Lemonsoft Työvuorosuunnittelu on nimensä mukaisesti ohjelma työvuorojen suunnitteluun. Lisäksi voit ohjelman avulla osoittaa henkilöille tuotantokoneet ja työt.


Käyttö on nopeaa

Voit määritellä työvuorojen yhdistelmistä vakiokalenterit, jotka voit kohdistaa työntekijöille. Vakiokalentereiden avulla pystyt helposti tekemään työvuorot vaikka koko vuodeksi kerrallaan.

Myös muutokset ovat helppoa. Näet kaikki henkilöt tai omat alaisesi selkeässä viikkonäkymässä, jossa voit vaihtaa henkilön työvuoroja tai asettaa henkilön vaikkapa lomalle.

Työvuorosuunnittelu tukee tuotannonohjausta

Pystyt ohjaamaan tuotantotyöt helposti oikealle tekijälle. Tekijä näkee omassa työjonossaan vain hänelle osoitetut työt. Tämä nopeuttaa myös leimauksia, koska ohjelma tietää ilman aloitusleimaustakin mitä työtä henkilö tekee.

Kun luokittelet koneet viisiportaisella luokitusmenetelmällä, voit nopeasti ohjata henkilöt tekemään korkeimman luokituksen omaavaa konetta.


Kuva: Työvuorosuunnittelun suunnitteluosuus.

Automatisoi työajan leimauksia

Kun ohjelma tietää henkilön työvuoron, mahdolliset pekkaset ja muut vapaat, leimauksetkin menevät helpommin oikein. Henkilön ei välttämättä tarvitse leimatessa valita työvuoroa, eikä leimata seuraavaa päivää vapaaksi.

Myös tuotantotöiden osalta leimausten oikeellisuus paranee. Töihin tuleminen voi aloittaa ensimmäisen työn automaattisesti ja ulosleimaus keskeyttää ne.


Suunnittele resurssitarve

Työvuorosuunnittelun avulla varmistat, että käytössäsi on riittävästi kapasiteettia töiden tekemiseen.  Ohjelman avulla myös varmistat, ettei henkilön työehtosopimuksen mukainen työaika ylity.