Lemonsoft Taloushallinto -ohjelma uudistaa perinteisen taloushallinnon sähköiseen muotoon, mikä tehostaa toimintaa ja säästää resursseja. Voit hoitaa laskutuksen, kirjanpidon ja muut taloushallintoon liittyvät tehtävät helposti automatisoitujen toimintojen avulla. Saat samalla ajantasaista tietoa johtamisen tueksi.

Ohjelma tarjoaa käyttöösi runsaasti rutiineja helpottavia ominaisuuksia,  kun sähköisessä muodossa olevien taloushallinnon dokumenttien hakeminen, käsitteleminen ja arkistoiminen helpottuu. Lemonsoftin Taloushallintoon siirtymisen myötä vapautuu aikaa ja resursseja yrityksen ydintoimintoihin.

Lemonsoft Taloushallinto -ohjelmaa kehitetään jatkuvasti taloushallintoalan asiantuntijoiden, kuten kirjanpitäjien ja tilintarkastajien kanssa. Heidän asiantuntemuksensa varmistaa sen, että ohjelma vastaa käyttäjien tarpeita.

Taloushallinto on osa Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmää: voit ottaa sen käyttöön itsenäisenä ohjelmana tai yhdistää sen muihin yrityksellenne oleellisiin toiminnanohjausjärjestelmän osiin. Voit myös ulkoistaa taloushallintopalvelut kokonaan tilitoimistokumppanillemme ja saat käyttöösi kaikki samat ohjelman hyödyt kuin tekemällä itse.

Lemonsoft Taloushallinto -ohjelma sisältää:

  • laskutus / myyntireskontra, sähköinen laskutus, ennakko- ja osamaksulaskutus, raportit
  • perusrekisterit, kirjanpito, tasekirja, käyttöomaisuuskirjanpito, konsernikirjanpito, kirjanpitoarkisto
  • ostoreskontra, osto- ja matkalaskujen hyväksyntä
  • kassa, pankkiyhteys, veroilmoitus
  • taloushallinnon automatisointi, automatisoidut raporttijonot.

 

Lemonsoft Taloushallinto -ohjelma kelpaa etenkin tilitoimistoille

TiliMEMO Oy on terveydenhuolto- ja hyvinvointialaan erikoistunut tilitoimisto, joka toimii Itä-Suomen sydämessä, Kuopiossa. Uutta ohjelmistoratkaisua etsittäessä tärkeimmäksi kriteeriksi valikoitui käytöltään mutkaton kokonaisvaltainen järjestelmä. Lemonsoftin ohjelmisto kattaa nykyään kaikki TiliMeMon asiantuntijoiden vaatimukset.

– Ohjelmiston kehittämisen takana näkyy aito intohimo. Meitä ja tarpeitamme kuunnellaan, toteaa TiliMeMo Oy:n toimitusjohtaja Kirsti Merenheimo.

Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä on palvellut TiliMEMOa vuodesta 2010 saakka. Jokapäiväisessä käytössä ovat etenkin taloushallinto, henkilöstöhallinto ja johdon työkalut. Merenheimon mielestä ohjelmiston tilitoimistonäkökulma on lisääntynyt selkeästi, eikä muita ohjelmistoja enää kaivata.

– Lemonsoft on ainoa ohjelmisto, jonka tarvitsemme. Hoidamme sillä asiakkaidemme laskut, maksut, palkanlaskennan ja myyntireskontran. Halusimme totaaliratkaisun ja sellaisen saimme, Merenheimo kertoo.

Vaivaton ja kustannustehokas integrointi tilitoimiston ja asiakkaiden välillä

Lemonsoft nousi uuden ohjelmiston valintatilanteessa kirkkaaksi ykköseksi. Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmässä vakuutti eritoten mahdollisuus integroida TiliMEMOn omat asiakkaat ohjelmistoon vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Ohjelmistomuutosten käyttöönotto on ollut Merenheimon mielestä helppoa: ohjelmistoa aiotaankin syventää TiliMEMOn tarpeiden mukaan. Ison painoarvon Merenheimo antaa myös ohjelmiston käytettävyydelle ja visuaalisuudelle.

– Tuijotamme ruutua koko päivän. On ensiarvoisen tärkeää, että ohjelmisto on hyvä silmälle, Merenheimo täsmentää.

TiliMEMOn palveluksessa ei ole erillistä IT-ihmistä, joten ohjelmiston täytyy toimia moitteettomasti. Kaikki ylimääräinen selvittely on pois tehokkaasta työajasta. TiliMEMOn asiantuntijat kääntyvät aina tarpeen tullen Lemonsoftin HelpDeskin ja asiakaspalvelun puoleen. Myös koulutuksia ja webinaareja on hyödynnetty tehokkaasti.

– Peukutan varsinkin webinaarien puolesta: kustannustehokas ja intensiivinen keino opiskella oman työpöydän ääressä, liikahtamatta mihinkään, konkretisoi Merenheimo.

Tilitoimisto on asiakkaan talouspäällikkö

Talouspolitiikka ja toimialan jatkuvat muutokset vaativat tilitoimistoilta hereillä oloa, alan seuraamista ja uusien kokonaisuuksien hallintaa. Merenheimon mukaan sähköiseen liiketoimintaan siirtyminen näkyy arjen työssä.

– Meidän on pysyttävä kartalla tapahtumista koko ajan. Toimimme asiakkaidemme neuvonantajina ja talouspäällikköinä, eikä virheisiin ole varaa, Merenheimo täsmentää.

Lemonsoft on antanut tukeaan myös TiliMEMOn markkinointiprosesseihin. Merenheimo suositteleekin Lemonsoftia kumppaniksi eritoten pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tilitoimistoille.

– Lemonsoftilaisilla on vakaa aikomus tehdä tästä ohjelmasta loistava. Ja se näkyy, Merenheimo kiittää.

 
Lataa Lemonsoft tilitoimistokäytössä -opas