VISIOMME:

Mahdollistamme asiakkaan menestymisen ja parhaan käyttökokemuksen sitoutuneen henkilökuntamme avulla.

ARVOMME:

TULOKSELLINEN

Lemonsoft mahdollistaa tuotteillaan ja toiminnallaan asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen tuloksentekokyvyn heidän omassa liiketoiminnassaan. Toiminnanohjausjärjestelmä edesauttaa yrityksen kehittymistä.

Lemonsoftin henkilöstö toimii asiakaslähtöisesti.

Lemonsoft Oy on kannattava ja tulosta tekevä yritys. Tämä mahdollistaa pohjan luotettavalle ja pitkäkestoiselle yhteistyölle niin asiakkaiden, kumppaneiden kuin henkilöstön kanssa.

EDELLÄKÄVIJÄ

Asiakkaamme kokevat toiminnassaan edelläkävijyyden tuomat edut.

Lemonsoft Oy kehittää elinkaaretonta toiminnanohjausjärjestelmää, jossa huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja tuodaan mukaan parhaita prosessikäytäntöjä.

Henkilöstömme on aidosti kiinnostunut kehittämään osaamistaan ja omalla panoksellaan mahdollistaa Lemonsoftin innovatiivisuutta.

ARVOSTAVA

Lemonsoft Oy arvostaa työntekijöitään, asiakkaitaan ja kumppaneitaan, huomioiden näiden kehitystarpeet asianmukaisesti. Arvostaminen näkyy avoimesti kaikessa toiminnassa.

Arvostus on molemminpuolista ja perusta kestävälle, kannattavalle, tasa-arvoiselle ja tulokselliselle yhteistyölle.

Henkilöstö arvostaa asiakkaita, kollegoita, työnantajaa ja yhteistyökumppaneita. Henkilöstö on innostunut työstään luoden positiivisen ilmapiirin omalla työpanoksellaan.