Käyttöomaisuuskirjanpidon päänäyttö työasemaversiossa.