Lemonsoft Projektinhallinta on markkinoiden kattavin projektinhallintaohjelmisto. Hoidat samalla ohjelmistolla koko prosessin aina tarjousvaiheesta kirjanpitoon.  

Projektinhallinnan edut 

Projektinhallinnan merkitys korostuu nykypäivänä aikaisempaa enemmän. Työt ovat projektiluonteisia ja perinteisessä teollisuudessakin valmistusmäärät ovat muuttuneet yhden kappaleen eriksi. Perinteinen teollisuus onkin hyvä esimerkki muuttavasta maailmasta, missä asiakaskohtaisista ratkaisuista on tullut normaali toimintatapa.  

Projektinhallinnan kannalta tärkeään rooliin nousee suoritettavan projektin tilannetieto. Viikkoja tai kuukausia perässä laahaava raportointi aiheuttaa projektipäällikölle unettomia öitä ja jatkuvaa selviytymistä yllättävistä tilanteista. Reaaliaikaisella tiedolla projektipäällikkö voi ennakoida karikot ja selviytyä projektista voittajana.  

 

 

 

 

 

 

 

Lemonsoft Projektinhallinnan tärkeimmät hyödyt yrityksellesi 

LEMONSOFT PROJEKTINHALLINTA ON KIINTEÄ OSA KOKONAISUUTTA 

Projektiin liittyy tarjouksia, myyntitilauksia, ostoja, työtunteja, maksueriä, aikatauluja, resursseja ja hyvin usein paljon laskutukseen liittyvää ohjaustietoa. Koska Lemonsoft on kokonaisjärjestelmä, se mahdollistaa helpon ja reaaliaikaisen tavan pysyä tilanteen tasalla. 

PROJEKTIN PERUSTAMISESSA MÄÄRITTELET OMAN TYÖKUORMASI PROJEKTIN AIKANA 

Projektin perustamiseen voit käyttää tallennettuja projektimallejasuunnitella aikataulut, budjetoida vaiheet, valita sopivat resurssit vaikka henkilön osaamisen mukaan ja antaa laskutuksen ohjaustiedot.  

PROJEKTIN AIKANA, JÄRJESTELMÄ AUTTAA SINUA ONNISTUMAAN 

Perustamisvaiheessa annettujen tietojen avulla järjestelmä voi huomauttaa poikkeamista nostamalla ongelmat esille ja ohjata laskutuksen oikeellisuutta sekä varmistaa, että kaikki asiat tulevat laskutetuiksi. 

BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN 

Projektin budjetointi on olennainen osa projektin taloudellista onnistumista. Budjetin avulla voit seurata kustannusten kertymistä suhteessa suunniteltuun kustannusjakaumaan. Projektin aikana kerrot ennusteillmahdollisista kustannusmuutoksista Budjetin ja ennusteiden avulla raportoit talousjohdolle helposti projektin tilanteesta ja taloudellisesta kehittymisestä.  

 

 

 

 

 

 

 

TIEDOLLA JOHTAMINEN JA TOIMIMINEN 

Projektin vakioraportointi kattaa keskeiset tarpeetvoit halutessasi laajentaa raportointia LemonBI-raportoinnilla. Raporteilla voit seurata esimerkiksi taloustilannetta projektivaiheittain, uuden tarjouksen hinnoittelussa auttaa valmistuneen projektin jälkilaskelma ja tapahtumapäiväkirja. Keskeneräisten projektien tilanteet saat KET-raportilla. 

RAPORTOINNIN AUTOMATISOINTI 

Tieto on reaaliaikaista ja käytettävissä ajasta, paikasta tai laitteesta riippumatta. Säästät arvokasta työaikaa kun et joudu keräämään tietoa eri lähteistä ja yhdistelemään niitä manuaalisesti. 

RAJAPINNAT 

Lemonsoft Projektinhallinta on hankittavissa myös erikseen ja integroitavissa esimerkiksi muihin taloushallinnon järjestelmiin. Lemonsoftin kattavat rajapinnat mahdollistavat sinulle hallitun siirtymisen Lemonsoft-ohjelmistojen pariin. 

 

 

 

 

 

 

 

Lue tarkemmin ohjelmakohtaisesta kuvauksesta >>