Edut rakennustoimialalle

Tarjouspyynnön saamisesta kauppasopimukseen saattaa kulua pitkäkin aika ja prosessin kestäessä myynti voi kerätä paljon hyödyllistä tietoa muun organisaation käyttöön.

Lemonsoftissa on erittäin monipuolinen tuotekäsittely. Voit muodostaa pakettituotteita ja konfiguroitavia rakenteita. Tuotteella on useita yksiköitä ja toimittajia ja näillä kaikilla voi olla oma tuotekoodi.

Lemonsoftissa on erittäin monipuolinen tuotekäsittely. Voit muodostaa pakettituotteita ja ja lukea nimikkeet ja hinnat Lemonsoftiin tukkureilta. Tuotteella on useita yksiköitä ja toimittajia ja näillä kaikilla voi olla oma tuotekoodi.

Kannattavuuden seuraaminen eri näkökulmista on tärkeää. Lemonsoft tarjoaa tähän hyvät vakioraportit, joita voit vielä täydentää BI-ratkaisulla.

Voit ohjata tarvikkeiden laskutuksen suoraan työmaalle jo tilausvaiheessa projektitunnisteen avulla. Työajan laskutat joko toteuman tai sopimuksen mukaan. Myös kirjatut matkalaskut ovat laskutuskelpoisia. Asiakkaasi saa laskun mukana selkeät erittelyt laskutusperusteista.

Lemonsoft sisältää monipuolisen töiden käsittelykokonaisuuden. Voit kerätä työaikaa usealla eri tavalla ja myös kolmannen osapuolen ratkaisut ovat tuettuina.

Voit hoitaa talous- tai henkilöstöhallinnon joko itse tai ulkoistaa sen jollekin tilitoimistokumppaneistamme. He käyttävät samaa järjestelmää ja voit vapaasti sopia mitkä osiot hoidat itse ja mitkä annat kumppanin hoidettavaksi.

Ilmoitusvelvollisuus

Keräät verottajalle kuukausittain ilmoitettavat urakka- ja työntekijätiedot samalla kun käytät ohjelmistoa. Lähetät tiedot ilmoitin.fi -palvelun kautta suoraan Lemonsoftista.