Lemonsoft-automatisointi on Windows-palvelu, jonka avulla voit automatisoida rutiineja ja antaa ohjelman hoitaa ne puolestasi. Toiminto on erityisen kätevä tilitoimistoympäristöissä, missä käsiteltäviä yrityksiä on paljon.

Palvelun avulla voit automatisoida erilaiset muistutukset, raportit, laskutuksen ja taloushallintoaineistojen käsittelyn. Lisäksi voit automatisoida tiedostojen lukemisen ja kirjoittamisen.


Automatisoi laskutus

Laskut syntyvät jonkun muun toimenpiteen seurauksena. Tilaus toimitetaan ja sille annetaan laskutuslupa. Asiakkaille määritellään sopimuksia ja laskutusehdot. Voit antaa ohjelma muodostaa laskutuskelpoisista tapahtumista laskut valmiiksi ja sitten tarkistaa ne ennen lähettämistä.


Ostolaskujen hakeminen

Voit automatisoida Lemonsoft Verkkolaskujen hakemisen. Anna palvelun hakea ostolaskut eri yrityksiin automaattisesti vaikka aamulla ennen töiden alkamista.

Muu taloushallinnon automatisointi

Taloushallinnon rutiinit soveltuvat hyvin automatisointiin. Anna automatisoinnin hoitaa viitteiden, tiliotteiden, verkkolaskujen ja suoritusten kirjaaminen ja aineiston noutaminen. Mikäli näissä on poikkeamia, saat niistä ilmoituksen.

Palvelu tunnistaa aineistosta mihin yritykseen tiedot kuuluvat. Tunnistaminen tapahtuu tyypillisesti pankkitilitiedon mukaan. Saat esimerkiksi viitesuoritukset kirjattua satoihin yrityksiin täysin automaattisesti.

Määrittele palvelulle hakemistot, joita se tutkii. Kun hakemistoon ilmestyy tiedosto, palvelu tutkii tiedoston ja käsittelee tunnistamansa aineistot automaattisesti. Palvelu siirtää käsittelemänsä tiedostot handled-kansioon ja virheelliset tiedostot failed-kansioon.

Tuetut aineistot:

  • Viitesuoritusten käsittely
  • Tiliotteiden sisäänluku
  • Saldojen sisäänluku
  • Verkkolaskujen sisäänluku
  • Tapahtumaotteiden sisäänluku

Aineistomuotoja lisätään tarpeen mukaan.


Kuva: Automatisoinnin määrittely työasemaversiossa.

Tilausvahvistusten automatisointi

Anna ohjelman vahvistaa myyntitilauksen asiakkaille automaattisesti. Ensimmäinen vahvistus voi mennä automaattisesti tai hyväksynnän kautta.

Kun tilauksen toimitusaika, määrät tai hinnat muuttuvat, syntyy uusi vahvistustarve. Voit antaa ohjelman vahvistaa tilaukset automaattisesti tai myyjän hyväksymänä.


Tiedostojen kirjoittaminen ja sisäänluku

Myös tiedostojen kirjoitus voidaan automatisoida. Tiedostojen käsittely on lähtökohtaisesti asiakaskohtainen projekti, jolle automatisointi tarjoaa toiminta-alustan.

Taloushallinnon ulkopuolisten aineistojen käsittely (esimerkiksi asiakkaat ja nimikkeet) kuuluvat automaattinen tiedonsiirto -lisenssiin (WIOAUTO).


Tapahtumien valvonta

Palvelu tekee työnsä automaattisesti ilman käyttäjän puuttumista toimintaan. Palvelu kirjoittaa Windows-tapahtumienvalvontaan viestit mahdollisista poikkeuksista.


Automatisoidut raportit

Muodosta säännöllisesti tarvitsemistasi raporteista raporttijono ja ajasta raporttijono. Voit määritellä raportit tulostumaan omaan sähköpostiisi PDF-muodossa. Toiminto on kätevä vaikkapa viikon myyntiraporttien muodostukseen. Toiminto sisältyy Johdon raportointi -lisenssiin (WBI).

Automatisoidut raportit koskevat Crystal Reports raportteja. Uudempien dynaamisten raporttien ajastamisen voit tehdä SQL Serverin omin keinoin.


Muistutukset

Voit määritellä asiakassopimuksille ja tarjouksille yhteydenottopäivät. Automatisointi muistuttaa näistä yhteydenotoista myyjää, jolloin asiat eivät ole muistin tai kalenterin varassa. Myyjä saa tiedon umpeutuvista tarjouksista.

Automatisointi muistuttaa myös henkilön syntymä- ja vuosipäivistä sekä vanhentuvista osaamisista.

Oletuksena tarkastaja/hyväksyjä saa jokaisesta ostolaskusta viestin. Automatisoinnin avulla voit kuitenkin määritellä että viestit tulevat vaikka kerran päivässä.