Hyväksyntä-ohjelma kokoaa yhteen kaikki hyväksyttävät asiat. Ohjelman avulla tarkastat ja hyväksyt osto- ja matkalaskut, maksuerät, tilausvahvistukset ja työntekijöiden loma-anomukset. Ohjelman avulla varmistat hyvän hallintotavan mukaisen laskujen käsittelyn.


Monipuoliset kierrätysjonot

Voit määritellä osto- ja matkalaskuille tarkastajat ja hyväksyjät, sekä muodostaa heistä kierrätysjonoja. Ohjelma ehdottaa loogisesti samoja tarkastajia ja hyväksyjiä kuin aiemmallakin saman toimittajan ostolaskulla, mutta voit vapaasti valita toisenkin kierrätysjonon. Kierrätysjonolla on minisummat ja tarkastusjärjestys. Voit lisätä tarkastajia tai hyväksyjiä tarkastusvaiheessakin. Myös matkalaskuilla on hyväksyjän lisäksi mahdollista määritellä tarkastajat erikseen. Saat sähköpostin jokaisesta hyväksyttävästä tapahtumasta joko erikseen tai automatisoinnin avulla koontina kerran päivässä. Voit myös määritellä että näet vain ne ostolaskut, jotka on jo tarkastettu.


Kuva: Ostolaskujen hyväksyntä työasema-versiossa. Näet ostolaskut listassa ja valitun ostolaskun kuvat ja liitteet sekä tiliöintitiedot oikealla.

Visuaalinen tarkastaminen

Suurin osa ostolaskuista tulee verkkolaskuina ja mukana on alkuperäinen laskun kuva visualisoidun verkkolaskun lisäksi. Myös mahdolliset liitteet ovat näkyvissä. Pääset myös hakemaan vanhoja ostolaskuja tuomaan vaikkapa kuitteja ostolaskun liitteeksi. Kuitit voit poimia levyltä tai eKuitti-palvelusta. Näet tarkastajien lisäämät kommentit ja voit kohdistaa laskun ostotilaukselle.

Ostolaskujen valvonta

Hyväksyntä prosessi varmistaa tehokkaasti osto- ja matkalaskujen hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn. Hyväksymättömiä laskuja ei voi maksaa ja voit vielä erikseenkin hyväksyttää maksuun menevät maksuerät. Ostoreskontrahoitaja voi valvoa tarkastajien ja hyväksyjien työtä ja huomauttaa heitä mikäli eivät reagoi ajoissa hyväksyttäviin laskuihin.


Kuva: Ostolaskujen käsittely

Kuva: Hyväksyntä LemonOnlinen mobiilikoossa.

Ajasta ja paikasta riippumaton

Voit hyväksyä laskut työasemaltasi, selaimella miltä tahansa päätelaitteelta tai älypuhelimella.

MAKSUERIEN HYVÄKSYNTÄ

Maksuerien hyväksynnän avulla voit varmistaa ettei ostoreskontranhoitaja pysty lähettämään pankkiin virheellisiä maksuja. Maksuerien hyväksyntä ei ole pakollista, koska usein riittää kun ostoreskontranhoitaja voi maksaa vain hyväksytyt laskut.