Lemonsoft Myyntitilaukset on sisään tulevien tilausten käsittelyohjelma. Voit muodostaa myyntitilaukset joko manuaalisesti syöttämällä tai lukemalla ne sähköisesti toimittajaportaalista tai esimerkiksi EDI-sanomasta. Myös integroitu kauppa- tai tilauspaikka tuottaa tilaukset suoraan järjestelmään.

Myyntitilausten syöttäminen on havainnollista ja näet ruudulla mm. katetiedot ja nimikkeen saatavuuden.
Asiakkaita on neljä: toimitus-, laskutus-, tilaaja- ja vastaanottaja-asiakas.  Voit muodostaa myyntitilauksesta joko ostotilauksen tai siirtää valmistettavat rivit tuotantoon.

Tilausvahvistus on lähetettävissä asiakkaalle sähköpostilla suoraan ohjelmasta joko automaattisesti tai manuaalisesti.

Sähköistä tilaukset

Asiakkaasi voivat tehdä tilaukset sähköisesti EDI-sanomien avulla, tilausportaalin tai kauppapaikan kautta. Mikäli asiakkaallasi on käytössä toimittajaportaali, voit lukea tilaukset sieltä.

Jos asiakkaasi käyttää Lemonsoftia, voi hän tehdä tilauksen LemonHubin avulla veloituksetta. Saat asiakkaasi omaan järjestelmäänsä kirjaaman ostotilauksen itsellesi myyntitilaukseksi ja vahvistuksetkin menevät automaattisesti. Voit hyödyntää ominaisuutta myös mahdollisten tytäryhtiöidesi välillä.


Kuva: LemonHub automatisoi mm. tilausliikenteen. Lue tarkemmin www.lemonhub.fi

Vahvista automaattisesti

Voit määritellä tilausvahvistusautomatiikan tilauslajikohtaisesti. Tilauksen tallennuksen jälkeinen vahvistus voi lähteä asiakkaalle automaattisesti. Kun tilaukselle sitten tulee toimitusaika-, hinta- tai määrämuutos, syntyy uusi vahvistustarve. Nämä voit sitten hyväksyttää erikseen myyjän kautta tai lähettää nekin automaattisesti. Toiminto käy myös tuotannon ja myyjän väliseen kommunikointiin. Mikäli tuotantotyö tulee myöhästymään, voi tuotantopäällikkö muuttaa toimitusajan ja myyjä saa tästä tiedon ja voi kommunikoida muutoksen asiakkaalle. Vastaavasti jos tilaukselle kytketty ostotapahtuma tulee myöhästymään, saa myyjä tästäkin tiedon.

Luonnollisesti manuaalinen tilausvahvistus on tuettuna.


Kuva: Työasemaversion rivikäsittely

Monipuolinen rivikäsittely

Voit hakea tuotteen usealla eri tavalla riville. Voit käyttää apuna monipuolista nimikelistaa, valmiita syöttölomakkeita ja tuoterakennepaketteja. Hinnat ja muut ehdot tulevat asiakkaalta automaattisesti oikein.

Voit kirjata rivejä ilman tuotekoodiakin ja antaa hinnat manuaalisesti. Riville voit kirjoittaa asiakkaalle menevää vapaata ja sisäistä tekstiä loputtomasti. Tuotteita hakiessasi näet saatavuustilanteen visuaalisesti ja voit tarkistaa milloin tuote on toimitettavissa.

Välisummat ovat tuettuina. Rivikohtaisia alennuksia on kolme, mutta lisäksi voit määritellä n-kappaletta rivialennuksia. Tyypillisesti näitä ovat markkinointi- ja sopimusalennus joko loppusummasta tai tietyistä tuotteista.

Määrittele näkyviin vain ne sarakkeet, joita tarvitset. Rivityyppien avulla voit esimerkiksi piilottaa tietyt hinnat asiakkailta ja esittää pakettihinnat.

Tarkkaile tilauksia monipuolisesti

Tilausseuranta-toiminnon avulla voit tarkastella tilauksia eri näkökulmista. Näet erikseen jälkitoimitukset ja ne tilaukset, joille ei ole tilattu materiaaleja. Voit myös tehdä kuormasuunnittelua jakamalla tilaukset eri kuljettajille.

Seurannan voit tehdä tilaus- tai tilausrivitasolla.

Myyntilauskeskukset antavat kokonaiskuvan tilauskannan tilasta, oikean tilauksen löydät nopeasti.


Kuva: LemonOnlinen myyntitilauskeskus


Kuva: Työasemaversion tilausseuranta.

Automaattinen laskutus

Voit laskuttaa tilaukset toimituksen jälkeen joko heti tai toimituksen yhteydessä annetun laskutusluvan mukaisesti. Määrittelemällä asiakkaille laskurytmin tietyille päiville saat automatisoitua laskutusluvan. Koontilaskutuksen voit myös määritellä asiakaskohtaisesti.

Laajemmat projektit voit laskuttaa maksuposteina.

Voit myös määritellä tilauksesta ennakkolaskun, joka lähtee laskutukseen ennen toimituksia.

Automatisoinnin avulla annat ohjelman hoitaa laskutuksen puolestasi. Voit sitten tarkistaa laskut vielä ennen lähetystä. Automatisoinneista voit lukea tarkemmin tästä.


Kuva: Lavoitustoiminto toimituksen yhteydessä.

Monipuolinen toimitustoiminto

Yksinkertaisimmillaan toimitat tilauksen tilatuilla määrillä yhdellä klikkauksella. Tarve saattaa kuitenkin olla monipuolisempikin. Täytät toimitustietoja, kuljetusohjeet, huolitsijan ja muita tietoja.

Toimituksen yhteydessä voit lavoittaa tuotteet erilaisiin kuljetuspakkauksiin. Lava voi sisältää alilavojakin. Näin vastaanottaja näkee toimitusdokumentista missä lavalla mikäkin tuote on.

Toimituksessa voit hyödyntää myös varastokeräilyä, jolloin keräilijät keräävät tilaukset ja toimituksessa ehdotetaan kerättyjä määriä sekä mahdollisia sarja- tai eränumeroita.

Toimituksen yhteydessä saat tulostettua toimitusdokumentit ja muodostat mahdollisen sähköisen kuljetus- tai toimitussanoman. Halutessasi  voit ottaa vastaanottajalta kuittauksen toimituksen vastaanotosta.

Kuva: LemonOnlinen tilauksen hyväksyntäkuittaus


Sähköistä kuljetussanomat

Tilausten toimituksen kuljetuksen tilaaminen on helpointa sähköisesti. Myyntitilauksen toimituksen yhteydessä voit toimitustavan avulla ohjata kuljetussanomien muodostusta. Voit valita kuljetussanomien välittäjäksi joko Consignorin tai Unifaunin. Sähköisillä sanomilla välität kuljetusyhtiölle tiedot vastaanottajasta, kuljetuspakkauksista, lisäpalveluista. Syötät tilauksen normaalisti, valitset parhaimman toimitustavan, pakkaat eli lavoitat tilauksen. Ohjelma laskee kolli- ja painotiedot automaattisesti. Tilauksen toimituksen yhteydessä kuljetustilaussanoma lähtee automaattisesti.

Käyttäessäsi sähköisiä sanomia voit aina luottaa että pakettikortit, rahtikirjat, VAK-liitteet, lähetelistat ja muut omat dokumenttitarpeesi voidaan tulostaa ohjelman avulla jokaiselle lähetyksellesi. Lisäksi jokainen lähetyksesi on sähköinen, jolloin valitsemasi kuljetusliike saa aina lähetyksen tiedot sähköisesti heidän sanomastandardejaan täydellisesti kunnioittaen.

Rahtiliikkeen valintaan voit käyttää Lemonsoftin optimaalinen kuljetusvalinta toimintoa.


Rajapinnat

Voit viedä tilauksia XML-tiedostoon. Voit siirtää tai kopioida tilauksen myös toiseen yritykseen. Tilauksen tuonnin voit tehdä useasta eri muodosta.

EDI-yhteyksillä saat tilaukset sisään, lähetät vahvistukset sekä toimitussanomat.

Palvelurajapinnan (webservice) avulla voit kirjoittaa kauppapaikasta tulevat tilaukset suoraan Lemonsoftiin reaaliajassa.

Raportit

Myyntitilaukset sisältää mm. seuraavat lomakkeet:

 • Tilausvahvistus
 • Työmääräin
 • Keräys- ja toimituslähete
 • Osatoimitus ja koontilähetteet
 • Rahtikirja
 • Lavalaput, SSCC-kollilaput
 • Postiosoitekortit
 • Matkahuolto, pakettikortti
 • Tuotetarrat
 • Proforma
 • Sähköiset kuljetussanomat tarjoavat kattavat toimituslomakkeet

Raportteja ovat:

 • Tilauspäiväkirja, sisään tullut kauppa
 • Tarvelista
 • Tilauskanta, tilauskannan arvo
 • Toimituspäiväkirja
 • Toimitusvarmuus
 • Laskuttamattomat tilaukset

Kuva: Esimerkki johdon raporttien myyntitilausmittarista.