Asiakkuudenhallinta on toimintamalli, jonka avulla yrityksesi rakentaa paremmat suhteet asiakkaisiinsa. Lemonsoftin Asiakkuudenhallinta (CRM) –ohjelman avulla annat organisaatiollesi työkalut asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen. Pystyt hoitamaan asiakkuuksia kokonaisvaltaisesti, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin sekä tehostamaan markkinointia ja myyntiä.

Osa kokonaisratkaisua

Lemonsoft Asiakkuudenhallinta on saumaton osa Lemonsoft-toiminnanohjausta. Käytössäsi on asiakkaista automaattisesti maksukäyttäytyminen ja myyntitiedot. Näet tarjous- ja tilauskannan, laskutuksen sekä tuotantotilanteen reaaliajassa. Voit kirjata tapahtumia eri ohjelmista ja kohdistaa ne vaikkapa tilaukselle.

Laajat asiakas- ja toimittajatiedot

Asiakasrekisterissä ylläpidät prospektien, asiakkaiden, toimittajien ja muiden yrityksesi sidosryhmien tiedot. Voit luokitella ja ryhmitellä asiakkaat lukuisilla eri tavoilla. Käytössäsi on kymmeniä erilaisia dimensioita. Voit luokitella yhteyshenkilötkin vapaasti esimerkiksi markkinointitarkoituksia varten.

asiakasrekisteriKuva: Asiakkaan perustietojen ylläpito työasemaversiossa.

Asiakastietämys koko organisaation käyttöön

Kun kommunikoit asiakkaan kanssa, kirjaa oleelliset tiedot tapahtumaksi. Voit luokitella ja ryhmitellä tapahtumat organisaatiosi strategisten tavoitteiden mittaamista varten. Näet helposti, ketkä henkilökunnasta ovat olleet asiakkaaseen yhteydessä ja mitä asia on koskenut. Voit myös liittää tapahtumiin muistiot ja muut dokumentit, jolloin ne ovat helposti kaikkien saatavilla.

Tapahtuma voi synnyttää työtehtävän itsellesi tai vaikkapa myyjälle. Voit kerätä työtehtävistä myös laskutettavaa aikaa.

SSRS_CRMTapahtumatKuva: Tapahtumien oikealla luokittelulla voit seurata useita erilaisia asioita.AsiakaskeskusKuva: Asiakaskeskus LemonOnlinessa.

Tarjouskanta haltuun

Tarjouslaskennalla luot tarjouksia ja lähetät ne välittömästi sähköpostitse asiakkaalle. Tehdyt tarjoukset tallentuvat asiakastietoihin ja voit aina palata tarjoushistoriaan sekä tarjousten eri versioihin. Lemonsoft-tarjouslaskennan erityispiirteitä ovat ns. hiljaisen tiedon keruu (=kilpailijatieto) ja ennustettavuus. Voitetut ja hävityt tarjoukset ovat analysoitavissa ja tuovat arvokasta lisätietoa myynnin tueksi.

Hyväksytyn tarjouksen siirrät myyntitilaukseksi ja edelleen laskuksi.

Tarjouslaskenta tukee myös konfiguroitavia tuoterakenteita ja projektinhallintaa.

SSRS_CRMTapahtumat

Kuva: Esimerkki tarjouskannan mittarista.

Markkinointi

Kohderyhmillä hoidat markkinoinnin sekä massatiedottamisen ja voit hyödyntää sitä myös tilaisuuksien sekä koulutusten järjestämisessä.  Muodostat helposti kohderyhmän erilaisin rajauksin tiedotuksia, soittolistaa tai sähköpostimarkkinointia varten. Tavoitat oikeat ihmiset oikeassa asiassa ja lisäät markkinointisi tehokkuutta.

Emaileri on johtava kotimainen satojen yritysten käyttämä sähköisen markkinoinnin ja uutiskirjeviestinnän palvelu. Emaileri on integroitu Lemonsoftiin ja voit käyttää sitä suoraan Lemonsoftin kohderyhmistä.

Katso eMailerin esittelyvideo

Katso miten integraatio on toteutettu

Myyntiputki

Luo yrityksesi myyntiprosessille sopivat myyntiputket myyntitiimien seurantatyökaluksi. Myyntimahdollisuuksien edetessä näet graafisesti, miten prospektikanta hyödynnetään, paljonko se tuottaa asiakaskäyntejä, tarjouksia ja toteutuneita kauppoja. Voit tarkastella yksittäisten myyjien menestymistä ja etenemistä vinkistä kauppaan.

ssrs_mittari_crm

Kuva: Asiakkuudenhallinnan vakiomittarista näet prospektien ja asiakkaiden määrän kehittymisen sekä myyntitunnelin onnistumisen.

Ryhmäkalenteri

Ryhmäkalenteri on menestyvän tiimin ja yhteisten resurssien kannalta oiva työkalu. Lemonsoft-ryhmäkalenteri integroituna Outlookin kalenteriin mahdollistaa tapahtumakirjauksen kerralla siten, että siitä jää tieto asiakkaalle ja kalenteriin. Näet kätevästi tiimisi/osastosi vapaat resurssit ja voit hyödyntää tätä myös yhteisten koulutustilojen, autojen, projektorien ym. varaamisessa.

Sopimuslaskutus

Perusta toistuvat laskut asiakasrekisteriin sopimuksiksi. Yhdellä asiakkaalla voi olla useita erilaisia sopimuksia, joille määrittelet laskutettavat nimikkeet, laskutusjakson ja voimassaolon.