Lemonsoft-löneberäkning är ett smidigt och mångsidigt löneberäkningsprogram som inte är bundet till någon specifik bransch, utan det kan anpassas enligt företagets behov. Lemonsoft lämpar sig även utmärkt för bokföringsbyråer.


Bild: Skapande av löner samlar ihop löneuppgifterna.

Visuellt skapande av löner

Då du skapar lönerna så samlar du enkelt ihop uppgifter om löntagarna och löneperioden, som t.ex. standardlöner, arbetstimmar och stämplingar, reseräkningar m.m. Arbetstagarens beviljade semesterdagar och övriga ledigheter hämtas från HR-kalendern.

Du kan automatisera löneberäkningen genom att ange löntagarens standardlöner och löneformler.

Kontroll och redigering av uppgjorda löner sker enkelt och tydligt, och du ser i realtid lönens skatter och lagstadgade avdrag.


Spara uppgifterna

Vid hantering av en arbetstagares löneuppgifter så ser du i realtid hela lönehistoriken och uppgifter som t.ex. obetalda löneförskott, pekkasdagar och outtagna semesterdagar.

I Lemonsoft får du snabbt fram vilka lönefiler som du redan har skickat till banken för betalning, och du har möjligheten att kontrollera innehållet i redan sända filer.


TYVI - information mellan företag och myndigheten

Du kan enkelt göra löneberäkningens lagstadgade månatliga och årliga uppgifter genom att använda dej av Lemonsofts färdiga årsanmälningar och rapporter.

TYVI-funktionen erbjuder möjlighet att rapportera elektroniskt följande:

 • Arbetsgivarens avgifter
 • ArPL-månadsrapportering
 • Arbetsgivarens årsanmälning
 • EK lönestatistik
 • ArPL Årsanmälan
 • ArPL arbetsförhållandeanmälan
 • Begäran för skattekortens direktöverföring
 • Inläsning av skattekortens direktöverföringsfil

Utmätning

Alla Finlands utsökningsverk finns färdigt i Lemnosoft. Efter att du angett info om  utsökningsverket, skyddad andel och referensnummer i personens grunduppgifter så räknar Lemonsoft automatiskt ut utmätningens storlek. Programmet skapar även fakturan för betalning.Bild: Med Lemonsoft E-Lön ser löntagaren sina lönespecifikationer i nätbanken.

Lemonsoft E-lön

Lemonsoft E-Lön är en elektronisk lönespecifikation, som löntagaren får till sin egen nätbank.

Tjänstens fördelar:

 • Den elektroniska lönespecifikationen är alltid tillgänglig oavsett tid och plats.
 • Lönespecifikationerna förblir sparade. Banken arkiverar lönespecifikationerna minst 18 månader.
 • Lemonsoft E-Lön är en säker lösning, eftersom enbart löntagaren själv kommer åt sina lönespecifikationer via sin personliga nätbank.

  Lemonsoft E-Lön är en del av LemonHub tjänsten och tas enkelt i bruk direkt i Lemonsoft. Som operatör fungerar Aditro.


ANPASSNINGAR VID SNABBA FÖRÄNDRINGAR

Lönearter och konteringsuppgifter kan fritt definieras enligt behov, och du erhåller därmed ett program som anpassar sig efter olika typer av löneberäkningsbehov. Genom att ange olika branschspecifika variabler och formler kan du  använda dig av automatiserad löneberäkning.

RAPPORTERING

Löneberäkningens rapporter är omfattade för olika behov:

 • Lönespecifikation
 • Betallista
 • Fackföreningsavgifts rapport
 • Pension- och arbetslöshetsförsäkrings rapport
 • Olycksfallsfallsförsäkrings rapport
 • Socialskyddsavgift rapport
 • MTF och semesterlöneberäkningar
 • Olika transaktionsförteckningar och sammandrag
 • Lönekort och -intyg
 • Löneutveckling
 • Kontospecifikation och -sammandrag
 • Arbetsgivarens årsanmälningar
 • Deklaration av skatter på eget initiativ

Bild: Personens löneutvecklig per löneslag.

LÖNEBERÄKNINGENS TILLÄGG

Du kan även utvidga löneberäkningen och fått  ett helhetssystem för personalförvaltning. Alla uppgifter på ett och samma ställe!

 • Insamling av arbetstid
 • HR-Kalender
 • Reseräkningar
 • Personens erfarenhet och kunnande (personprofiler)
 • Arbetsskiftsplanering