Lemonsoft-varastokirjanpito on varastonhallintaan tarkoitettu ohjelma ja muodostaa perustan materiaalihallinnon ratkaisulle.

Ohjelma soveltuu useille eri toimialoille ja ratkaisun avulla tehostat materiaalihankinnan prosesseja ja varmistat tavaran oikea-aikaisen riittävyyden.

Hallitse tuotetietoja ja varastoja

Lemonsoft-varastokirjanpito palvelee myyntiä, ostoa ja tuotantoa. Perustietoja on runsaasti. Tuotekoodin lisäksi voit käyttää EAN-koodia. Voit määritellä tuotteelle useita toimittajia, joilla jokaisella voi olla oma tuotekoodi.

Yksikkökäsittelyssä tuotteella voi olla hintayksikkö, varastoyksikkö, myyntiyksikkö ja ostoyksikkö. Ohjelma tekee yksikkömuunnokset eri yksiköiden välillä automaattisesti. Yksiköillä voi myös olla oma tuotekoodi.

Monivarasto-ominaisuuden avulla voit seurata varastosaldoja useassa varastopaikassa ja eri hyllyillä. Varastokurin parantamiseksi voit estää negatiiviset saldot tai pyytää ohjelmaa huomauttamaan negatiivisesta saldosta kirjauksen yhteydessä. Tämän määrittelyn voit tehdä tuotekohtaisesti.

Voit liittää tuotteelle useita eri tekstejä ja kuvia. Voit myös liittää tuote-esitteitä tai teknisiä dokumentteja, jotka voi lähettää vaikka tarjouksen yhteydessä asiakkaalle.

Tuotteella on runsaasti dimensioita kattamaan tarvittavat raportointitarpeet. Tuoteryhmien tasoja tai lukumäärää ei ole rajattu. Dimensioista voit lukea tarkemmin Dynaamisesta raportoinnista.


Kuva: Esimerkki tuoteryhmittelystä myyntiraportilla. Voit porautua tuoteryhmissä haluamallesi tasolle.

Kuva: Tuoterakenteen ylläpito työasemaversiossa.

Laaja tuoterakennekäsittely

Tuoterakennekäsittelyn avulla hoidat valmistettavien tuotteiden valmistuskirjaukset. Tuoterakenne voi myös olla luonteeltaan paketti, jolloin ohjelma purkaa rakenteen tilausriveiksi automaattisesti. Voit myös määritellä tuoterakenteen konfiguroitavaksi, jolloin rakennat tuoterakenteen myynti- tai tarjousvaiheessa.

Voit yksilöidä tuotteen jo tarjousvaiheessa, jolloin tuotteen materiaaleihin ja työvaiheisiin tekemäsi muutokset myyntiprosessin aikana välittyvät automaattisesti tuotannon tietoon. Tuoterakenteen materiaalit tekevät varastovaraukset viimeistään kun siirrät tuotteen valmistettavaksi, mutta voit määritellä varaukset syntymään jo tarjous- tai tilausvaiheessa.

Mikäli suunnittelet tuotteet CAD-ohjelmassa, voit tuoda rakenteen suoraan Lemonsoftiin edellyttäen että CAD-ohjelmasi pystyy tuottamaan siirtotiedoston.

Materiaalihintojen muuttuessa voi pyytää ohjelmaa laskemaan uudet omakustannus- ja myyntihinnat.


Kattavat hinnoittelumahdollisuudet

Hinnastokäsittely on laaja. Voit perustaa useita eri hinnastoja ja määritellä niille voimassaolopäivät ja asiakkaat tai asiakasryhmät, joita hinnasto koskee. Hinnat voivat olla porrastettuja eri määrille. Sopimushintojen lisäksi voit määritellä alennuksia asiakas- tai tuotekohtaisesti.

Hintoja voit käsitellä verollisina tai verottomina. Tuote voi kuulua useaan eri hinnastoon.

Varastokirjaukset myös mobiilisti

LemonOnlinessa näytöt skaalautuvat eri päätelaitteille. Näytöt myös mukautuvat tuotteen mukaan tuoden käyttöösi erilaisen kirjausalusta esimerkiksi sarja- tai eränumerotuotteille.

Varastokirjaustapahtumia ovat tulo, otto, inventointi, keräily ja varasto/hyllysiirrot. Inventointi tulee useita eri tapoja jatkuvasta inventoinnista syöttölomaketyyppiseen inventointiin.


Kuva: Varaston tulokirjaus sarjanumerotuotteella.

Jäljitettävyys

Voit jäljittää myytävän tuotteen ja käytetyt materiaalit sarja- tai eränumeron avulla. Kun valmistat tuotteet, kerrot jäljitettäville materiaaleilla sarja- tai eränumerot. Myytävän tuotteen jäljityksen voit tehdä sarja- tai eränumeron lisäksi työnumerolla.


Kuva: Voit tarkastella myytävän tuotteen tai materiaalien varaston riittävyyttä esimerkiksi tuotekeskuksessa.

Saatavuus

Tuotekeskus kerää tuotteen olennaisen tiedon yhteen näkymään. Näet koska tuotetta on viimeksi myyty ja ostettu. Näet tuoterakenteen lisäksi mihin rakenteisiin tuote kuuluu. Osto- ja myyntihintoja, varastosaldoja sekä varaston arvoa voit selata graafisesti tai lukuina. Näet myös kaikki varastotapahtumat sarja- ja eränumeroineen.

Anna ohjelman laskea varastonkierron avulla optimivaraston koko. Voit laskettaa myös ABC-ryhmän.

Varaston arvo

Lemonsoft seuraa tuotteen keskiostohintaa varastokohtaisesti. Jäljitettävillä tuotteilla ostohinta on tiedossa sarja- tai eränumerotasolla. Näiden lisäksi voit määritellä omakustannus- ja kuluhinnan. Mahdollisimman oikeat ostohinnat saat joko tuote- tai ostotilauskohtaisella kulukertoimella tai kohdistamalla kulut ostolaskuilta saapumiserään. Kohdistettavia kuluja ovat esimerkiksi rahti ja vakuutus, jotka laskutetaan omalla ostolaskulla.

Voit kirjata varaston alaskirjauksia alaskirjausryhmittäin. Näin voit helposti laskea esimerkiksi sesonkituotteiden arvoa sesongin päätyttyä.

Varaston arvon voit tulostaa myös takautuvasti.


Kuva: Esimerkki varastonarvo-raportista.

Rajapinnat

Voit viedä ja tuoda nimikkeitä CSV-tiedostoon. Voit tuota tuoterakenteet ja työvaiheet. Palvelurajapinnan (webservice) avulla voit kirjoittaa varastotapahtumia ja käsitellä nimikkeitä kolmannen osapuolen ohjelmasta.

Toimittajahinnastot voit päivittää omalla ohjelmalla, lue tarkemmin tästä.


Raportit

Varastokirjanpito sisältää mm. seuraavat raportit:

 • Nimikelista
 • Varastopäiväkirja
 • Inventaaripohjat
 • Inventointierot
 • Varastosaldot
 • Varaston arvo
 • Varastotilanne
 • Hälytysraportti
 • Tuotetarrat
 • Tuoterakenne
 • Kustannuslaskelma
 • Kuuluu rakenteisiin
 • Varastonkierto

Varaston tapahtumien vapaan luokittelun avulla saat varastopäiväkirjan avulla tulostettu esimerkiksi romutukset ja oman käytön.