-förbindelser, stöd för PDA

Produktion

Med Lemonsoft Produktion kan ni effektivera produktionen till det yppersta. Ni kan på ett helt nytt sätt utnyttja produktionskapaciteten, hitta flaskhalsar och se till att deadlines hålls i produktionen. Ni kan enkelt organisera och schemalägga arbeten, reservera material och göra inköp. Fördelar med Lemonsoft Produktion:
– möjlighet att planera i grova drag eller in i detalj om du så önskar
– visuellt arbetsbord där ni enkelt kan flytta arbeten genom drag-and-drop
– kapacitet och belastning på maskiner och personalen i realtid
– automatisering av arbeten
– visuell arbetskö som kan finnas t.ex. i mobilen eller på en storbildsskärm i fabriken
– materialreserveringar i realtid
– underleverantörer får information i realtid
– omfattande rapporter som gör att ni effektivt kan leda ert företag
– kvalitetskontroll med bl.a. hantering av reklamationer och protokoll

Företagsledning

Lemonsoft Företagsledning innehåller funktioner och rapporter som är riktade till företagsledningen för att följa och planera affärsverksamheten. Business Intelligence (BI), dvs kontroll av all information inom organisationen, är en relevant del i ett framgångsrikt företag. Informationen finns i affärssystemet, men det är även möjligt att hämta data från andra källor.

Utöver omfattande rapporter finns:
– kassaflöde
– försäljningsbudget
– inköpsavtal
– försäljaruppföljning
– resultat-/balansräkning

Projekthantering

Lemonsoft Projekthantering möjliggör en trygg hantering av företagets projket, så att överenskomna tidtabeller och budgeter håller. Ni kan i realtid följa bl.a. inkomster, utgifter, projektfaser och på så sätt har ni möjlighet att fatta rätta beslut. Lemonsoft Projekthantering innehåller:
– planering och budgetering av projekt
– projektfaser, projektcentrum, projektkalender, transaktioner
– arbetstimmar, projekttimmar, fakturering, rapporter

Inkomstregistret

Löneräkningen innehåller rapportering i realtid till Inkomstregistret som tas i bruk den 1.1.2019. Rapportering i realtid ersätter de nuvarande årsanmälningarna. I Lemonsoft har vi genomfört en omfattande rapporteringsmöjlighet. Med hjälp av den omfattande rapporteringen har du möjligt att fylla i kompletterande uppgifter i samband med anmälningarna till Inkomstregistret, vilket betyder att du inte behöver göra skilda redogörelser om t.ex. frånvaron. Du kan skicka uppgifterna till Inkomstregistret direkt ur Lemonsoft – snabbt och enkelt utan skilda program, portaler eller konvertering av data.

 

 • Kompletterande inkomstslag
 • Anställningsförhållanden
 • Intjäningsperioder och frånvaro, uppgifter även från arbetstimmarna och HR-kalendern.
 • Rapportering direkt till Inkomstregistret via gränssnitt
 • Alternativ rapportering – löneuppgiftsmaterial kan laddas som filer till Inkomstregistret
 • Möjligheten att automatisera rapporteringen till Inkomstregistret
 • Anmälningssätt 1 eller 2, möjligheten att välja själv
 • Olika verktyg som förenklar ibruktagningen
 • Anmälningsregister
 • Arbetsgivarens separata anmälan
 • Korrigeringar
  • Ogrundad förmån
  • Återkrav
  • Korrigeringsanmälan
  • Makulering av anmälan

För mera information tag kontakt med

Tomi Seppälä
Försäljningschef

tomi.seppala@lemonsoft.fi
010 328 1023