Onnistuneen järjestelmähankkeen ABC – part 1

Järjestelmän käyttöönotto – hanke from hell?

Sarkastisesti tyypillistä projektia voisi vaiheistaa seuraavasti: Valtava innostus, julmettu hämminki, hitonmoinen sekaannus, järkiintyminen ja ”pelastetaan se, mikä pelastaa voidaan”. Onneksi tuo on sarkasmia, mutta kyllä vitsissä on myös totuuden siemen.

Tyypillisesti käyttöönottoa ei alkuinnostuksen vallassa muisteta kunnolla valmistella eikä suunnitella tai aikatauluttaa realistisesti,  ja kun sitten jossain vaiheessa huomataan, että metsään ollaan menossa, tehdään hätäisiä korjausliikkeitä. Kiireessä tehdyillä korjauksilla saadaan harvoin onnistunutta lopputulosta, lähinnä koetetaan minimoida vahingot.

Tyypillisimmät asiat, jotka voidaan pilata jo ennen hankkeen alkua ovat aikataulu, budjetti ja suunnitelma (tai sen puute). Tehdään epärealistiset tavoitteet, eikä mietitä kokonaisuutta tai määritellä tavoitteita.

Olemme Lemonsoftilla määritelleet 14 kohdan listan, joita noudattamalla meidän kokemukseemme ja asiakaskunnastamme saatuun palautteeseen perustuen hanke saadaan valmisteltua ja vietyä maaliin kunnialla. Tässä blogissa käydään läpi ensimmäistä kohtaa, joka tulee huomioida etukäteen, parhaimmillaan jo hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa tai järjestelmän valintaa. Seuraaviin listan asioihin palataan tulevaisuudessa jatko-osissa.

Tärkein asia – tavoitteet

Sanotaan, että tavoite ilman suunnitelmaa on vain unelma. Tämä sopii hyvin myös järjestelmähankkeeseen.

Ensimmäinen asia onnistuneessa järjestelmähankkeessa lähtee liikkeelle jo huomattavasti ennen kuin vaihtoehtoisia järjestelmiä edes evaluoidaan tai vertaillaan. Oppikirjamaisesti käyttöönottoon liittyvä projekti voidaan jakaa neljään päävaiheeseen; suunnittelu, käynnistäminen, toteutus ja päättäminen. Päävaiheet, erityisesti toteutus, jaetaan useampiin alivaiheisiin. Yksittäisenä kokonaisuutena toteutus on usein liian iso pala hallittavaksi, siksi se on viisasta jakaa osiin.

Pelkkä vaiheistus ei kuitenkaan riitä. Aikataulu, budjetti, roolit, vastuut ja riskienhallinta ovat myös tärkeitä huomioida. Projektipäällikön merkitys on myös erittäin tärkeä, erityisesti projektin onnistumisen ja aikataulussa pysymisen näkökulmasta. Kaikkien edellämainittujen ohi, mielestäni tärkeimmäksi asiaksi onnistuneessa projektissa nousee kuitenkin yksi asia; tavoite – mitä ylipäätään tavoitellaan ja millä ja kuinka mitataan, että tavoite on saavutettu.

Ensimmäisenä tulee siis määritellä selkeät ja mitattavat tavoitteet – mitä uudella järjestelmällä halutaan saavuttaa nyt ja jatkossa. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia, mutta niiden pitää myös haastaa organisaatiota.

Tavoitteet – miksi vaihdetaan ja mitä haetaan?

Halutaan nykyistä uudenaikaisempi ratkaisu, halutaan karsia manuaalisia työvaiheita, halutaan parempi raportointi, tavoitellaan liikevaihdon kasvua kasvattamatta toimihenkilöiden lukumäärää. Hyviä tavoitteita, mutta se konkretia. Konkretisoidaan siis em. ajatukset tavoitteiksi:

  • järjestelmä käyttöön tilikauden 2019 alusta
  • tekninen ratkaisu sellainen, jonka käyttöikä ja tuki jatkuu 10 vuotta
  • käytettävissä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta myös mobiilisti
  • x ja y raportit reaaliaikaisesti, ilman excel-jumppaa
  • kokonaisjärjestelmän avulla toimintamalli niin, että edellisen kuun tulos on selvillä kuukauden 7. päivä
  • laskutus- ja tilaus/toimitusprosessi järjestelmän avulla siten, että liikevaihdon budjetoitu 17% kasvu (oletuksena sama kasvuprosentti käsiteltävien tilausten määrässä) voidaan hoitaa nykyhenkilöstöllä -> tilauksen käsittelyn nopeutus x%
  • Toimitusvarmuuden kasvu 10%-yksikköä, tavoite 95%

Nyt on konkreettisia numeroita, tavoitteita ja lähtökohdat mittareille. Sitten vaan toteuttamaan, eikös!

No ei ehkä vielä. Onnistuneeseen käyttöönottoon tarvitaan paljon muutakin, mm. kuvatut prosessit, sovitut toimintamallit ja johdon sitoutuminen ja tuki. Näihin palataan tarkemmin jatkossa.

Jakke Vyyryläinen

Myynti- ja markkinointijohtaja

Lemonsoft Oy

Vuosi pakettiin ja Hyvää Joulua!

Arvoisa lukija. Tätä blogia kirjoittaessani on juuri avattu joulukalenterin 12. luukku, vielä siis jännitetään hetki kunnes saa todeta, että jäikö lahjaton lahjattomaksi jouluaaton jälkeenkin.

Mutta ennen joulupukin saapumista lyhyt katsaus Lemonsoftin vuoteen 2017. Syksyllä 2016 ostetut yhtiöt Cloud Partners Oy ja Suomen Ohjelmistopalvelu.fi Oy fuusioitiin osaksi Lemonsoftia vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Vuoden ensimmäiselle puoliskolle sijoittui myös Lemonsoftin Joensuun ja Vaasan toimipisteiden muutot omiin asianmukaisiin ja kasvua mahdollistaviin tiloihin. Joensuussa meille valmistui ihan uudet tilat ja Vaasassa pääsimme muuttamaan tarpeitamme vastaavaksi remontoituihin tiloihin ihan ydinkeskustaan. Vaasassa varauduimme kasvuun hankkimalla jo etukäteen enemmän tilaa ja näitä lisätiloja aletaan remontoimaan tarpeisiimme vuodenvaihteessa. Remontoitavat tilat yhdistetään samalla nykyisiin tiloihimme. Tampereen toimipisteemme muuttikin sitten kahdesti kuluneen vuoden aikana. Ensin keväällä Hervannasta Yliopistonrinteelle ja Yliopiston rinteellä sitten vielä isompiin tiloihin syksyn aikana.

Lemonsoft Oy:n tilikausi on kalenterivuosi ja siinäkin alamme olemaan loppusuoralla. Liikevaihdon kasvu hidastui hieman ensimmäisestä vuosipuoliskosta asettuen noin 25 prosentin kasvun tasolle, mikä sekään ei toki ole huono luku. Jo niin monesti aiemminkin olen tämän todennut, mutta sanottakoon se nyt taas kerran, että kasvusta huolimatta kannattavuutemme on myös hyvällä tasolla ja sitäkin kautta olemme turvallinen ja hyvä kumppani tukemaan asiakkaidemme liiketoiminnan ohjaamista myös tulevaisuudessa.

Lemonsoft jatkoi edelleen rekrytoimista. Meitä lemonsoftilaisia on tällä hetkellä 19 henkilöä enemmän kuin vuoden alussa. Samaan hengenvetoon todettakoon, että ensivuonnakin tarvitaan lisää uusia lemonsoftilaisia. On ollut ilo todeta, että olemme kiinnostava ja haluttu työnantaja. Kun haemme uutta henkilökuntaa, tulee hakemuksia paljon ja hakijat ovat erittäin päteviä. Tästä syystä olemme aika-ajoin toteuttaneet rekrytointeja myös hieman etupainotteisesti.

Aiemmin syksyllä päivitimme Lemonsoftin Vision ja se kuuluu seuraavasti: ”Mahdollistamme asiakkaan menestymisen ja parhaan käyttökokemuksen sitoutuneen henkilökuntamme avulla”.

Vision päivityksen myötä halusimme tuoda asiakaskokemuksen aidosti keskiöön, ja jotta voimme tuottaa huippuhienoja asiakaskokemuksia on siinä henkilökuntamme avainasemassa. Tämä tarkoitti sitä, että henkilökunta tulee huomioida jo visiossa.

Asiakaskokemuksiimmehan vaikuttavat mielikuvat, informaatio, kontaktit, käyttäjäkokemus, muiden kommentit ja mielipiteet jne. eli ihan kaikki asiat mitkä vain tavalla tai toisella liittyvät suoraan tai epäsuorastikin tarjottuun tuotteeseen tai palveluun. Jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista asiakaskokemusta tulee meidän huolehtia ensin siitä, että ne jotka sitä palvelua tuottavat tai tuotetta tekevät ovat osaavia, asiantuntevia, innokkaita, motivoituneita eli suoraan sanottuna ihan liekeissä siihen minkä parissa päivittäin työskentelevät.

Kun tuo edellä kuvattu liekki roihuaa, generoi se jo itsessään mahdollisuuden tuottaa yhä parempaa asiakaskokemusta. Jumppa asiakaskokemuksen kehittämiseksi on siis aloitettu ja yksi mielenkiintoinen etappi sille saadaan tammikuun alussa henkilökuntamme kick-offissa, missä asiaan keskitytään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden vahvalla tuella.

Samalla kun olemme kehittämässä asiakaskokemustamme, saimme Lemonsoftille myös uuden johtajan asiakaspalveluumme. Huomionarvoista muistaa toki, että hyvään asiakaskokemukseen tarvitaan koko henkilökunnan vahva panostus, ihan kaikkien. Työ siis asiakaskokemuksen kehittämiseksi on aloitettu. Kaikki ei tapahdu hetkessä, mutta olemme sitoutuneet toteuttamaan kehitystä tukevia toimia kaikilla osastoilla ja organisaation eri tasoilla. Työtä tehdään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

Positiivisille asiakaskokemuksille on varmasti tilaustakin sillä voin ilolla todeta, että tätä blogia kirjoittaessani olemme saaneet kuluneen vuoden aikana uusia asiakasyrityksiä jo 293 kappaletta. Jo tässä vaiheessa voi olla varma siitä että tuo kolmen sadan asiakkaan raja rikkoutuu ennen vuoden vaihdetta. Olemme tänä päivänä mukana jo yli 17 000 yrityksen arjessa.

Mutta kuten tuossa tekstin alussa jo totesin, joulu ja joulupukki alkavat kohta kolkuttelemaan ovella.

Lemonsoft lahjoittaa jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan joulutervehdyksiin varatut rahat Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli -keräykseen. Keräyksellä tuetaan Suomen vähävaraisten perheiden joulun viettoa.

Haluamme tällä tavoin mahdollistaa yhä useammalle hyvän joulumielen.

Haluan toivottaa Sinulle niin omasta kuin koko Lemonsoft Oy:n puolesta hyvää joulumieltä ja menestystä uuteen vuoteen 2018!

Jari Rättyä
toimitusjohtaja
Lemonsoft Oy

 

 

 

Älä päästä kilpailijoita ohi – liiketoiminnan kehittäminen ajoissa kannattaa

Maailma menee eteenpäin, halusimme sitä tai emme. Kehittyminen on väistämätöntä, jos yritys haluaa pysyä toimintakelpoisena. Emmehän halua kilpailijoiden menevän vasemmalta ja oikealta ohi. Tästä valitettavan ”hyvä” esimerkki on mm. Nokian kohtalo matkapuhelinmarkkinoilla.

Liiketoiminnan kehittäminen on kaikilla kehittyvillä yrityksillä aika-ajoin enemmän tai vähemmän pinnalla. Markkinat ja kilpailutilanteet muuttuvat hyvinkin nopeasti. Se osaltaan pakottaa yrityksiä kehittymään ja kehittämään toimintaansa. Yleisellä tasolla liiketoiminnan kehittämisen tavoitteina ovat yleensä mm. toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden nostaminen.

Liiketoiminnan kehittäminen on lavea käsite. Käytännössä liiketoiminnan kehittäminen on kuitenkin yksilöllistä, sillä tarpeet vaihtelevat yrityskohtaisesti. Yksilöllisiin kehitystarpeisiin vaikuttavat väistämättä mm. yrityksen kasvutavoitteet, toimiala, koko, ikä sekä tuote- ja palvelutarjooma. Tänä päivänä merkittävänä vaikuttimena toimii myös teknologian kehittyminen.

Kehittämisen konkreettiset toimenpiteet ovat yhtä lailla yrityskohtaisia aina organisaation uudelleenjärjestelystä, uudelle toimialalle siirtymiseen, jonkin toiminnon myyntiin tai panostukseen tuotteen tai palvelun kehityksessä ja myynnissä. Olipa toimenpide mikä tahansa on tärkeää, että sen kehitystä ohjaavat yrityksen omistajien ja johdon valitsemat strategiset linjaukset.

Liiketoiminnan kehittämiseen liittyy usein myös yrityksen tietojärjestelmien kehittäminen. Pääsääntöisesti kyse on yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän uusimisesta tai kehittämisestä. Tehokkaasti hyödynnettävä toiminnanohjausjärjestelmä tukee ja automatisoi yrityksen prosesseja, mahdollistaa kasvun sekä antaa ajantasaisen tiedon toiminnoista päätöksenteon tueksi. Yrityksen on mahdollista nostaa tehokkuuttaan ja kannattavuuttaan samalla henkilöstömäärällä, koska rutiinitoiminnot hoidetaan järjestelmien mahdollistamalla automatiikalla.

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on monitasoista. Henkilöstölle se näkyy kuitenkin konkreettisesti tehokkaampina työkaluina, jotka ovat osaltaan nostamassa yrityksen kannattavuutta. Liiketoiminnan kehittäminen on kiinni tahtotilasta, loppu on vain tekemistä.

 

Kirjoittaja: Riku Väisänen toimii Lemonsoft Oy:n myyntipäällikkönä auttaen yrityksiä hyödyntämään modernin toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksia.

Lemonsoft Oy on laaja ja jatkuvasti kehittyvä ohjelmisto, jonka taustalla on saman niminen jatkuvasti kehittyvä yhtiö. Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän tukemaan liiketoiminnan ohjaamista ja kehittämistä. Ohjelmisto sisältää kaikki yrityksen tarvitsemat toiminnot samasta järjestelmästä toimialasta riippumatta.

 

Asiakkaan paras kaveri

Kuka on ihmisen paras kaveri? Vastaus on tyypillisesti koira. Kuka on asiakkaan paras kaveri? Vastaus on asiakkuuspäällikkö. Näin ainakin itse uskon, sillä asiakkuuspäällikkö on asiakkaan suuntaan ensisijainen yhteyshenkilö. Henkilö, johon asiakas voi tukeutua haastavissa ja kehitystä vaativissa asioissa. Asiakkuuspäällikön tavoite on olla asiakkaan luottohenkilö.

Ohjelmistotoimittajan ja toki muun alan yrityksenkin yksi voimavaroista on toimia asiakaslähtöisesti. Tähän uskomme myös Lemonsoftilla, ja asiakaslähtöistä toimintamallia lähdimme syventämään kaksi vuotta sitten, ottamalla käyttöön asiakkaille nimetyt asiakkuuspäälliköt. Karkealla tasolla todettuna Lemonsoftilla asiakkuuspäälliköiden tehtävä on olla nimetyille asiakkaille ensisijainen yhteyshenkilö ja koordinoida mahdollisia kehitys- ja koulutusprojekteja sekä toimia myynnin yhteyshenkilönä. Tukiasiat hoituvat Helpdeskin kautta.

Asiakaslähtöinen toimintamalli edellyttää asiakkaiden syvällistä tuntemista. Yksi asiakkuuspäällikön tehtävistä onkin syventyä asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeisiin. Lähtökohta asiakkaan tuntemiselle on se, että tutustuu asiakkaan liiketoimintaan ja tapaan käyttää ohjelmistoa.

Asiakkuudenhoito mielletään joskus vain pelkäksi ongelmien ratkomiseksi. Onneksi se ei sitä ole, sillä asiakkuudenhoito on parhaimmillaan vuorovaikutteista ideointia, jossa yhdessä asiakkaan kanssa mietitään parhaimpia tapoja kehittää toimintaa ohjelmiston näkökulmasta. Asiakas voi heittää ajatuksen ilmoille, jota sitten asiakkuuspäällikön kanssa jalostetaan. Näin toimitaan tyypillisesti isoimmissa ohjelmiston kehityshankkeissa, mutta myös esim. raporttiräätälöinneissä.

Eräänkin referenssiasiakkaamme kanssa on keskusteltu ns. kehityksen vuosikalenterista, jossa kehityksen painopisteet merkataan vuoden aikana kalenteriin, jolloin niihin osataan sitten paneutua oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Myös henkilöresurssien hallinta on tällä tavalla helpompaa, koska voidaan ennakoida tulevaa. Tämä on siis erittäin hieno tapa ottaa täysi hyöty ohjelmasta ja sen tarjoamista kehitysmahdollisuuksista.

Asiakkuudenhoito koostuu myös päivittäisistä rutiineista ja monesti minulta onkin kysytty, että millaista on asiakkuuspäällikön arki? Hektinen on tätä parhaiten kuvaava sana. Toimistopäivät koostuvat lukuisista sähköposteista, muistioista ja Skype-palavereista. Puhelinkin soi kohtuullisen tiheään. Välillä ennakolta suunnitellut tehtävät pitää heittää hetkeksi sivuun, koska eteen on tullut asiakkaalta kriittinen haaste, joka on pakko ratkaista nopeasti. Jotta asiakkuuksia voi hoitaa kunnolla, on myös asiakkaita tavattava kasvokkain. Reissupäiviä kertyy, mutta asiakastapaamiset ovat asiakkuuden syventämisen kannalta suuressa roolissa.

Yllä mainittua asiakkuudenhoidon hektisyyttä voi hallita hyvillä työkaluilla. Lemonsoft tarjoaa asiakkuudenhoitoon työkaluja LemonOnlinen myötä, jolloin myös asiakkaamme voivat ottaa asiakkuudenhallinnan laajemmin käyttöön yrityksessään. LemonOnline mahdollistaa asiakkuudehallinnan työkalujen käytön mobiilisti, jolloin mm. asiakastapahtumien ja myyntiputken hallinta hoituu paikasta riippumatta. Tämä asiakkuuspäällikkö kiittää näistä työkaluista!

Lemonsoftilla on aktiivinen asiakaskunta, joka on ottanut hyvin vastaan asiakkuuspäälliköt. Tätä tukee myös tekemämme asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Asiakkuuspäälliköt ovat jatkossakin laajan asiakaskuntamme käytettävissä ja kaikille on tiedotettu oman asiakkuuspäällikön yhteystiedot. Voidaankin siis todeta loppuun; Asiakkuuspäällikkö – lupa ottaa yhteyttä!

Joni Raassina
Asiakkuuspäällikkö

 

 

Täyden palvelun konesali Lemonsoftilta

Ohjelmistoa hankittaessa tulee vastaan päätös myös ohjelmiston teknisestä ympäristöstä, eli ohjelman ja tietokannan sijoituspaikasta. Ympäristö voi olla yrityksen omissa tiloissa sijaitseva fyysinen palvelin, kumppanilta hankittu palvelu tai täyden ylläpidon pilvipalvelu. Palvelinratkaisua valittaessa on tärkeää ottaa huomioon myös ympäristön palvelutaso, päivityksien saatavuus, sekä ylläpidon aiheuttamat kustannukset. Hyvän palvelutason ympäristö varmistaa ohjelmistojen käytettävyyden ajasta ja paikasta riippumatta. Oikean ratkaisun etsiminen ja käyttöönotto voi olla haastavaa, kun tarjolla on vähintäänkin kymmeniä toteutustapoja ja vielä suurempi määrä palveluntarjoajia.

Lemonsoft on reilun kolmen vuoden ajan tarjonnut ratkaisuksi täysin Lemonsoftin omassa konesalissa tuotettua nykyaikaista palvelua. Konesaliratkaisu on rakennettu nimenomaan Lemonsoft –ohjelmiston käytettävyyttä silmälläpitäen. Oma konesali takaa aina Lemonsoft -ohjelmistoasiantuntijoiden ylläpitämän ympäristön, joka on myös ajantasaisesti päivitetty uusimpiin versioihin. Ohjelmisto ja ympäristö kulkevat konesaliratkaisussa rinnakkain, voit siis aina luottaa että niin palvelinympäristö kuin ohjelmakin on ajantasalla.

Ratkaisumme onkin saavuttanut asiakaskunnassamme suuren suosion. Konesalikäyttäjiä on tätä kirjoitettaessa jo yli 4000 ja 2017 aikana uusista Lemonsoft-asiakkaista yli 80% on valinnut meidän konesaliratkaisumme omakseen.

Konesaliratkaisu tarjoaa mahdollisuuden käyttää kaikkia Lemonsoft –tuotteita rajoituksetta. Yhteydet muihin ohjelmistoihin, tiedostojen tallentaminen ja siirtäminen, sekä tarvittaessa myös omien ohjelmien asentaminen onnistuvat normaalisti.

Paraskaan ratkaisu ei pysy parhaana, ellei sitä kehitetä. Lähiajan kehitysasioista voi mainita SQL Server 2016 –päivityksen, tietosuoja-asetukseen liittyvät toimenpiteet ja automatisoinnin lisäämisen. Uusi LemonOnline –ratkaisu on myös toteutettu ympäristöön automaattisesti skaalautuvaksi. Käyttäjille tämä tarkoittaa rajoittamatonta LemonOnline kapasiteettia, jolloin ympäristön käyttö ei hidastu käyttäjämäärästä riippumatta. Voit siis käyttää LemonOnline –tuotetta verkkoyhteyden yli miltä päätelaitteelta tahansa, ajasta tai paikasta riippumatta.

Tuukka Karttunen
Tietohallintopäällikkö

Henkilöstö – yrityksen voimavara

Meillä Lemonsoftilla kaiken takana on henkilöstö. Lemonsoft-tuote ei synny ilman erinomaista henkilöstöä tuotteen takana. Toimimme hyvin tietointensiivisellä toimialalla, jonka vuoksi aineeton omaisuus kuten henkilöstön osaaminen, sitoutuneisuus ja motivaatio korostuvat. Olemme jo pitkään panostaneet työhyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin kuten työergonomiaan, työilmapiiriin ja työnantajakokemukseen.

Mahdollistamme henkilöstön osaamisen kehittymisen ja tavoitteiden toteutumisen kehittämällä systemaattisesti henkilöstön osaamista koulutuksilla, rekrytoinneilla ja osaamisen siirroilla. Tarjotessamme kehitysmahdollisuuksia henkilöstölle, koemme edelläkävijyyden tuomia etuja. Vuosien saatossa moni Lemonsoftilainen on kasvanut tehtävästä toiseen ja saanut mahdollisuuden kehittyä eteenpäin urallaan.

Lemonsoftin henkilöstö on erittäin sitoutunutta ja vaihtuvuus pientä. Sitoutunut työntekijä viestii hyvästä työnantajakokemuksesta. Lemonsoftin monet henkilöstöedut sekä joustot edistävät henkilöstön sitoutuneisuutta. Lisäksi mukavat työkaverit sekä rento ja arvostava ilmapiiri tekevät Lemonsoftista työpaikan, jossa halutaan olla nyt ja tulevaisuudessa. Etätyöviikko tai lomailu Espanjan asunnoltamme koetaan hienona etuna ja omalta osaltaan sitouttaa henkilöstöämme.

Motivoitunut työntekijä on Lemonsoftille tärkeä. Hyvä työmotivaatio lisää henkilöstön sitoutuneisuutta ja tuloksellisuutta.  Haluamme motivoida työntekijöitämme tarjoamalle heille tavoitteellisen työympäristön sekä mahdollisuuden osaltaan kehittää Lemonsoftia paremmaksi työpaikaksi. Tätä tapahtuu esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä kick off-päivillä, jolloin yhdessä pohditaan yhteistä suuntaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen takaamiseksi.

Lemonsoftin voimavara, ammattitaitoinen henkilöstö, on kasvanut tämän syksyn aikana 9 henkilöllä, joka tarkoittaa noin 13 prosentin kasvua henkilöstön määrässä. Tämä huikea määrä intohimoa, luovuutta, aloitteellisuutta ja osaamista saadaan organisaatiomme ja asiakkaamme käyttöön, olkaa hyvät!

Hyvä fiilis on elämäntapa, joka tarttuu, annetaan tarttua!

Mari Erkkilä
Henkilöstöjohtaja

 

Asiakaskokemuksen vaikeus

Koitan hoitaa kaikki asiat sähköisesti. Googlaan etsimääni palvelua tai tuotetta ja laitan yhteydenotto- tai tarjouspyynnön hakukoneen löytämiin yrityksiin. Keskimäärin kolme yritystä viidestä vastaa kyselyyn, mutta onpa sellaisiakin, jotka eivät uusintakyselystä huolimatta vaivaudu vastaamaan. Viime kuun heikoin suoritus oli kaksi vastausta kahdeksasta tarjouspyynnöstä.

Ei tunnu oikealta, että vahvoilla kaupankäynnissä ovat yritykset, jotka edes vaivautuvat vastaamaan tarjouspyyntöön. Näin se kuitenkin omien ja muutaman tutun kokemusten mukaan tuntuu tässä maassa olevan.

Saamme Lemonsoftilla reilu 400 yhteydenottoa viikoittain. Suurin osa liittyy asiakaspalveluun ja suurimpaan osaan vastauskin löytyy samana päivänä. Mutta eihän ne kaikki mallikelpoisesti suju. Vastaukset voivat olla epämääräisiä tai viive turhan pitkä.

Perehdyimme vähän perusteellisemmin millaista asiakaskokemusta tuotamme ja parannettavaa tuli sen verran, että visiokin uudistui. Nyt sitten opiskellaan koko henkilöstön voimin uutta asennetta. Mielenkiintoista on taistelu huonoa käytettävyyttä vastaan. Jokainen huonoon käytettävyyteen törmäävä saa laittaa asian korjaukseen.

Käytettävyys tosin on osaltaan mielipideasioita. Hyvä käytettävyys tarkoittaa eri käyttäjille erilaisia asioita. Yksikin turha klikkaus voi tilitoimistolle olla iso ongelma tai tuotannolliselle yritykselle reaaliaikaisen tuotannonsuunnittelu näkymän viiden sekunnin päivitysviive on liian kauan.

Mielenkiinnolla odotan miten asiakaspalveluasenne saadaan käytäntöön. Ainakin asiakkaamme saavat nyt hyvän syyn kurittaa meitä jos homma ei onnistu.

Kari Joki-Hollanti
Kehitysjohtaja

Lemonsoft Verkkolasku: veni, vidi, vici

Tiedätkö, miten joskus jostain asiasta tulee mieleen jotain, mitä pitäisi tehdä, mutta se hukkuu muiden asioiden alle? Ja myöhemmin asia tulee uudelleen mieleen, jolloin siitä ottaa heti kiinni, ettei se enää unohdu? Itselleni kävi niin juuri äsken.

Elokuussa Lemonsoftin ServiceDeskissä työskentelevä J-P istui kahvitauolla, kun kävelin sohvaryhmän ohi. ”Arvaappa, mikä rajapyykki meni just rikki?”, J-P kysyi. Kysymys tuli sen verran puun takaa, ettei itselleni tullut mitään mieleen. ”Lemonsoft Verkkolaskua käyttää nyt yli 1000 meidän asiakasta”, vastasi J-P. ”Oho! No tuosta pitää kirjoittaa blogi tai kertoa siitä jotenkin muuten”, ajattelin siinä kohtaa. Mutta niin vaan kävi, että näinkin hieno tapahtuma hukkui muiden asioiden alle, kunnes tänään tuli samaan asiaan liittyen toinen uutinen, jonka kuultuani päätin keskeyttää kaiken muun ja kirjoittaa tämän tekstin. Nyt on kyseessä merkkipaalu, joka on merkittävyydessään omaa luokkaansa.

Kävi nimittäin ilmi, että tähän päivään mennessä Lemonsoft Verkkolaskuja on lähetetty ja vastaanotettu yhteensä jo yli miljoona kappaletta. Lemonsoft Verkkolasku onkin osoittautunut todelliseksi menestystuotteeksi. Kasvu on ollut voimakasta erityisesti kuluvan vuoden aikana ja veikkaankin, että ensi vuoden aikana menee rikki jo toinenkin miljoona. Palvelussa välitettyjen myynti- ja ostolaskujen määrien suhde on ollut tasaisesti 55%/45%, ja palvelun käyttäjät jakautuvat tasaisesti kaikille toimialoille. Lemonsoft Verkkolasku sopii siis kaikenlaisille ja kaiken kokoisille yrityksille, sekä kaikenlaisiin tarpeisiin.

Yksi syy Lemonsoft Verkkolaskun suosioon ja nopeaan kasvuvauhtiin on varmasti sen helppo käyttöönotto, eivätkä edulliset kustannuksetkaan varmastikaan haittaa. Harva palvelu on otettavissa käyttöön kirjaimellisesti nappia painamalla kuten Lemonsoft Verkkolasku. Tämän vuoksi moni yritys on ottanut palvelun ensin aiemman verkkolaskupalvelunsa rinnalle tutustuakseen helppoon, edulliseen ja automatisoituun laskujen lähetykseen ja vastaanottoon. Nämä yritykset ovat nopeasti todenneet, että koko verkkolaskuliikenne kannattaa vaihtaa Lemonsoft Verkkolasku -palveluun. Riskejä kokeilusta ei aiheudu, koska Lemonsoft Verkkolaskulla ei ole käynnistysmaksuja, ei kuukausimaksuja, eikä minkäänlaista sitoutumispakkoa. Sen kun alat käyttää. Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto onnistuu suoraan Lemonsoftin sisältä, ja tarvittaessa pystyt vaikkapa automatisoimaan laskujen lähetyksen ja vastaanoton.

Jos et ole vielä tutustunut Lemonsoft Verkkolaskuun, kannattaa vierailla osoitteessa http://www.lemonsoft.fi/lemonsoft-verkkolasku/, josta löydät lisää tietoa markkinoiden helpoimmasta ja järkevimmästä verkkolaskupalvelusta. Tutustu Lemonsoft Verkkolaskuun erityisesti, jos et vielä käytä verkkolaskutusta, vaan lähetät ja vastaanotat laskut edelleen paperisina. Nykyaikaiseen laskutukseen siirtyminen on yllättävän helppoa ja edullista.

Ai niin, tuo otsikko. Veni, vidi, vici on tuttu paitsi Asterix-sarjakuvista, myös historian lehdiltä. Kyseessä on Julius Caesarin lausahdus ja suomennettuna se kuuluu ”tulin, näin ja voitin”. Se sopii tähän mielestäni hyvin.

Pauli Siirtola, tuotepäällikkö

Kannattaako hankkia uusi toiminnanohjausjärjestelmä?

Mediasta saamme lukea pieleenmenneistä ERP-projekteista ja kyllähän tutkimustuloksetkin tukevat sitä että merkittävä osa projekteista ylittää budjetin ja aikataulu venyy. Useimmiten nämä asiat kuitenkin koskevat suuryrityksiä ja sielläkin on useita hienoja onnistumisia. Niistä ei vain kirjoitella.

Nykyään pienemmätkin yritykset voivat nauttia toiminnanohjausjärjestelmän eduista, jotka historiallisesti ovat olleet vain suuryritysten käytössä.

Moni yritys kuitenkin pitäytyy vanhassa järjestelmässä. Uuden hankkiminen on pelottavaa ja siihen pitää sitoutua ja käyttää paljon omaa aikaa. Vanha järjestelmä voi kuitenkin estää yrityksen oman kehittämisen tehokkaasti. Järjestelmän ylläpitäminen saattaa olla kallista kun paikkauksia tehdään eri puolille ja hankitaan irrallisia järjestelmiä eri käyttötarkoituksiin.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa kaikkia toimintoja ja mahdollistaa yrityksesi oman toiminnan kehittämisen. Tämä tuo lisää liikevaihtoa ja konkreettisia sekä aineettomia säästöjä.

Pohditko toiminnanohjausjärjestelmän uusimista? Teimme avuksesi investoinnin takaisinmaksun laskentatyökalun (ROI). Lataa aiheeseen liittyvä kattava opas ja kokeile omilla luvuilla mitä säästö saattaisi yrityksesi osalta tarkoittaa. Tai siirry suoraan www.roilaskin.fi osoitteeseen.

Kari Joki-Hollanti
Kehitysjohtaja

Kumppanuus, tärkein menestyksen avain

Päivittäisessä työssä olemme tekemisissä monenlaisten kumppaneiden kanssa, niin kotona kuin työmaallakin. Kumppanuusverkosto on myös Alihankinta 2017 messujen teemana. Luottamuksellisten yhteistyösuhteiden – kumppanuuksien – rakentaminen on jatkuvasti tärkeämpää.

Sanakirja määrittelee kumppanuuden molempia osapuolia hyödyttäväksi liikesuhteeksi. Usein kumppanuus mielletään automaattisesti ”isommaksi alennusprosentiksi”. Tällöin mielestäni ei voi puhua kumppanuudesta, koska vain toinen osapuoli hyötyy halvemmasta hinnasta, toisen kannattavuuden kustannuksella.

Oikeaa kumppanuutta on, kun yhteisesti mietitään, miten jokin tuote tai palvelu voisi olla edullisempaa toteuttaa tai voidaanko esimerkiksi tilaus-toimitusketjun vaiheita suoraviivaistaa. Tällöin kyseessä on oikea kumppanuus – molemmat osapuolet hyötyvät. Kumppanuudessa pitää siis pyrkiä yhteiseen päämäärään, jossa asioita tehdään yhteisesti suunnitellen fiksummin ja tehokkaammin kuin aiemmin. Tavoitteena löytää sellaiset toimintamallit, joiden avulla molemmat tai laajemman verkoston olessa kyseessä kaikki osapuolet hyötyvät.

Kumppanuuksien tueksi ja kumppaniverkoston helpoksi mahdollistajaksi, olemme Lemonsoftilla kehittäneet Lemonhub-palveluumme omat tilaussanomat, jotka mahdollistavat maksuttomat osto- ja myyntitilaussanomien välittämisen omassa verkostossamme, eli Lemonsoft-asiakkaiden kesken. Tällä toiminnallisuudella haluamme omalta osaltamme olla luomassa verkostoja yritysten välillä ja edistää suomalaista kilpailukykyä.

Tervetuloa Alihankinta 2017 –messuille Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen, jonka valtaosa meistä edelleen tuntee Pirkkahallina, osastolle A312 tapaamaan meitä ja keskustelemaan, miten me voimme osaltamme auttaa Sinun yritystäsi verkostoitumaan!

Jakke Vyyryläinen

Myynti- ja markkinointijohtaja