Asiakkuudenhallinta on toimintamalli, jonka avulla yrityksesi rakentaa paremmat suhteet asiakkaisiinsa. Lemonsoftin Asiakkuudenhallinta (CRM) –ohjelman avulla annat organisaatiollesi työkalut asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen. Pystyt hoitamaan asiakkuuksia kokonaisvaltaisesti, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin sekä tehostamaan markkinointia ja myyntiä.

Osa kokonaisratkaisua

Lemonsoft Asiakkuudenhallinta on saumaton osa Lemonsoft-toiminnanohjausta. Käytössäsi on asiakkaista automaattisesti maksukäyttäytyminen ja myyntitiedot. Näet tarjous- ja tilauskannan, laskutuksen sekä tuotantotilanteen reaaliajassa. Voit kirjata tapahtumia eri ohjelmista ja kohdistaa ne vaikkapa tilaukselle.

Laajat asiakas- ja toimittajatiedot

Asiakasrekisterissä ylläpidät prospektien, asiakkaiden, toimittajien ja muiden yrityksesi sidosryhmien tiedot. Voit luokitella ja ryhmitellä asiakkaat lukuisilla eri tavoilla. Käytössäsi on kymmeniä erilaisia dimensioita. Voit luokitella yhteyshenkilötkin vapaasti esimerkiksi markkinointitarkoituksia varten.
Kuva: LemonOnlinen Asiakaskeskuksesta on helposti nähtävissä kaikki asiakkaan tapahtumat

Asiakastietämys koko organisaation käyttöön

Kun kommunikoit asiakkaan kanssa, kirjaa oleelliset tiedot tapahtumaksi. Voit luokitella ja ryhmitellä tapahtumat organisaatiosi strategisten tavoitteiden mittaamista varten. Näet helposti, ketkä henkilökunnasta ovat olleet asiakkaaseen yhteydessä ja mitä asia on koskenut. Voit myös liittää tapahtumiin muistiot ja muut dokumentit, jolloin ne ovat helposti kaikkien saatavilla.Tapahtuma voi synnyttää työtehtävän itsellesi tai vaikkapa myyjälle. Voit kerätä työtehtävistä myös laskutettavaa aikaa.

SSRS_CRMTapahtumatKuva: Tapahtumien oikealla luokittelulla voit seurata useita erilaisia asioita.Asiakaskeskus
Kuva: Asiakaskeskus LemonOnlinessa.

Tarjouskanta haltuun

Tarjouslaskennalla luot tarjouksia ja lähetät ne välittömästi sähköpostitse asiakkaalle. Tehdyt tarjoukset tallentuvat asiakastietoihin ja voit aina palata tarjoushistoriaan sekä tarjousten eri versioihin. Lemonsoft-tarjouslaskennan erityispiirteitä ovat ns. hiljaisen tiedon keruu (=kilpailijatieto) ja ennustettavuus. Voitetut ja hävityt tarjoukset ovat analysoitavissa ja tuovat arvokasta lisätietoa myynnin tueksi.Hyväksytyn tarjouksen siirrät myyntitilaukseksi ja edelleen laskuksi.Tarjouslaskenta tukee myös konfiguroitavia tuoterakenteita ja projektinhallintaa.

SSRS_CRMTapahtumat
Kuva: Esimerkki tarjouskannan mittarista.

Myyjän työpöytä

Myyjän ajankäytön kohdistaminen oikeisiin asioihin lisää työtyytyväisyyttä ja lisää myyntiä. Myyjän näkymään on koottu kaikki myyjän työn tekemisen kannalta oleelliset toiminnot. Voit helposti seurata omaa tarjouskantaa myyntiputkesta ja luoda tarjouksiin liittyviä CRM-tapahtumia. Tarjousten kotiutumisen ennustaminen on myös oleellinen osa aktiivista tarjouskannanhoitoa.Nykyisten asiakkaiden hoitoon on myös oma toiminto, joka nostaa asetetuilla rajauksilla hiljaisia asiakkaita esiin. Voit esimerkiksi ottaa listalle ne asiakkaat, joille ei ole tehty tarjousta 90 päivään tai muuhun haluamaasi ajanjaksoon. Voit myös käyttää CRM-tapahtumia rajaustekijänä ja nostaa listalle myös ne asiakkaat joille ei ole tehty asiakashoitoon liittyvää CRM-tapahtumaa.


Kuva: Myyjän näkymä koostaa myynnin kannalta tarpeelliset toiminnot yhteen näyttöön

Myyntijohdon keskus

Myynnin seuranta ei ole ollut koskaan näin helppoa. Olemme koonneet myyntijohdolle oleelliset asiat yhteen näyttöön. Voit katsoa asioita koko myynnin näkökulmasta tai tarkastella esimerkiksi yhden myyjän tapahtumia.Myyjän työtyytyväisyyden kannalta on oleellista, että hän saa keskittyä myyntiin eikä esimerkiksi raporttien tekemiseen myyntijohdolle. LemonOnlinen CRM-työkaluissa saatkin määriteltyä myynnin tavoitteet ja seurantaraportit muodostuvat normaalin tekemisen taustalla.

Tarjouskannan kehittyminen kertoo myös hyvin myyjän aktiivisuudesta ja voit ennustesteiden perusteella raportoida ylimmälle johdolle tulevista kaupoista.


Kuva: Myyntijohdon keskuksesta on helppo seurata myynnin aktiivisuutta

Markkinointi

Kohderyhmillä hoidat markkinoinnin sekä massatiedottamisen ja voit hyödyntää sitä myös tilaisuuksien sekä koulutusten järjestämisessä.  Muodostat helposti kohderyhmän erilaisin rajauksin tiedotuksia, soittolistaa tai sähköpostimarkkinointia varten. Tavoitat oikeat ihmiset oikeassa asiassa ja lisäät markkinointisi tehokkuutta.Emaileri on johtava kotimainen satojen yritysten käyttämä sähköisen markkinoinnin ja uutiskirjeviestinnän palvelu. Emaileri on integroitu Lemonsoftiin ja voit käyttää sitä suoraan Lemonsoftin kohderyhmistä.

Myyntiputki

Luo yrityksesi myyntiprosessille sopivat myyntiputket myyntitiimien seurantatyökaluksi. Myyntimahdollisuuksien edetessä näet graafisesti, miten prospektikanta hyödynnetään, paljonko se tuottaa asiakaskäyntejä, tarjouksia ja toteutuneita kauppoja. Voit tarkastella yksittäisten myyjien menestymistä ja etenemistä vinkistä kauppaan.
ssrs_mittari_crm
Kuva: Asiakkuudenhallinnan vakiomittarista näet prospektien ja asiakkaiden määrän kehittymisen sekä myyntitunnelin onnistumisen.

LemonOutlook add-in

LemonOutlook Add-in kytkee Microsoft Outlookin ja Lemonsoft CRM-järjestelmän yhteen. Työn tehokkuus kasvaa ja koko organisaation asiakasymmärrys lisääntyy. Voit siirtää asiakkaan sähköpostiisi laittaman tarjouspyynnön CRM-tapahtumaksi ja lisätä uudet yhteyshenkilöt suoraan sähköpostista Lemonsoftin asiakasrekisteriin. Ajantasaiset asiakastiedot ovat oleellinen osa tehokasta asiakaspalvelutyötä.Hyvä asiakaskokemus vaatii, että tunnet asiakkaasi. Asiakastuntemus lisääntyy helposti, kun käytössäsi on LemonOutlook Add-in. Sen avulla voit tarkistaa nopeasti asiakkaan CRM-tapahtumat suoraan Outlookista.

Oman työpäivän hallinta Outlookin kalenterissa on monille arkipäivää. Uusia tehtäviä on helppo lisätä Lemonsoftissa ja voit synkronoida sinulle kohdistetut työt Outlookin kalenteriin. Kalenterissa tehdyt muutokset aikatauluun voit myös synkronoida takaisin Lemonsoftiin.

Microsoft Outlook integrointi Lemonsoftiin tuo uusia ulottuvuuksia käytettävyyteen ja lisää entisestään Lemonsoftin kokonaisratkaisun etulyöntiasemaa markkinoilla.


Kuva: LemonOutlook Add-in on käytettävissäsi suoraan Outlookissa

Ryhmäkalenteri

Ryhmäkalenteri on menestyvän tiimin ja yhteisten resurssien kannalta oiva työkalu. Lemonsoft-ryhmäkalenteri integroituna Outlookin kalenteriin mahdollistaa tapahtumakirjauksen kerralla siten, että siitä jää tieto asiakkaalle ja kalenteriin. Näet kätevästi tiimisi/osastosi vapaat resurssit ja voit hyödyntää tätä myös yhteisten koulutustilojen, autojen, projektorien ym. varaamisessa.

Sopimuslaskutus

Perusta toistuvat laskut asiakasrekisteriin sopimuksiksi. Yhdellä asiakkaalla voi olla useita erilaisia sopimuksia, joille määrittelet laskutettavat nimikkeet, laskutusjakson ja voimassaolon.