Lemonsoft-kirjanpito on kirjanpitorutiineiden ja viranomaisraportoinnin hoitamiseen tarkoitettu ohjelma, joka soveltuu hyvin tilitoimistoympäristöön ja muille kirjanpitovelvollisille.


Kuva: Tositteiden syöttö on nopeaa ja näet samalla aiemmat tositteet sekä tilien saldot.

Nopea ja selkeä tositteiden kirjaus

Lemonsoftissa lähtökohta on että tositteet syntyvät osakirjanpidoissa. Kirjanpito on kuitenkin suunniteltu siten, että voit syöttää tositteita nopeasti. Hiiren käyttö on minimoitu ja käytössäsi on kirjauksia helpottavia aputoimintoja.

Käytä valmiita tilikarttoja

Saat ohjelman mukana Liikekirjurin tilikarttamallit. Mukana on myös tilikartta yhdistykselle ja kiinteistökirjuri. Tilikarttamalleja voit tehdä itsekin ja tilikartan tuonti Excelistä on tuettuna. Tilin tiedot ohjaavat kirjauksia osakirjanpidoissa ja kirjanpidossa. Voit määritellä tilille pakollisuudet:

 • Kustannuspaikka
 • Projekti
 • Selite
 • Tunniste
 • Liiketoiminta-alue (LTA)

Näiden avulla voit pakottaa tiedon syöttämisen osakirjanpidoissa ja kirjanpidossa. Voit myös määritellä ettei tieto ole osalla tileistä käytössä. Tiliominaisuuksien avulla ohjaat tililistoja eri ohjelmissa. Verokantoja voit määritellä kaksi yhtä tiliä kohden. Tämä on erityisen kätevää arvonlisäveron muutostapauksissa. Voit jo valmiiksi määritellä uuden verokannan ja aloituspäivämäärän. Ohjelma huomioi nämä sitten laskennassa automaattisesti. Moniyritysympäristöissä voit määritellä tilikartan perustumaan yleiseen malliin. Kun sitten teet muutoksia malliin, niin muutokset heijastuvat automaattisesti yrityksiin, joissa malli on käytössä. Voit silti tehdä yrityskohtaisia muutoksia tilikarttaan.


Kuva: Tilikartan ylläpitonäyttö työasemaversiossa.

Joustavuutta tulostuskaavoilla

Tulostuskaavan avulla määrittelet miten tuloslaskelma ja tase tulostetaan. Saat ohjelman mukana useita valmiita tulostuskaavoja. Tulostuskaavojen avulla pääset muodostamaan kirjanpitoluvut Exceliin. Voit määritellä mihin soluun kirjanpidon luvut tulevat. Ominaisuuden avulla voitkin hoitaa lähes millaiset raportointivelvollisuudet tahansa.


Kuva: Voit määritellä kustannuspaikkoihin tarvitsemasi määrän rinnakkaisia seurantatasoja. Esimerkissämme niitä on kolme.

Dimensiot

Lemonsoftissa raportointi tapahtuu myynti- ja ostotapahtumista reaaliajassa. Kirjanpitokin tukee useita dimensioita:

 • Tili
 • Kustannuspaikka
 • Projekti
 • LTA
 • Tunniste

Automaattiviennit

Automaattivientien avulla jaat yksittäisen tapahtuman useaksi vienniksi. Voit esimerkiksi jakaa myynnin useille kustannuspaikoille määrittelemälläsi prosenttiosuudella. Voit rajata automaattiviennin muodostumaan tositelajin, tilityypin, tilin, kustannuspaikan, projektin tai liiketoiminta-alueen mukaan. Muodostuville vienneille määrittelet tositelajin, tilin ja muut dimensiot, sekä debet/kredit summan tai %-osuuden.


Kuva: Automaattivientien määrittely.

Automaattijaksotukset

Jaksotus -toiminnon avulla voit jakaa pidemmälle aikavälille kohdistuvia tuloja ja menoja kirjanpidossa. Jaksotus tapahtuu kuukausi- tai vuositasolla.


Useita tilikausia

Tositelajit ovat tilikausikohtaisia ja muunneltavia. Tämän ansiosta voit työskennellä kahdella tilikaudella yhtä aikaa.


Kuva: Kausiveroilmoitusrekisteristä näet mitä tietoja olet verottajalle ilmoittanut.

Kausiveroilmoitukset

Kun tulostat kausiveroilmoituksen tai muodostat vastaavan tyvi-ilmoituksen, muodostaa ohjelma tiedot kausiveroilmoitusrekisteriin. Arkistosta näet ilmoittamasi arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja muut oma-aloitteisesti maksettavat verot. Ilmoituksesi perusteella verottaja merkitsee tiedot verotilille. Kausiveroilmoitusrekisterin avulla saat myös tehtyä muutosilmoitukset.

Jäljitettävyys ja porautuminen

Pääset porautumaan kirjanpitotositteelta osakirjanpitoihin. Vaikka kirjanpito on tehty koontina, näet silti yksittäiset osto- ja myyntilaskut tai palkkatiedot. Voit porautua laskuilta edelleen tilauksille ja myyntitilaukselta tarjoukselle. Porautuminen toimii molempiin suuntiin. Porautuminen toimii myös raporteilta.


Kuva: Esimerkki kirjanpidon tilierittely-raportilta. Pääset tositteen tietoihin klikkaamalla tositenumeroa

Kuva: Tyvi-aineiston voit muodostaa kerralla useisiin yrityksiin samasta käyttöliittymästä.

Tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä (Tyvi)

Tuki kaikille sähköisille toiminnoille on Lemonsoftin-ohjelman perusajatuksia. Voit muodostaa tyvi-aineistot usealle yritykselle samalla kertaa. Ohjelma muodostaa aineiston ja tarkistaa samalla tiedot. Näet virheet eri värisinä riveinä. Valmiin aineiston lähetät suoraan verottajan ilmoitin.fi –palveluun. Tunnistautumisen teet Katso-tunnuksilla.

Budjetointi

Voit luoda budjetin usealla eri tavalla. Ehkä kätevintä se on muodostaa siten, että viet toteuma tiedot Exceliin, jossa sitten korjaat summat ja tuot takaisin uuden tilikauden budjetiksi.


Kuva: Esimerkki tuloslaskelma ja tase työkalun vertailunäytöstä. Tämä ohjelma kuuluu johdon työkaluihin.

Minireskontra

Vaikka Lemonsoft sisältää varsinaiset reskontrat, on kirjanpidon sisällä mahdollista seurata avoimia osto- ja myyntilaskuja niinsanotun minireskontran avulla.


Kuva: Esimerkki muutamasta tunnusluku-raportin tunnusluvusta. Tunnuslukuja vakioraportilla on reilu 20 kappaletta.

Raportointi

Kirjanpito sisältää useita raportteja. Tärkein näistä on tuloslaskelma ja tase, jonka voit tulostaa itse määrittelemässäsi muodossa. Muita raportteja ovat:

 • Tositeluettelo ja yksittäinen tosite
 • Tilierittely
 • Päiväkirja
 • Pääkirja
 • Tase-erittely
 • Tunnusluvut
 • Saldo-ote
 • Saldoluettelo
 • Alv-laskelma
 • Kausiveroilmoitus
 • Omat laskut
 • Avoimet laskut

Kirjanpidon laajennukset

Laajenna peruskirjanpitoa: