Laskutus/myyntireskontra –ohjelman avulla hoidat tehokkaasti erilaiset laskutustarpeesi. Voit muodostaa laskut suoraan, myyntitilauksista, sopimuksista, tuntikirjauksista, maksuposteista tai kauttalaskutettavista ostolaskuista. Ohjelma sisältää myös asiakas-, toimittaja-, henkilö- ja nimikerekisterit.


Kuva: Laskun kirjauksen pääruutu työasemaversiossa. Yläosan voit tarvittaessa piilottaa, jolloin näet enemmän rivitietoja.

Laskujen muodostaminen

Useimmiten laskut muodostetaan erikseen kirjatun laskutusperusteen mukaan ja vieläpä automaattisesti. Voit tehdä laskut myös manuaalisesti. Tietosisältö riittää kaikkiin laskutustarpeisiin ja automaattiliöinti huolehtii myynnin tiliöinneistä. Rivikäsittely on monipuolinen. Voit piilottaa turhat sarakkeet, lisätä ja siirtää rivejä, muodostaa välisummia ja kirjoittaa asiakaskohtaista- ja sisäistä vapaata tekstiä. Tuotteet voit poimia monipuolisesti ja haussa on käytössä ennustava haku. Voit laskuttaa ilman nimikkeitä tai erikseen perustettuja asiakastietoja.

Laskutus myyntitilauksista

Eniten käytetty laskutusperuste on myyntitilaus (WMT). Laskutat toimitetut tilausrivit kun ne ovat saaneet laskutusluvan. Tilauksesta on osa voitu laskuttaa ennakkoon ja ohjelma huomioi tämän sitten vähennyksenä.


Kuva: Laskutuskeskus kokoaa yhteen kaikki laskutettavat tapahtumat yhteen selkeään näkymään.

Kuva: Sopimuksen perustiedot.

Sopimuslaskutus

Perusta toistuvat laskut asiakasrekisteriin sopimuksiksi. Yhdellä asiakkaalla voi olla useita erilaisia sopimuksia, joille määrittelet laskutettavat nimikkeet, laskutusjakson ja voimassaolon. Myös mittareihin perustuva laskutus on tuettuna (WML). Sopimuslaskutus on osa asiakkuudenhallinnan ominaisuuksia ja edellyttää WCRM-lisenssin (WCRM)


Projekti- ja palvelulaskutus

Voit muodostaa laskut kirjatuista laskutettavista työtunneista. Voit muodostaa laskut myös laskutettavasta projektista, jolle on kohdistettu työtunteja tai kauttalaskutettavia ostolaskuja. Myös matkalaskujen laskuttaminen eteenpäin on tuettuna. Voit pilkkoa projektin laskutuksen maksuposteihin, jotka nousevat automaattisesti laskutukseen kun projektipäällikkö on antanut laskutusluvan.


Kohderyhmien laskutus

Kohderyhmät on asiakkuudenhallinnan ominaisuus, jota voit hyödyntää markkinoinnin lisäksi tapahtumailmoittautumisiin. Voit merkata kohderyhmän laskutettavaksi, jolloin saat osallistujille laskut automaattisesti.

Monipuolinen verkkolaskutus

Lemonsoft Verkkolaskutuksen avulla lähetät laskut suoraan ohjelmasta. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota verkkolaskun käytettävyyteen ja helppoon käyttöönottoon. Maksat vain lähetetyistä tai vastaanotetuista laskuista. Lue tarkemmin http://www.lemonsoft.fi/lemonsoft-verkkolasku/


Kuva: LemonHub palvelu yhdistää Lemonsoft asiakkaat keskenään. Lue tarkemmin www.lemonhub.fi

Kuva: Asiakkaan laskutus-optiot.

Koontilaskutus ja laskutusrytmi

Voit ottaa kantaa koontilaskutukseen tai laskutuslupaan tapahtumia kirjatessa. Määrittelemällä nämä asiakkaan taakse, ei asia jää muistin varaan. Voit pakottaa koontilaskutuksen tai estää sen. Laskutusrytmin avulla saat määriteltynä asiakkaalle ne päivät, jolloin laskut muodostetaan. Kieltojen avulla voit estää maksumuistutukset, korkolaskut ja osatoimitusten laskuttamisen.


Aina oikeat hinnat

Lemonsoft sisältää laajan hinnastokäsittelyn. Voit muodostaa hinnastoja asiakas- tai asiakasryhmätasolla. Nimikkeiden osalta voit kertoa nettohinnat tai alennukset tuotekoodi tai tuoteryhmätasolla. Voit myös porrastaa hinnat eri määrille.


Tehokas maksunvalvonta

Maksunvalvonnan voit ulkoistaa perintätoimistolle kokonaan tai osittain. Lemonsoftin maksunvalvonta-prosessin avulla voit luoda erilaisia prosessimalleja ja kiinnittää ne asiakkaalle tai suoraan yksittäiselle laskulle. Korot voit laskuttaa erikseen tai antaa ohjelman lisätä ne uudelle laskulle.

Suoritukset automaattisesti tai manuaalisesti

Laskut suoritetaan viiteaineistosta ja kansainvälinen RF-viite on tuettuna. Myös manuaalinen suoritus on mahdollista. Ohjelma ehdottaa automaattisesti kurssierot.


Kuva: Ennakot/hyvityslaskut toiminnolla varmistat onko asiakkailla käyttämättömiä ennakoita tai hyvityslaskuja.

Rajapinnat

Lemonsoft on avoin ohjelmisto. Saat luettua ja kirjoitettua tietoa usealla eri tavalla. Voit esimerkiksi tuoda laskuaineiston ulkopuolisesta järjestelmästä.

Laskutukseen liittyviä rajapintoja: (suluissa lisenssikoodi)

 • XML ja CSV-rajapinnat (WIO)
 • Webservice-palvelurajapinta (IWS_INV)
 • Lähtevä lasku Invoice 91.1 OVT (WEDINV)
 • Factoringaineiston muodostus (WFL)
 • Itella iPost (WEK)
 • Ropo Capital -perintäaineisto (WTRUST)
 • Ropo Capital -verkkolasku (WTRUSTF)
 • Apix-rajapinta (WAPIX)
 • Maventa (WMAVE)
 • Duetto (WDUETTO)
 • Faktora (WFAKTORA)
 • Perintäaineiston muodostus (WPER)
 • Suoraveloitus (WSV)
 • Kirjanpitoaineisto muihin ohjelmiin kuin Lemonsoftiin (WKP_IO)


Kuva: Esimerkki kustannuspaikkatasoista. Voit itse määritellä haluamasi kustannuspaikkatasojen määrän.

Runsaasti dimensioita

Laskulla on otsikko- ja rivitasolla useita dimensioita. Osapuolia ovat tilaaja-, laskutus- ja toimitusasiakkaat. Asiakkaiden takana on rajattomasti dimensioita.

Laskurivin dimensiot:

 • Tuotekoodi
 • Varastopaikka
 • Tili
 • Myyjä
 • Tekijä
 • Kustannuspaikka
 • Työmaa-avain
 • Työmaanumero
 • Liiketoiminta-alue (LTA)
 • Projekti
 • Projektivaihe / littera
 • Tunniste

Nimikkeen (tuotekoodi) takana on myös runsaasti dimensioita, samoin myyjän ja tekijän henkilörekisteritiedoissa.

Raportointi

Laskutus toimii usean tilastoraportin perusteena. Nämä raportit löydä johdon raporteista (WBI).

Laskutuksen raportteja ovat:

 • Lasku- ja suorituspäiväkirja
 • Avoimet- ja erääntyneet laskut
 • Reskontralista
 • Tili- ja tiliöinti raportit myynnistä ja suorituksista
 • Arvonlisäveron EU-yhteenvetoilmoitus
 • Erilaiset lomakkeet

Kuva: Yksittäisen asiakkaan laskulista, josta porautuminen laskurivitasolle. Esimerkki on johdon raporteista.

Kuva: Laskujen lähetyskeskuksesta näet kaikki lähdössä olevat laskut.

Automatisoi laskutus

Automatisoinnin (WBAUT) avulla voit automatisoida laskutuksen tapahtumaan vaikka yöaikaan. Ohjelma muodostaa laskut valmiiksi ja voit ne sitten tarkastuksen jälkeen lähettää yhdellä toiminnolla eteenpäin. Myös viitesuoritusten kirjaus on automatisoitavissa. Automatisointi hoitaa suoritukset kaikkiin käytössä oleviin yrityksiin kerralla. Toiminto on erityisen kätevä tilitoimistoympäristössä.