Kattava työn hallinta

Lemonsoft kellokortin avulla leimataan työtunteja toimipisteeseen asennetulla leimauslaitteilla, älypuhelimen sovelluksella tai verkkoselaimella. Leimaukset voivat koskea yleistä työaikaa tai ne voidaan kohdistaa tarkasti asiakas-, projekti- tai projektivaihekohtaisesti. Käytettävissäsi on myös työaikakalenteri, johon kirjataan työsuoritukset. Kirjaaminen onnistuu myös jälkeenpäin ja käytettävissä ovat samat kohdistukset kuin työtunteja leimatessa. Lemonsoft kellokorttiin voit syöttää myös matkalaskut, joten se on kokonaisvaltainen työn seurantaan sopiva ratkaisu.

Edut

Kun työ tehdään yhdessä paikassa, on helppokäyttöinen leimauslaite useimmiten kustannustehokkain tapa seurata työaikaa. Valikoimasta löytyy useita eri malleja: rakennustyömaille suunniteltu yksinkertainen leimauslaite, joka lukee Valttikortteja sekä muita Mifare-tunnisteita tai vaikka Kellokortti.fi A10, joka voidaan haluttaessa määrittää kysymään kohdetietoja, kuten projektia tai asiakasta.

Työaikaleimaukset voi tehdä millä tahansa puhelimella. Älypuhelimille rakennettu selainpohjainen leimausliittymä toimii kaikilla nykyaikaisilla puhelimilla. Vanhempien puhelinten käyttäjiäkään ei ole unohdettu, sillä leimaaminen käy myös tekstiviestitse. Puhelimen etu leimauslaitteeseen verrattuna on sen saavutettavuus. Puhelin on aina mukana ja toimii kuten muutkin leimauslaitteet. Leimauksen yhteydessä voidaan myös tarvittaessa antaa seurantakohteita, esimerkiksi projekti tai asiakas. Käyttäjä voi myös kirjoittaa leimaukselle selityksen, joka siirtyy raporteille.

Työaika, ylityöt ja lisät siirtyy palkanlaskentaan joustavan TES-tulkinnan avulla. Palkkarobottiimme voi rakentaa työehtosopimuksen ja paikallisten käytäntöjen mukainen säännöstö, jonka avulla kirjatusta työajasta muodostetaan palkanlaskennan tapahtumia. Tapahtumat saa raporteille tai suoraan Lemonsoft -palkanlaskentaohjelmaan.

Lemonsoft kellokortissa on perustason projektiseuranta, jolla kohdistetaan leimaukset suoraan projektille tai sen vaiheille. Kun tarvitaan laajemmat työkalut projektien budjettien, aikataulujen ja resurssien seurantaan, on parasta ottaa käyttöön Lemonsoft projektihallinta. Projektinhallintaohjelmasta saat myös käyttöösi tuotanto-, asiantuntija- ja urakointiyritysten asiantuntijoiden kehittämiä valmiita ratkaisumalleja, joilla voit jalostaa yrityksesi projektiosaamista.

CRM, eli asiakkuudenhallinta, on myynnin tärkein työkalu asiakkaiden hankinnan ja pitämisen vaatimissa toimenpiteissä. Asiakkuudenhallinta auttaa pitämään kirjaa asiakkaan kanssa sovituista asioista ja jakaa tiedon koko organisaatiolle asiakkaiden tilanteesta ja siten parantaa asiakaskokemusta. Lemonsoft asiakuudenhallinnassa on omia näkymiä esim. myyntijohtajalle ja myyjille, mikä helpottaa päivittäistä toimintaa.

Palkanlaskentaohjelman avulla lasketaan ja maksetaan palkat. Ohjelmaan voi tuoda suoraan työehtosopimuksen mukaisesti tulkattuja työaikatietoja Lemonsoft kellokortti -ohjelmasta. Palkanlaskentaan voi rakentaa myös automatisointeja, jotka helpottavat ja nopeuttavat palkanmaksamisen rutiineja.

Liiketoiminnan johtaminen onnistuu parhaiten tiedolla. Tietoa kerätään Lemonsoft -järjestelmästä ja se esitetään dynaamisilla raporteilla, joihin tieto on haettavissa halutuilla ehdoilla suoraan ohjelman eri osa-alueilta. Tieto voidaan myös koostaa LemonBI sovellukseen. LemonBI kerää automaattisesti yhteen halutut avainluvut ja mahdollistaa porautumisen lukujen taustalle.

Kokonaisratkaisu

Asiantuntija- ja palvelualalle rakentamamme ratkaisu on osa Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmää. Tämä tarkoittaa, että järjestelmää voi laajentaa ottamalla käyttöön minkä tahansa Lemonsoft toiminnanohjauksen osa-alueen ja tieto on käytettävissäsi kaikkialla ohjelmassa. Esimerkiksi asiantuntija- ja palveluyrityksille tärkeä toiminto Lemonsoft kellokortti, keskustelee Lemonsoft palkanlaskennan, projektiseurannan ja laskutuksen kanssa. Voit siis muodostaa leimauksista kustannuksen projektille tai suoraan laskutukseen ja samasta aineistosta tarvittaessa myös työehtosopimuksen mukaan tulkitun palkka-aineiston palkanmaksua varten. Oikein käytettynä työajan hallinta nopeuttaa paitsi hallinnollisia töitä, myös rahan kiertoa ja parantaa kassavirtaa.