Lemonsoft-mittarilaskutus on asiakkuudenhallinnan laajennus, jonka avulla hallitset sopimusasiakkaiden mittarilaskutusta. Ohjelma on suunnattu kopiokonealalle, mutta soveltuu muuhunkin mittarilukemaan perustuvaan laskutukseen.


Kuva: Mittarilukeman syöttö työasemaversiossa. Samalla voit muuttaa arviota.

Useita laitteita ja mittareita

Määrittelet asiakkaalle sopimuksen kutakin laitetta kohden ja kullekin laitteelle tarpeellisen määrän mittareita. Sopimuksia voi perustaa rajattomasti yhtä asiakasta kohden. Mittaritiedon lisäksi määrittelet huoltokohteen ja sen sarjanumeron sekä mahdollisen kiinteän kuukausiveloituksen. Kirjaat myös mm. vasteajan, huoltohenkilön ja sopimusjakson.


Laskutusautomatiikka

Ohjelma huolehtii laskutuksesta antamiesi lähtötietojen mukaisesti. Mikäli mittarilukemia ei ole syötetty, ohjelma käyttää arvioita. Voit korjata mittaritietoja milloin tahansa. Ohjelma laskee automaattisesti arviot kulutuksen perusteella.