Johdon työkalut ovat yritysjohdolle suunnattuja ohjelmia ja raportteja, joiden avulla voit seurata liiketoimintaasi ja suunnitella tulevaa.

Dynaaminen raportointi


Liiketoimintatiedon hallinta (BI – Business Intelligence) on olennaista menestyvässä liiketoiminnassa. Termillä tarkoitetaan kaikkea organisaatiossa olevaa tietoa. Pääosin tieto tulee toiminnanohjausjärjestelmästä, mutta ulkopuolisenkin tiedon hankinta etenkin kilpailijoista on tärkeäää.

Tiedonhankinnan tavoitteena on kerätä yrityksen johtamisessa ja kehittämisessä tarvittava keskeinen tieto, käsitellä se mielekkääseen muotoon ja jakaa päätöksentekijöille.

Liiketoimintapäätösten tekeminen on huomattavasti helpompaa reaaliaikaisten ja havainnollisten raporttien avulla. Tähän Lemonsoft tarjoaa vakioratkaisun, jota kutsumme dynaamiseksi raportoinniksi.

Lemonsoftin Dynaaminen raportointi tarkoittaa Microsoftin BI –työkaluilla toteutettuja raportteja ja mittareita. Näissä ydinajatuksena on esittää ensin olennainen tieto, josta pääset sitten porautumaan halutulle tasolle.
Raportit ovat visuaalisesti näyttäviä ja soveltuvat useimmiten suoraan vaikkapa johtoryhmän tai hallituksen kokousten reaaliaikaisen tiedon pohjaksi.

Dynaamisen raportoinnin keskeisimmät hyödyt liiketoiminnallesi:

 • Luotettava alusta yrityksesi raporttien kehitys-, hallinta- ja jakeluympäristöksi
 • Taustalla maailmalla tunnustettu Microsoftin BI-alusta
 • Laaja valikoima vakioraportteja ja valmiiksi mietittyjä mittareita
 • Kustannustehokas
 • Selain- ja työasemakäyttö
 • Tiedon vienti esimerkiksi Exceliin

 Lataa opas Dynaamisista raporteista

Muut johdon työkalut

Dynaamisen raportoinnin lisäksi Lemonsoft sisältää seuraavat johdon työkalut:

 • Kassavirta
 • Myyntibudjetti
 • Ostosopimukset
 • Myyjäseuranta
 • Tuloslaskelma/tase