Asiakastiedot

Asiakastiedoissa ylläpidät tärkeimmät asiakkaisiin liittyvät tiedot. Tietojen tarkastelu, päivittäminen tai uuden asiakkaan luominen on helppoa, vaikka mobiililaitteella myyntimatkan lomassa. Tiedot ovat käytettävissäsi juuri silloin, kun tarvitset.

Asiakaskeskus

Asiakaskeskus on portti asiakkaan CRM-tapahtumiin, tarjouksiin, liideihin, myyntitilauksiin ja laskutukseen – tärkeimpiin tietoihin, joita tarvitset asiakkaasta. Tietojen tarkastelun lisäksi pääset luomaan uusia tietueita yhdestä ja samasta paikasta. Näkymä skaalautuu hyvin erikokoisille näytöille, joten esimerkiksi tapahtuman kirjaaminen onnistuu mobiilaitteella – kun asiat ovat vielä tuoreena muistissa.Kohderyhmät

Kohderyhmät ovat hyvä apu markkinoinnin ja tiedottamisen hoitamiseen kohdennetusti. Voit luoda erityyppisiä listauksia asiakkaista ja yhteyshenkilöitä käyttäen pohjana Lemonsoftin asiakasrekisterin kattavia tietoja. Samalla voit luoda CRM:n tapahtuma kohderyhmälle tai kaikille kohderyhmän asiakkaiden yhteyshenkilöille.

Seuranta

Tapahtumakeskus kokoaa tiedot kaikista CRM-tapahtumista määriteltyjen tapahtumaluokkien ja -tyyppien mukaan lajiteltuna. Samasta näkymästä pääset tapahtumien listauksiin ja aina yksittäisen tapahtuman tietoihin asti.Tarjouslaskenta

Tarjouslaskenta on osa Lemonsoft Onlinen asiakkuudenhallintaa, jonka avulla kirjaat tarjouksien lisäksi myyntimahdollisuudet (liidit) järjestelmään.

Myyntimahdollisuuksien kirjaamisessa voit käyttää apuna valmiiksi määriteltyjä syöttölistoja, joita käyttämällä tuotteiden ja määrien syöttäminen käy todella nopeasti. Skaalautuvan näkymän ansiosta tämänkin voit tehdä mobiililaitteella saman tien, vaikka messuilla.Myynnin tavoitteet

Myynnin tavoitteet sovelluksessa voidaan asettaa myynnin CRM-tapahtumiin liittyvä tavoitteita, esimerkiksi asiakastapaamiset, sähköpostit, puhelut ja tarjoukset. Nämä ovat itse määriteltävissä omien tarpeiden mukaiseksi.
Tavoitteet asetetaan myyjätasolla ja myyjä voi seurata omia tavoitteitaan Myynnin tavoitteet tai Myyjän näkymä -sovelluksessa. Esimies voi tarkastella samassa näkymässä yhden tai useamman alaisensa tavoitteita ja toteumaa.

Tavoitteita voi luoda ja päivittää samassa ikkunassa. Muutokset päivittyvät välittömästi näkymään.Myyjän näkymä

Myyjän näkymässä tämä näkee omat myyntiin liittyvät tavoitteet ja toteumat. Myyjälle asetetut tavoitteet ovat näin hyvin seurattavissa. Kun myyjälle on asetettu tavoitteita asiakastapaamisten, tarjousten määrään tai euromääräisen myynnin suhteen, on nämä kaikki tarkasteltavissa yhdessä näkymässä. Tilastointi sisältää budjetin, toteuman ja katteen selkeästi esitettynä.
Myyjä voi seurata reaaliaikaisesti omaa toimintaansa ja esimies kaikkien myyjien toimintaa. Myyntipalavereihin tarvittava aineisto on heti saatavilla ja voidaan tehdä oikeaan tietoon perustuvia johtopäätöksiä ja toimintasuunnitelmia.
Lisäksi näkymästä pääsee käsiksi omiin myyntitilauksiin, tehtäviin ja kirjattuihin liideihin.