Liiketoimintatiedon hallinta (BI – Business Intelligence) on olennaista menestyvässä liiketoiminnassa. Termillä tarkoitetaan kaikkea organisaatiossa olevaa tietoa. Pääosin tieto tulee toiminnanohjausjärjestelmästä, mutta ulkopuolisenkin tiedon hankinta etenkin kilpailijoista on tärkeää.

Liiketoimintapäätösten tekeminen on huomattavasti helpompaa reaaliaikaisten ja havainnollisten raporttien avulla. Tähän Lemonsoft tarjoaa vakioratkaisun, joka on muokattavissa liiketoimintasi tarpeisiin.


Kuva: Kokonaismyynti-tilastosta näet nopeasti myynnin kehittymisen suhteessa budjettiin.

Kattavat dynaamiset tilastot

Dynaamisten tilastojen avulla voit tarkastella myyntiä asiakasryhmittäin, asiakkaittain, tuoteryhmittäin, tuotteittain, myyjittäin ja tekijöittäin.

Ostoja voit tarkastella tuotteittain, tuoteryhmittäin ja toimittajittain. Voit myös tarkastella toimittajan ostoja vs. myynti tai ostoja suhteessa budjettiin.


Kuva: Ostot tileittäin suhteessa budjettiin.

Kuva: Palkkakustannusten ja henkilömäärän kehitys osastoittain.

Voit tarkastella asiakassopimusten kannattavuutta, CRM-tapahtumia ja henkilökustannuksia eri tavalla.

Visuaaliset mittarit

Johdon raportointi sisältää KPI-mittareita eri käyttötarkoituksia varten. Mittareiden avulla näet nopeasti reaaliaikaisen tilanteen visuaalisessa muodossa.

Löydät valmiit mittarit:

  • Myyntiin
  • Talouteen
  • Tilauskantaan
  • Poikkeamiin
  • Varastoon
  • Asiakkuudenhallintaan
  • Tarjouslaskentaan
  • Työtilanteeseen
  • Projektinhallintaan

Havainnolliset tiedon esitysmuodot auttavat löytämään trendejä, poikkeuksia ja erilaisia toimintamalleja.


Kuva: Myyntisuppilon avulla näet miten prospekteille tehtiin tarjouksia ja edelleen miten heistä tuli asiakkaita.

Tekninen ratkaisu

Toteutamme raportit SQL Server Reporting Services (SSRS) palvelun avulla. SSRS on yrityksesi raporttien kehitys-, hallinta- ja jakeluympäristö ja maailmalla tunnustettu ratkaisu.


Muokkaa omiin tarpeisiin

Jokainen liiketoiminta vaatii omanlaisensa tilastot ja mittarit. Voit muokata Lemonsoftin vakioraportteja joko itse, tai teettää muutokset meillä.

Järjestämme muokkauksiin webinaareja. Koulutuskalenteri