LemonBI ratkaisuesimerkkejä


Kuva: esimerkkivalinnat liiketoiminnan seuraamiseen LemonBI:n avulla

LemonBI rakentuu valintojen mukaan. Kokonaisuus on otettavissa käyttöön ketterällä mallilla, jolloin ensimmäiset konkreettiset hyödyt arjen prosesseihin saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttöön. Olemme mallintaneet Lemonsoftin kerryttämää tietoa valmiiksi ja LemonBI:n käyttöönotto on nopeaa ja sujuvaa.

Projektinhallinta

Tehokas projektinhallinta tarvitsee rinnalleen sopivat työkalut niin laadun, aikataulujen kuin talous- ja kustannuslaskelmien seuraamiseen ja ohjaamiseen. LemonBI:n avulla projektitiedot ovat aina helposti saatavilla ja seurattavissa.

LemonBI projektinhallinta mahdollistaa aina ajantasaiset talous- ja kustannuslaskelmat, kassavirta-analyysin, GANTT-näkymiä ja aikataulun muita seurantoja.Asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallinnassa on olennaista pyrkiä asiakastyytyväisempään ja kannattavampaan toimintaan. Asettamalla liiketoiminnalle sopivat tavoitteet ja seuraamalla niitä LemonBI-ratkaisumme avulla varmistetaan, että päästään kohti toivottuja tuloksia.

LemonBI asiakkuudenhallinta pitää sisällään työkalut myyntiputken seurantaan. Tietoa esitetään tarvittaessa myyntiputken jokaisesta vaiheesta: tarjouslaskennasta, CRM- tapahtumista, myyntitilauksista, budjetista ja sopimuksista.

Materiaalihallinto

Seuraamalla ja ohjaamalla materiaalivirtoja voidaan optimoida tavaraliikennettä, varastonarvoa ja puuttua poikkeamiin. Tärkeintä on asettaa liiketoiminnan kannalta sopivat mittarit ja ohjata toimintaa.

Materiaalihallinto sisältää ratkaisut toiveiden mukaisesti hyvin laajalta skaalalta: ostotilaukset, varastot, tavaran vastaanotot ja toimitukset, huollot ja poikkeamat.Taloushallinto

LemonBI on taloushallinnon seurannan työkalu. Ajantasainen tieto yrityksen taloudellisesta tilasta toimii ennen kaikkea päätöksenteon tukena. Selkeiden visualisointien ja talousmittareiden avulla nähdään nykytilanne yhdellä silmäyksellä.

LemonBI taloushallinnon avulla voidaan seurata niin ostolaskuja, laskutusta, pankkitapahtumia, henkilöstöhallintoa kuin kassavirtaa. Lukuja voidaan tarvittaessa vertailla budjettiin. Myös tuloslaskelman ja taloudellisten tunnuslukujen seuranta on mahdollista.

Tuotanto

Sopivat seurantaratkaisut tuotannon ja kuormituksen seurantaan mahdollistavat tuotannon tehokkaamman johtamisen. Jälkilaskelmien avulla voidaan analysoida prosessien tehokkuutta ja puuttua kehityskohteisiin. Aikatauluja voidaan seurata esimerkiksi GANTT-näkymillä ja muilla visualisoinneilla, jolloin nähdään yhdellä silmäyksellä tuotantotilanne.