Lemonsoft laadunvalvonta on tuotannon laajennus, jonka avulla luot työvaiheille laatustandardeja. Tuotannon työntekijät voivat täyttää laatustandardin tiedot pöytäkirjamuodossa tai tiedot voivat tulla automaattisesti analysaattorilta. Pääset analysoimaan tietoja ja puuttumaan tarvittaessa poikkeamiin.


Kuva: Laatustandardien luominen.

Useita standardeja

Voit luoda useita laatustandardeja. Kullekin standardille määrittelet kerättävät arvot, joille voit määritellä tavoitearvon ja vaihteluvälin. Myös lista eri vaihtoehdoista on tuettuna. Voit kohdistaa standardin vakiotyövaiheelle, jolloin ohjelma kiinnittää laatustandardin kerralla kaikille tuotteille, joissa vakiotyövaihe on käytössä. Voit valita laatustandardin työvaiheille myös yksitellen.

Arvojen syöttäminen

Voit syöttää arvot kun kuittaat työvaiheen, jolle laatustandardi on määritelty valmiiksi. Toinen tapa on antaa ohjelman lukea analysaattorin muodostamasta tiedostosta arvot automaattisesti.


Kuva: Pöytäkirjan arvojen syöttäminen manuaalisesti.

Kuva: Esimerkki pöytäkirjaraportista.

Tiedot analysoitavissa

Pöytäkirjan tiedot tallentuvat työnumeron ja työn taakse. Voit muodostaa tiedoista haluamiasi raportteja Dynaamisen raportoinnin avulla.