”MERKITTÄVÄÄ AJANSÄÄSTÖÄ LEMONSOFTIN AVULLA”

Evijärveläinen Jokamuovi Oy valmistaa JokaSafe -tuotemerkillä niin sileä- kuin rouhepintaisia työkäsineitä teollisuuden eri aloille. JokaSafe -käsineet on suunniteltu vaativaan ammattilaiskäyttöön ja ne ovat tunnettuja erityisen hyvästä kestävyydestään sekä korkeasta laadustaan.

”Jokamuovi Oy:n vanha toiminnanohjausjärjestelmä osoittautui kankeaksi ja sen ylläpitäminen olisi vaatinut huomattavia taloudellisia- ja henkilöresursseja, joten lähdimme kartoittamaan uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Ohjelmistoa lähdettiin hakemaan pääasiassa taloushallinnon nykyaikaistamiseen, ostojen parempaan hallintaan ja varastonhallinnan kehittämiseen sekä asiakkuuksien hallintaan”, kertoo Jussi Virtanen Jokamuovi Oy:stä ja jatkaa: ”Vertailimme eri ohjelmistoja, joista kolme otettiin lähempään tarkasteluun. Valinta kallistui Lemonsoftin SaaS-versioon sen selkeän käyttöliittymän ja helpon hallittavuuden vuoksi. Kaikki tarvitsemamme toiminnot löytyivät ilman erillisiä räätälöintejä. Lisäksi ohjelmistoon on mahdollista ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia sitä mukaa, kun niitä tarvitaan.”

Yhteistyöstä Lemonsoftin kanssa Jussi Virtanen toteaa: ”Lemonsoftin koulutusmenetelmät olivat hyviä ja kouluttajat olivat miellyttäviä – heistä oli suuri apu käyttöönottovaiheessa. Käyttöönotto sujui hyvin; perustoiminnot saatiin nopeasti käyttöön ja toimimaan sujuvasti.”

”Jokamuovi Oy:ssä on Lemonsoftin avulla saavutettu merkittävää ajansäästöä, koska eri työvaiheita on pystytty automatisoimaan, näistä esimerkkeinä laskutus, ostotilaukset ja varastonhallinta. Lisäksi turhia ja päällekkäisiä työvaiheita on jäänyt pois. Myös paperin käsittely on vähentynyt merkittävästi. Henkilökunnan mielipide ohjelmistosta on ollut positiivinen ja kaikki ovat olleet tyytyväisiä. Ohjelmistoa kuvaillaan selkeäksi ja miellyttäväksi sekä nopeasti omaksuttavaksi. Lemonsoftia käytetään pääasiassa työasemilta yrityksessä, mutta tarvittaessa myös kannettavilta työasemilta työmatkoilla oltaessa. Erikseen haluaisin mainita Lemonsoftin tukipalvelun erinomaisen toiminnan – vastauksia ongelmatilanteissa saa HelpDeskistä erittäin ripeästi”, sanoo Jussi Virtanen.

”Tulevaisuudessa tarkoituksena on hyödyntää Lemonsoftia enemmänkin mahdollisuuksien mukaan. Harkinnassa ovat etenkin kirjanpidon automatisointi entisestään, siirtyminen verkkolaskutukseen sekä tuotannonohjauksen ja työajanseurannan laajentaminen”, kertoo Jussi Virtanen.

jokamuovi

Jokamuovi Oy

  • Valmistaa JokaSafe -tuotemerkillä niin sileä- kuin rouhepintaisia työkäsineitä teollisuuden eri aloille
  • FacebookTwitterWhatsAppLinkedInEmail
    LUE MUITA LEMONSOFTIN REFERENSSEJÄ