LemonOnline toimii älypuhelimissa ja muissa nykyaikaisissa selainkäyttöä tukevissa laitteissa. Sen sijaan PDA-laitteiden teho ei välttämättä riitä HTML5-sovellusten pyörittämiseen. Tämän takia olemme tehneet PDA-laitteille omat ohjelmat logistiikan ja tuotannon mobiilikirjauksiin.

Ohjelma toimii Windows Mobile 5.0 ja uudemmissa ympäristöissä.

Käyttötarkoituksesi mukaiset PDA-laitteet voit valita laajasta valikoimasta.

Kun käytät kämmentietokoneen ohjelmaa ensimmäisen kerran, kirjaudut sisään ja samalla pääjärjestelmä antaa sinulle määritellyt oikeudet.


Kuva: Valikko josta valitset toiminnon.

Varastotapahtumat

 

Varastotapahtumien avulla kirjaat mobiilisti seuraavat varastotapahtumat:

  • Otto
  • Tulo
  • Varastosiirto
  • Inventointi
  • Valmistuskirjaus

Varastotapahtumien bisneslogiikka on vastaava kuin Lemonsoft-taustajärjestelmässäkin. Käytössäsi ovat siis mm. hyllypaikat, sarjanumerot ja eränumerot. Varastotapahtumien lisäksi voit tehdä tuotekyselyn ja tarkistaa varastosaldot ja mahdolliset hyllyosoitteet.


Kuva: Varastotoimintojen toimintovalikko.

Osto- ja myyntitilaukset

Osto- ja myyntitilausten avulla kirjaat uudet tilaukset, toimitat tai saavutat ne, sekä tarkastelet olemassaolevia tilauksia.


Kuva: Ostotilauksen haku.

Tuotanto

Tuotanto-ohjelmalla keräät tuotantoon tarvittavat materiaalit sarja- ja eränumeroineen. Voit myös kirjata valmistumiset ja vialliset.


Kuva: Tuotannon valmistuskirjaus.

Työajan leimaus

Työajan leimaus on leimauspäätteen PDA-versio. Ohjelman avulla keräät kokonaistyöaikaa samaan tapaan kuin työaseman leimauspäätteellä.


Kuva: Leimauspääte PDA-laitteessa.

Varastokeräily

Varastokeräilyn avulla keräät sinulle osoitetut tuotteet varastosta. Keräily voi olla myyntitilaukseen tai tuotantotyöhön kohdistuvaa keräilyä.


Kuva: Keräily-näyttö

Palvelurajapinnat

Lemonsoftin PDA-ratkaisu integroituu pääjärjestelmään palvelurajapinnan (webservice) avulla. Palvelurajapinta mahdollistaa paikallisesti asennetun PDA-ratkaisun toimimisen myös pilvessä olevan Lemonsoft-ohjelman kanssa.

Palvelurajapinta on avoin ja saman palvelurajapinnan avulla myös kolmas osapuoli voi toteuttaa PDA-ratkaisun osaksi Lemonsoft-kokonaisjärjestelmää.