Kiinnostusprofiilin ylläpitonäyttö työasemaversiossa.