Tuotannolliset yritykset

Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu erikokoisille ja -tyyppisille tuotannollisille yrityksille. Ohjelma on ominaisuuksiltaan sopiva niin kappaletavaraa varasto-ohjautuvasti valmistavalle yritykselle kuin tilauspohjaisesti toimivalle sopimusvalmistusyrityksellekin. Myös projektituotannon erityispiirteet on huomioitu.

 KATTAVA TUOTANNONOHJAUS

Lemonsoftin tuotannonohjauksen avulla hoidat töiden järjestelyn, aikatauluttamisen, materiaalivaraukset ja ostot sekä kuormituksen suunnittelun. Ohjelma ohjaa tuotannon jatkuvaan suunnitteluun, jolloin näet nopeasti mitä valmistuksessa tulevaisuudessa pitäisi tapahtua. Tuotannonsuunnittelija saa käyttöönsä visuaalisen työpöydän ja työntekijät selkeät työjonot. Laaja raportointi sisältää kattavan tuotannon laadun- ja kustannusten seurannan.

LATAA LEMONSOFT TUOTANNOLLISISSA YRITYKSISSÄ –OPAS

 KOKONAISRATKAISU

Tuotannonohjaus ratkaisumme on osa Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmää. Myyjä voi jo tarjousvaiheessa muodostaa tuotetiedot, joita sitten täydennät tilausvaiheessa tai viimeistään tuotantoon siirrettäessä. Ostaja on reaaliajassa tietoinen materiaalitarpeista ja asiakkaasi toimitusajasta. Alihankkijasi ovat tietoisia tulevista töistä ja sinä olet tietoinen koska he toimittavat tilatut työt.

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ


 Lemonsoftin edut tuotannollisille yrityksille

 

tuotannonsuunnittelu1

KARKEA- JA HIENOSUUNNITTELU
Tuotantoympäristö muuttuu jatkuvasti. Väliin tulee kiireellisiä töitä, ihmisiä sairastuu, koneet hajoavat, ja esimerkiksi raaka-aineet eivät saavukaan ajoissa. Nämä poikkeamat vaikuttavat töiden valmistumiseen ja aiheuttavat jatkuvaa tuotannonsuunnittelua. Lemonsoftin avulla voit viedä suunnittelun haluamallesi tasolle ja ottaa tuotannon haltuusi. Lyhennät samalla läpimenoaikoja niin valmistuksen, kuin ostojenkin suhteen.

VISUAALINEN TYÖPÖYTÄ
Visuaalisen työjonon avulla voit aikatauluttaa töitä uudelleen raahaamalla ne hiirellä oikeaan kohtaan. Näet koneet ryhmiteltynä ja voit pitää näkyvillä vain valitsemasi koneet. Koneen kapasiteetin ja kuorman näet reaaliajassa.

KUORMITUS
Voit määritellä koneiden kapasiteettilaskennan usealla eri tavalla. Näet henkilöiden ja koneiden kuormituksen reaaliajassa ja voit reagoida resurssiongelmiin välittömästi.

AUTOMAATTINEN TÖIDEN AJOITUS
Anna ohjelman ajoittaa työsi automaattisesti. Voit määritellä töille asetus- ja asettumisajat sekä työn keston valitsemassasi yksikössä. Lisää tarvittaessa työvuoroja tai kapasiteettia koneille, ajoita työt automaattisesti ja tarkista kuormitus uudelleen.

SÄHKÖINEN TYÖJONO
Tuotannon työntekijät voivat kuitata työn aloituksen, keskeytyksen tai valmistumisen usealla tavalla. Työjono voi olla isolla näytöllä tai vaikkapa henkilön omassa kännykässä.

MATERIAALIVARAUKSET
Ostajalla on nähtävillä reaaliaikainen näkymä raaka-aine ja materiaalipuutteisiin. Myös valmiin tuotteen myyjä saa tiedon mahdollisesta valmistuksen myöhästymisestä, jolloin hän voi reagoida asiakkaalle päin. Oikea-aikaisten hankintojen avulla pienennät keskeneräistä tuotantoa ja materiaalivarastoa.

Tehdasnäyttö
Kuva: Tehtaalla käytössä oleva tuotannon työjono-näkymä

TOIMITUSKETJUN HALLINTA
Hankintojen ja myynnin lisäksi otat haltuusi alihankkijat. He voivat tarkastella tulevia töitä portaalista ja raportoida sinne valmistumisen.

KATTAVA RAPORTOINTI
Liiketoimintatiedon hallinta (BI – Business Intelligence) on olennaista menestyvässä liiketoiminnassa. Termillä tarkoitetaan kaikkea organisaatiossa olevaa tietoa. Tuotannonohjaus sisältää valtavasti tietoa, jota voit hyödyntää liiketoimintasi kehittämisessä. Tarjoamme vakiona kattavan raportoinnin, jota voit itsekin jatkojalostaa.

LAADUN HALLINTA
Voit kirjata työlle poikkeamat eli viallisten määrät ja konehäiriöt. Pääset myös luomaan työvaiheille laatustandardeja. Tuotannon työntekijät voivat täyttää laatustandardin tiedot pöytäkirjamuodossa
tai tiedot voivat tulla automaattisesti analysaattorilta. Pääset analysoimaan tietoja ja puuttumaan tarvittaessa poikkeamiin.

Ota yhteyttä


 Ohjelmakohtaiset kuvaukset

Tarkemmin Lemonsoftin tarjoamista eduista voit lukea täältä: