Lemonsoftin tuotannonohjauksen avulla hoidat töiden järjestelyn, aikatauluttamisen, materiaalivaraukset ja ostot sekä kuormituksen suunnittelun. Ohjelma ohjaa tuotannon jatkuvaan suunnitteluun, jolloin näet nopeasti mitä valmistuksessa tapahtuu ja mitä tulevaisuudessa pitäisi tapahtua. Tuotannonsuunnittelija saa käyttöönsä visuaalisen työpöydän ja työntekijät selkeät työjonot.

Laaja raportointi sisältää kattavan tuotannon laadun- ja kustannusten seurannan.


Kuva: Tuotantolista on tuotantopäällikön työkalu ja sisältää runsaasti tietoa töistä.

Suunnittele ja ohjaa tuotantoasi

Lemonsoft-tuotanto soveltuu varasto-, tilaus- ja projektiohjautuvaan tuotantoon. Voit lisätä töitä tuotantoon varastosta, ostotyökalusta, tuotantolistasta tai suoraan myyntitilaukselta.

Tuotantolistalta näet kaikki työt vaiheineen ja niiden mahdolliset materiaalipuutteet ja aikatauluongelmat.

Monipuolinen tuoterakenteen käsittely

Tuoterakenteen avulla kuvaat miten tuotteesi valmistetaan. Tuoterakenteen tasojen lukumäärää ei ole rajoitettu ja tuote voi koostua tuhansista raaka-aineista, komponenteista tai puolivalmisteista.

Voit tuoda tuoterakenteen CAD-suunnitteluohjelmastasi valmiin rajapinnan avulla.

Tehtävän tuotteen voit rakentaa lennosta tuotekonfiguraattorin avulla vaikkapa myyntivaiheessa. Tuotteesta tulee yksilöllinen työnumeron avulla. Rakenteeseen tekemäsi muutokset eivät vaikuta vakiotuotteeseen ja voitkin seurata yksilöllistä tuotetta tarjouksesta toimitukseen saakka.


Kuva: Tuoterakenteen ylläpitonäyttö.

Kuva: Tuotekeskus on yksi paikka, jossa voit tarkastella materiaalivarauksia.

Materiaalihankinnat ajallaan

Ohjelma tekee materiaalivaraukset siinä vaiheessa kun luot työn tuotantoon. Voit kuitenkin määritellä tuoterakenteen mukaiset materiaalivaraukset syntymään jo myyntitilaus- tai tarjousvaiheessa.

Varaston saat päivittymään tietyn työvaiheen valmistuttua, esimerkiksi materiaalikeräyksen jälkeen.

Näet materiaalivaraukset graafisina symboleina ja grafiikkana. Ohjelma hälyttää puuttuvista materiaaleista ja ostaja näkee reaaliajassa puutteet.

Lattiatason työjono – sähköinen työjono

Tuotannon töitä kuitattaessa työntekijät keräävät työaikaa, kirjaavat mahdolliset vialliset kappaleet ja niiden syyt sekä päivittävät varastosaldot oikeiksi. Leimauspääte on tehokas ja helppokäyttöinen työkalu reaaliaikaisiin leimauksiin. Henkilö voi kirjata itsensä sisään rfid-tagilla ja aloittaa työn työjonosta tai viivakoodin avulla.


Kuva: Tuotannon työjono LemonOnline käyttöliittymässä (HTML5-sovellus).

Kuva: Konehistoriasta näet huoltohistorian lisäksi erilaisia mittareita.

Koneet

Voit ryhmitellä koneet ryhmiin ja vapaaseen hierarkiaan. Koneella on myös liiketoiminta-alue ja kustannuspaikka.

Kapasiteetin laskennan voit valita kiinteästä kapasiteetista tai työvuorosuunnittelusta. Koneen nopeudeksi voit valita standardinopeuden tai massaperusteisen nopeustyypin. Massaperusteisessa henkilöiden lisääminen lyhentää valmistumisaikaa.

Saat määriteltyä koneille myös käsihyllyt, jotka ohjaavat ja nopeuttavat hyllykirjauksia.

Tarkkaile koneiden ja koneryhmien kuormitusta

Kuormitus-ohjelmalla näet tuotantokoneiden kuormituksen graafisesti ja lukuina.

Näet kuormituksen koneryhmä- tai konetasolla. Laskenta huomioi työvuorot ja niille määritellyt työpäivät.


Kuva: Esimerkki kuormituksesta.

Kuva: Esimerkki yhden tuotteen jälkilaskelmasta.

Seuraa kannattavuutta jälkilaskelmilla

Jälkilaskelmat kertovat kannattavuuden töittäin, työnumeroittain, tuotteittain, tuoteryhmittäin, asiakkaittain ja asiakasryhmittäin. Ohjelma seuraa asiat alimmalla tasolla eli yksittäisen työn osalta.

Työlle kohdistuu työaikaa ja materiaalia.


GANTT – visuaalinen työpöytä

Tuotannonsuunnittelun gantt-näkymä visualisoi tuotannon työjonon. Voit aikatauluttaa töitä uudelleen raahaamalla ne hiirellä oikeaan kohtaan. Näet koneet ryhmiteltynä ja voit pitää näkyvillä vain valitsemasi koneet. Koneen kapasiteetin ja kuorman näet reaaliajassa.

Tuotannonsuunnittelu ominaisuus on käytettävissä  WTUGANT-lisenssillä.

Raportointi

Tuotanto sisältää runsaasti vakioraportteja, joita on sitten helppo muokata edelleen omiin tarkoituksiin:

 • Tuotantokonelista
 • Tuotantolistat
 • Työjono
 • Tuotantopäiväkirja
 • Jälkilaskelmat
 • Leimaukset
 • Poikkeamat
 • Keskeneräinen tuotanto (KET)

Dimensiot

Yksittäinen tuotantotyö sisältää dimensiot:

 • Laji
 • Kone ja kaikki koneen tiedot
 • Tuotekoodi ja tätä kautta nimikkeen dimensiot (rajattomasti)
 • Varastopaikka
 • Tilausnumero
 • Asiakas ja asiakkaan dimensiot
 • Tuotantolinja
 • Projekti
 • Projektivaihe
 • Koontityö

Työlle kohdistuva työkirjaus tietää koneen lisäksi henkilön ja henkilön dimensiot.Toimitusketjun hallinta

Pääset hyödyntämään tuotannon aikataulutusta koko valmistusketjun ohjauksessa myös alihankkijoiden ja toimittajien suuntaan.

Mikäli tuotannon työt tulee myöhästymään ja työ on ohjattu tilaukselle, saa tilauksen myyjä tästä viestin ja voi automaattisesti vahvistaa uuden toimitusajan asiakkaalle.

Alihankkijoiden töitä voit hallita kuten omiakin resursseja.


Jäljitettävyys

Voit jäljittää raaka-aineet ja puolivalmisteet niiden varastoon saapumisesta toimitukseen saakka. Valmistuskirjauksen yhteydessä kerro erä- tai sarjanumerot, jotka käytettiin. Voit tehdä tämän jo keräilyvaiheessa.

Valmistetun tuotteen jäljität erä- tai sarjanumeron lisäksi työnumerolla.