Lemonsoftin Projektinseuranta-ohjelmalla pidät projektisi hallinnassa. Projektien perustaminen tapahtuu ohjatusti ja mallipohjia hyödyntämällä myös nopeasti. Voit luoda vaiheet ja budjetin haluamallasi tarkkuudella ja resursoida ihmiset, koneet ja laitteet tai vaikka tilat projektin käyttöön.

Projektivaiheita voit käyttää litteroina, projektirakenteen kuvaamiseen (otsikot, etapit, välietapit), maksuposteina, työtehtävien ohjaamiseen, henkilöiden ja koneiden resursointiin, budjetoinnin ja ennustamisen apuna sekä projektiseurannassa.


Osa kokonaisratkaisua

Lemonsoft Projektinhallinta on osa Lemonsoft kokonaisratkaisua. Tämä tarkoittaa sitä, että voit liittää projektille lähes minkä tahansa Lemonsoftiin kirjattavan asian ja näin kokonaisuus pysyy täydellisesti hallinnassa. Voit siis seurata projekteja monista eri näkökulmista tarpeesi mukaan.

Budjetointi

Projektin budjetti muodostaa perustan kulujen seurannalle.  Voit luoda budjetin vaiheittain ja kululajeittain, joita voit tehdä itse tarpeesi mukaan.Dokumentit

Projekti synnyttää usein suuren määrän erityyppisiä dokumentteja, joiden pitää olla helposti käytettävissä projektin aikana. Dokumentteja pitää pystyä myös lisäämään vaivattomasti -missä ja milloin tahansa.

Ratkaisu tähän on LemonFiles dokumentinhallinta. Sen avulla lisäät dokumentteja projektille esimerkiksi älypuhelimella – oli kyseessä sitten valokuva kohteesta tai tiedosto, jonka olet vastaanottanut matkalla tai työmaalla.

Kaikki projektille liitetyt dokumentit löytyvät yhdestä paikasta ja ovat projektihenkiöiden käytettävissä käyttöoikeuksien rajoissa.

Resurssit

Resurssien oikea-aikainen varaaminen ja sijoittaminen on tärkeä osa projektinhallintaa. Projektivaiheelle suunnitellaan työmäärä tunteina (budjetti), jonka jälkeen se tulee näkyviin avoimiin töihin.

Töiden resursoinnissa näet henkilöiden varaustilanteen ja voit siirtää projektityön tiimille tai yksittäiselle henkilölle sekä muokata jo osoittettuja töitä.Hankinnat ja varastonhallinta

Kuluja kirjaamalla saadaan vertailu kulubudjetin ja toteuman suhteen. Kirjaamalla ostotilaukset, ostolaskut ja varastotapahtumat Lemonsoftiin ja kohdistamalla ne projektille, projektivaiheille ja kululajeille saat sekä tulevat että toteutuneet kulut tarkkaan seurantaan.

Jos käytetään Lemonsoftin tuotannonohjausta yhdessä projektinhallinnan kanssa, tulevat tuotannon työkustannukset kuluksi myös projektille.

Visuaalisesti selkeät näkymät ja raportit paljastavat nopeasti, missä mennään toteutuneiden kulujen osalta suhteessa budjettiin.

Laskutus

Projektin laskutukseen on käytettävissä vaihtoehtoisia tapoja tarpeen mukaan.

Laskutus voidaan tehdä esimerkiksi toteuman perusteella ja laskutuksen perusteet ovat määriteltävissä projektikohtaisesti: ostolaskujen kauttalaskutuksen hinnoittelu ja työn hinnoittelu. Työ- ja muut hinnastot ovat tehtävissä projektikohtaisesti, joten samalla asiakkaalla voi olla eri hinnoilla laskutettavia projekteja. Työlaskutuksen hinnoittelu voi perustua myös henkilöön ja/tai palkkalajiin.

Maksupostit luodaan projektille ja niitä muodostetaan prosentuaalisesti sovitusta summasta tai euromääräisenä arvona.Dimensiot

Projektin dimensioilla määritellään, millä tasoilla projektia seurataan. Nämä voivat tulla  ja usein tulevatkin jo asiakkaan ja tilauksen tiedoista, mutta projektilla itsellään voi olla monia muitakin seurantatasoja.
Näitä ovat esimerkiksi:

 

LAJI HANKE OMISTAJA
LIIKETOIMINTA ALUE KUSTANNUSPAIKKA PROJEKTITYYPPI
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ KULULAJI PROJEKTITYYPPI
PROJEKTIVAIHE LITTERA VAIHEEN TYYPPI

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi tapahtuu visuaalisilla työkaluilla, jotka antavat nopeasti selkeän kuvan projektin tilanteesta.

GANTT-kaaviot ja erilaiset graafiset elementit kertovat projektista tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä, kuten projektivaiheiden tilanteen ja projektin taloustilanteen – yleisesti tai yksittäiseltä projektilta.

Myös projektin työntekijät voivat tarkastella omaa työtilannettaan kalenterinäkymän kautta. Ulkoiselle käyttäjälle, esimerkiksi asiakkaalle on mahdollista antaa pääsy projektinäkymään, jonka kautta voidaan myös hoitaa projektin viestintää ja dokumenttien jakamista.