Kotimainen ohjelmistovalmistaja Lemonsoft Oy tarjoaa yritysohjelmistoympäristön maksutta Ammattikorkeakoulu Savonian opiskelijoiden käyttöön.

Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia työelämässä, vahvistaa käytännön osaamista sekä tarjota mahdollisuus verkostoitua potentiaalisten tulevien työnantajien kanssa. Samalla luodaan ymmärrystä eri liiketoimintamalleista, hallinnon osa-alueista sekä siitä, miten ne vaikuttavat toisiinsa.

Opiskelijoiden on mahdollista käyttää ohjelmistoa kokonaisuudessaan sisältäen taloushallinnon, logistiikan, tuotannonohjauksen, CRM:n sekä palkka-ja henkilöstöhallinnon osuuksia, pois lukien kolmansia osapuolia sisältävät lisenssit. Ohjelmaa suunnitellaan osaksi koneinsinööriopiskelijoiden koulutusohjelmaa.

Savonian AMK teki aloitteen yhteistyöstä, sillä usealla potentiaalisella – erityisesti pohjois-savolaisella – työnantajayrityksellä on käytössään Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä. Näin oppilaitos voi tarjota yritysmaailmaan entistä paremmilla valmiuksilla varustettuja osaajia ja edesauttaa vastavalmistuneiden työllistymistä.

Lisätietoja: R & D Specialist Kai Kärkkäinen, kai.karkkainen@savonia.fi sekä Myynti-ja markkinointijohtaja Jakke Vyyryläinen, p. 010 328 1019, jakke.vyyrylainen@lemonsoft.fi