Lemonsoft-käyttöomaisuuskirjanpito -ohjelmalla hoidat yrityksesi käyttöomaisuuden seurannan ja laskennan.


Kuva: Käyttöomaisuuskirjanpidon päänäyttö työasemaversiossa.

Pysy ajan tasalla käyttöomaisuudestasi

Kirjaa käyttöomaisuuskirjanpitoon kaikki hyödykkeet. Voit luokitella hyödykkeet vapaasti ja kirjata niistä runsaasti tietoja.

Ohjelma tiliöi käyttöomaisuuden tapahtumat automaattisesti tehtyjen määritysten mukaisesti. Varsinaisten myyntien ja ostojen tiliöinnit tulevat myynti- sekä ostolaskujen puolelta. Myyntitilanteessa käyttöomaisuuskirjanpito huolehtii myyntivoitosta/-tappiosta sekä mahdollisen poistoeron tiliöimisestä.


Yhteys ostolaskulle

Mikäli olet kirjannut ostolaskun, joka kohdistuu käyttöomaisuusostoihin, ehdottaa ohjelma näitä lisättäväksi. Poimit vain ostot listasta ja ohjelma luo hyödykkeet perustuen ostolaskun tietoihin.


Poistojen automaattilaskenta

Lasket poistot määrittelemäsi poistosuunnitelman mukaisesti. Valitset vain tilikauden ja ohjelma laskee poistot automaattisesti. Voit tarkastella poistoja myös graafisesti.