Kuormalavakäsittely-ohjelma on osto- ja myyntitilausten laajennus, jonka avulla hallitset ja liikutat materiaalia lavoittain.


Kuva: Esimerkki lavojen hallinnan näytöstä.

Lavaseuranta

Perusta ensin eri tyyppiset kuormalavat (rullakko, fin-lava jne.) ja määrittele seurataanko niitä yksilöllisesti. Esimerkiksi rullakoilla voi olla oma tunniste, jolla sen kulku jäljitetään.


Myyntitilauskeräily

Voit kerätä tilauksen tuoterivit eri lavoille omalla toiminnollaan tai jakaa rivit lavoille toimituksen yhteydessä. Tällöin saat asiakkaalle lavakohtaiset tulosteet sisällöstä ja lähetteeltä näkyy mitä tuotteita on milläkin lavalla.

Suunnittele ostotilaukset

Vastaava lavoitustoiminto on ostotilauksilla. Voit määritellä tuotteet lavoille/konteille ja käyttää apuna paino- ja kuutiolaskentaa arvioimaan kuinka paljon tavaraa mahtuu yhteen ostotilaukseen.


Kuva: Ostotilauskeräily työasemaversiossa.

Lavahallinta

Ohjelma pitää yllä lavakohtaisia tuotesaldoja. Voit myös lavoittaa tuotteita ilman tilausta. Toiminnosta on erityisesti hyötyä PDA-mobiililaitteissa, joissa keräily voidaan tehdä lavatasolla tuotteiden sijasta.