Yrityksillä on lukuisia erilaisia tarpeita kirjata ja seurata työaikaa. Lemonsoft vastaa tähän haasteeseen. Voit kerätä kokonaistyöajan perinteisesti leimaamalla kellokortin tapaan, kirjata tunnit manuaalisesti yksitellen tai kalenteriin sekä kerätä työaikaa samalla kun aloitat tai lopetat työn.

Työaseman ja selaimen lisäksi voit tehdä kirjaukset myös mobiilisovelluksella. Voit lukea LemonTime-sovelluksesta tarkemmin tästä. Muut tavat on kuvattu alla.

Leimauspääte

Lemonsoft-leimauspääte on työajan seurantaan tarkoitettu ohjelma. Ohjelman avulla työntekijät voivat kirjata työajan sekä kohdistaa työaikansa tuotannon töille ja projekteille.

Ohjelman avulla keräät työntekijöiden kokonaistyöajan, jonka voit siirtää palkanlaskentaan. Leimauspäätteen avulla henkilö kirjautuu töihin ja ulos esimerkiksi RFID-tunnisteen avulla.

Ohjelma tukee useita työvuoroja ja eri palkkalajeja. Uloskirjauksen syykoodit voit määritellä itse. Voit myös määritellä kysytäänkö paluuaika esimerkiksi asiakaskäynti leimauksissa.

Leimaukset toimivat myös työaikakirjanpitona.

Voit myös kerätä työnumerolle tai projektille kohdistettua työaikaa. Leimauspääte toimii myös tuotannon aloitus- ja valmisleimauksissa.

Työajan käsittely palkanlaskentaan hoituu Lemonsoft-palkanlaskennan avulla. Voit siirtää tunnit palkanlaskentaan joko siirtona tai raportin avulla.


Kuva: Sisään- ja uloskirjaus hoituu kätevimmin RFID-tunnisteella, jolloin myös väärinkäytökset on tehokkaasti estetty. Leimauspäätteessä on hyvä olla kosketusnäyttö.

Työajan kirjaaminen

Voit muodostaa töitä henkilöille usealla eri tavalla:

  • CRM-tapahtuma
  • Huoltotapahtuma
  • Projektivaihe
  • Myyntitilauksen rivi
  • Tukipyyntö
  • Tuotannon työ

Kun aloitat työn, tekee ohjelma aloituskirjauksen. Kun sitten kuittaat työn valmiiksi, laskee ohjelma työn keston tai vaihtoehtoisesti annat keston itse.

Voit kohdistaa työtunnin:

  • Asiakkaaseen
  • Projektille ja projektivaiheelle (litteralle)
  • Kustannuspaikalle
  • Työnumerolle

Työajan kirjaamisen voit tehdä useille eri päätelaitteilla, riittää kun käytössä on selain.

Työtuntien laskuttaminen

Voit määritellä työtunnit laskutettaviksi usealla tavalla. Tieto voi tulla suoraan työltä esimerkiksi projektin kautta. Kirjaaja voi määritellä laskutuksen itsekin tai esimies voi tarkistaa alaistensa tunnit ja käydä läpi laskutettavat tapahtumat.

Voit kirjata työtunnille myös materiaalia ja vuokrattavia laitteita.

Työhinnastojen avulla voit muodostaa työlle eri hintoja tekijän ja ajankohdan mukaan. Hinnastot voivat olla asiakaskohtaisia.