Lemonsoft Varastonhallinta -ohjelma palvelee koko yritystäsi; myyntiä, ostoa ja tuotantoa. Sen avulla hallitset varastosaldot ja -yksiköt monipuolisesti. Ratkaisu tukee useita varastoja ja muodostaa perustan materiaalihallinnon kokonaisuudelle.

Ohjelma soveltuu useille eri toimialoille ja sen avulla tehostat materiaalihankinnan prosesseja ja varmistat tavaran oikea-aikaisen saatavuuden ja riittävyyden.

Hallitse tuotetietoja ja varastoja

Lemonsoft Varastonhallinta tarjoaa laajojen ominaisuuksien parhaan hyödyn. Käytettävissäsi ovat kattavien perustietojen lisäksi mm. EAN-koodit ja toimittajakohtaiset tuotekoodit.

Yksikkökäsittelyn avulla voit myös käsitellä tuotetta useilla eri yksiköillä. Hinnalle, ostolle, myynnille ja varastoinnille on omat yksikkönsä. Voit esim. ostaa tonneina, varastoida tankoina ja myydä metreinä. Ohjelma tekee yksikkömuunnokset eri yksiköiden välillä automaattisesti. Yksiköillä voi myös olla oma tuotekoodi.

Tuotteelle voi myös liittää erilaisia dokumentteja ja linkkejä;  tekstejä ja kuvia, tuote-esitteitä tai teknisiä dokumentteja. Nämä voi myös lähettää asiakkaalle vaikkapa tarjouksen yhteydessä.

Tuotteet voit ryhmitellä helposti tuoteryhmittäin, joiden määrää ja tasoja voit luoda rajattomasti. Tuotteella on lisäksi runsaasti muita dimensioita kattamaan erilaiset raportointitarpeet. Dimensioista voit lukea tarkemmin  Dynaamisesta raportoinnista.

Monivarasto-ominaisuuden avulla voit seurata saldoja useassa varastopaikassa ja eri hyllyillä. Varastohallinnan parantamiseksi voit tuotekohtaisesti estää negatiiviset saldot tai pyytää ohjelmaa huomauttamaan negatiivisesta saldosta kirjauksen yhteydessä.

Tuotekeskuksen kautta näet, milloin tuotetta on viimeksi myyty ja ostettu. Näet myös kaikki varastopaikat saldoineen sekä kaikki tuotteeseen kohdistuneet varastotapahtumat. Ohjelma seuraa jatkuvasti varastonkiertoa. Tämän tiedon perusteella voidaan laskea optimivarastomäärä ja tuotteet ABC-ryhmän.


Kuva: Tuotekeskus kokoaa yhteen kaiken tuotteen käyttöön liittyvän tiedon

Kuva: Tuoterekisterin laajat perustiedot antavat hyvän perustan materiaalihallinnalle.

Laaja tuoterakennekäsittely

Tuoterakennekäsittelyn avulla hoidat valmistettavien tuotteiden valmistuskirjaukset. Tuoterakenteen tasoja ei ole rajoitettu, joten voit käsitellä puolivalmisteita ja osakokonaisuuksia osana valmistusrakennetta.

Myynnin työn helpottamiseksi tuoterakenne voi myös olla luonteeltaan paketti, jolloin ohjelma purkaa rakenteen tilausriveiksi automaattisesti. Tällöin mikään osa kokonaisuudesta ei jää muistinvaraiseksi. Voit myös määritellä tuoterakenteen konfiguroitavaksi, jolloin rakennat tuoterakenteen myynti- tai tarjousvaiheessa.

Myytävä tuote voidaan yksilöidä jo tarjousvaiheessa, jolloin rakenteeseen tai varusteisiin tehdyt muutokset välittyvät automaattisesti tuotantoon ja valmistustietoihin. Samalla hallitset koko tuotteen elinkaaren esimerkiksi huoltoja tai varaosia ajatellen.

Mikäli suunnittelet tuotteet CAD-ohjelmassa, voit tuoda rakenteen suoraan Lemonsoftiin edellyttäen että CAD-ohjelmasi pystyy tuottamaan siirtotiedoston.


Kattavat hinnoittelumahdollisuudet

Voit perustaa useita eri hinnastoja ja määritellä niille voimassaolopäivät ja asiakkaat tai asiakasryhmät, joita hinnasto koskee. Hinnat voivat olla myös määräporrastettuja. Sopimushintojen lisäksi voit määritellä alennuksia asiakas- tai tuotekohtaisesti. Hinnastoja voi käsitellä mm. seuraavilla tasoilla:

 • Asiakas-/asiakasryhmä
 • Tuote-/tuoteryhmä
 • Toimittaja-/toimittajaryhmä
 • Projekti
 • Määräporrashinnastot

Varastokirjaukset myös mobiilisti

Kaikki kirjaukset kannattaa tehdä tiedon alkulähteellä. Varastotapahtumat kirjaat helpoimmin suoraan varastossa, esim. tabletin avulla ja viivakoodeja hyödyntäen. Kirjaustapahtumia ovat tulo, otto, inventointi, keräily ja varasto/hyllysiirrot. Inventointi tulee useita eri tapoja jatkuvasta inventoinnista syöttölomaketyyppiseen inventointiin.

Ohjelmiston näytöt mukautuvat tuotteen mukaan, joka tuo käyttöösi erilaisen kirjausalustan esim. sarja- tai eränumerotuotteille. Näytöt myös skaalautuvat eri päätelaitteille.


Kuva: Yksittäisen tuotteen inventointi

Jäljitettävyys

Voit jäljittää myytävän tuotteen ja käytetyt materiaalit sarja- tai eränumeron avulla. Kun valmistat tuotteet, kerrot jäljitettäville materiaaleilla sarja- tai eränumerot. Myytävän tuotteen jäljityksen voit tehdä sarja- tai eränumeron lisäksi työnumerolla.


Kuva: Esimerkki varastonarvo-raportista.

Varaston arvo ja raportointi

Lemonsoft Varastonhallinta seuraa tuotteen keskiostohintaa varastokohtaisesti. Jäljitettävillä tuotteilla ostohinta on tiedossa sarja- tai eränumerotasolla. Näiden lisäksi voit määritellä omakustannus- ja kuluhinnan. Oikeat ostohinnat saat joko tuote- tai ostotilauskohtaisella kulukertoimella tai kohdistamalla kulut ostolaskuilta saapumiserään. Kohdistettavia kuluja ovat esimerkiksi rahti ja vakuutus, jotka laskutetaan omalla ostolaskulla. Voit myös kirjata alaskirjauksia alaskirjausryhmittäin. Näin voit helposti laskea esimerkiksi sesonkituotteiden arvoa sesongin päätyttyä.

Varastonhallinta sisältää myös mm. seuraavat raportit:

 • Varastopäiväkirja, varastosaldot ja varastotilanne
 • Takautuva varastonarvo
 • Inventointiraportit, inventointierot
 • Hälytysraportti
 • Tuotetarrat
 • Tuoterakenne ja kustannuslaskelma
 • Varastonkierto

Kuva: Esimerkki myyntiraportista tuoteryhmittäin. Voit porautua tuoteryhmissä haluamallesi tasolle.


Rajapinnat

Voit viedä ja tuoda nimikkeitä CSV-tiedostoon. Voit tuoda sekä tuoterakenteet että työvaiheet. Palvelurajapinnan (webservice) avulla voit kirjoittaa varastotapahtumia ja käsitellä nimikkeitä kolmannen osapuolen ohjelmasta.

Toimittajahinnastot voit päivittää omalla ohjelmalla, lue tarkemmin tästä.