Lemonsoft Tuotanto soveltuu usealle eri toimialalle. Lisäämme toimialakohtaisia erityispiirteitä tuotannon laajennukset –lisenssin alle. Myös ohjelmaan sisällytettävät asiakaskohtaiset räätälöinnit ovat tämän lisenssin alla.

Tuotannon eräsuunnittelu

Tuotannon eräsuunnittelu soveltuu mm. valu- ja elintarvikealalle. Ohjelman avulla voit suunnitella ennakkoon tuotantoeriä olemassaolevien valmistuotteiden perusteella. Ohjelma huomioi valmistuserien suuruudet ja raaka-aineiden osuudet. Ohjelman avulla voit myös kohdistaa varastossa valmiina olevia eriä tuotteelle.


Kuva: Esimerkki eräsuunnittelusta