Meillä Lemonsoftilla kaiken takana on henkilöstö. Lemonsoft-tuote ei synny ilman erinomaista henkilöstöä tuotteen takana. Toimimme hyvin tietointensiivisellä toimialalla, jonka vuoksi aineeton omaisuus kuten henkilöstön osaaminen, sitoutuneisuus ja motivaatio korostuvat. Olemme jo pitkään panostaneet työhyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin kuten työergonomiaan, työilmapiiriin ja työnantajakokemukseen.

Mahdollistamme henkilöstön osaamisen kehittymisen ja tavoitteiden toteutumisen kehittämällä systemaattisesti henkilöstön osaamista koulutuksilla, rekrytoinneilla ja osaamisen siirroilla. Tarjotessamme kehitysmahdollisuuksia henkilöstölle, koemme edelläkävijyyden tuomia etuja. Vuosien saatossa moni Lemonsoftilainen on kasvanut tehtävästä toiseen ja saanut mahdollisuuden kehittyä eteenpäin urallaan.

Lemonsoftin henkilöstö on erittäin sitoutunutta ja vaihtuvuus pientä. Sitoutunut työntekijä viestii hyvästä työnantajakokemuksesta. Lemonsoftin monet henkilöstöedut sekä joustot edistävät henkilöstön sitoutuneisuutta. Lisäksi mukavat työkaverit sekä rento ja arvostava ilmapiiri tekevät Lemonsoftista työpaikan, jossa halutaan olla nyt ja tulevaisuudessa. Etätyöviikko tai lomailu Espanjan asunnoltamme koetaan hienona etuna ja omalta osaltaan sitouttaa henkilöstöämme.

Motivoitunut työntekijä on Lemonsoftille tärkeä. Hyvä työmotivaatio lisää henkilöstön sitoutuneisuutta ja tuloksellisuutta.  Haluamme motivoida työntekijöitämme tarjoamalle heille tavoitteellisen työympäristön sekä mahdollisuuden osaltaan kehittää Lemonsoftia paremmaksi työpaikaksi. Tätä tapahtuu esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä kick off-päivillä, jolloin yhdessä pohditaan yhteistä suuntaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen takaamiseksi.

Lemonsoftin voimavara, ammattitaitoinen henkilöstö, on kasvanut tämän syksyn aikana 9 henkilöllä, joka tarkoittaa noin 13 prosentin kasvua henkilöstön määrässä. Tämä huikea määrä intohimoa, luovuutta, aloitteellisuutta ja osaamista saadaan organisaatiomme ja asiakkaamme käyttöön, olkaa hyvät!

Hyvä fiilis on elämäntapa, joka tarttuu, annetaan tarttua!

Mari Erkkilä
Henkilöstöjohtaja