Esimerkki johdon raportoinnista saatavasta palkkakehitys-raportista.