Projektinhallinnalla pidät pienet ja isot projektisi hallinnassa. Projektit voit perustaa eri projektityyppeihin sopivista mallipohjista tai esimerkiksi kopioimalla vanha projekti uudeksi. Aikatauluta, budjetoi, resursoi, ennusta ja reagoi järjestelmän nostamiin poikkeamiin.

Projektivaiheita voit käyttää projektirakenteen kuvaamiseen (otsikot, etapit, välietapit), litteroina, työtehtäviin, henkilöiden ja koneiden resursointiin, budjetoinnin ja ennustamisen apuna sekä projektiseurannassa.


Kuva: Projektikeskuksesta näet projektisalkun tilanteen

Paras hyöty kokonaisratkaisusta

Projektinhallinta on osa Lemonsoft kokonaisratkaisua. Tämä tarkoittaa sitä, että voit liittää projektille lähes minkä tahansa Lemonsoftiin kirjattavan asian ja näin kokonaisuus pysyy täydellisesti hallinnassa. Voit siis seurata projekteja monista eri näkökulmista tarpeesi mukaan.

Dokumentit

Projekti synnyttää usein suuren määrän erityyppisiä dokumentteja, joiden pitää olla helposti käytettävissä projektin aikana.

Dokumentteja pitää pystyä myös lisäämään vaivattomasti -missä ja milloin tahansa. Ratkaisu tähän on LemonFiles dokumentinhallinta. Sen avulla lisäät dokumentteja projektille esimerkiksi älypuhelimella – oli kyseessä sitten valokuva kohteesta tai tiedosto, jonka olet vastaanottanut matkalla tai työmaalla.

Kaikki projektille liitetyt dokumentit löytyvät yhdestä paikasta ja ovat projektihenkiöiden käytettävissä käyttöoikeuksien rajoissa.


Kuva: Projektidokumentit kohdistettuna projektille

Kuva: Resursoinnin projektikohtaista näkymää

Resurssit

Resurssien oikea-aikainen varaaminen, kapasiteetin ja kuorman seuraaminen ovat tärkeä osa toimivaa projektinhallintaa.

Töiden resursoinnissa näet henkilöiden kuorman ja kapasiteetin sekä projektien tilanteen. Voit suodattaa näkymää näyttämään esimerkiksi oman tiimisi projektit ja henkilöt sekä heidän osaamisprofiilinsa.

Projektin talousseuranta

Projektin budjetti muodostaa perustan kulujen seurannalle. Voit luoda budjetin vaiheittain ja kululajeittain. Kululajeja voit perustaa oman tarpeesi mukaan uusia. Projektitalouden ennustamisella pidät projektin langat käsissä ja osaat ajoissa varautua mahdollisiin yllätyksiin.

Kuluja projektille kirjaamalla saadaan vertailu kulubudjetin ja toteuman suhteen. Kirjaamalla työtunnit, ostotilaukset, ostolaskut ja varastotapahtumat Lemonsoftissa ja kohdistamalla ne projektille, projektivaiheille ja kululajeille saat sekä tulevat että toteutuneet kulut tarkkaan seurantaan.

Jos käytetään Lemonsoftin tuotannonohjausta yhdessä projektinhallinnan kanssa, tulevat tuotannon työkustannukset kuluksi myös projektille. Visuaalisesti selkeät näkymät ja raportit paljastavat nopeasti, missä mennään toteutuneiden kulujen osalta suhteessa budjettiin ja ennusteisiin.


Kuva: Projektitalouden seuranta luo pohjan kannattavalle projektille

Kuva: Projektilaskutuksessa koostat laskun sisällön

Laskutus

Projektin laskutukseen on käytettävissä vaihtoehtoisia tapoja tarpeen mukaan. Perusajatuksena on se, että järjestelmä huolehtii laskuttamisen oikeellisuudesta sille asetettujen asetusten mukaan.

Laskutus voidaan tehdä maksuposteina tai esimerkiksi toteuman perusteella ja laskutuksen perusteet ovat määriteltävissä projektikohtaisesti: ostolaskujen kauttalaskutuksen hinnoittelu ja työn sekä matkakulujen hinnoittelu. Työ- ja muut hinnastot ovat tehtävissä projektikohtaisesti, joten samalla asiakkaalla voi olla eri hinnoilla laskutettavia projekteja.

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi tapahtuu visuaalisilla työkaluilla, jotka antavat nopeasti selkeän kuvan projektin tilanteesta.

GANTT-kaaviot ja erilaiset graafiset elementit kertovat projektista tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä, kuten projektivaiheiden tilanteen ja projektin taloustilanteen – yleisesti tai yksittäiseltä projektilta.


Kuva: LemonBI raportointiratkaisulla saat tarpeitasi vastaavan raportoinnin

Kuva: Projektinäkymään voit antaa pääsyn myös asiakkaalle

Projektin sidosryhmät

Projektin sidosryhmät, kuten omat ja ulkoiset resurssit voivat tarkastella omia projektejaan esimerkiksi projektinäkymän kautta. Projektinäkymässä voit hoitaa projektin viestintää ja jakaa tilannetietoa projektista rajatuin näkyvyyksin.