”NOPEUTTA MYYNNIN TOIMINTOIHIN”

Kevama Oy on kuopiolainen työkuntoutuspalveluiden tuottaja. Yrityksen tehtävänä on tukea yksilön toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantumista mielekkään työkuntoutuksen avulla. Kuntoutuminen tapahtuu pääsääntöisesti ohjattuun tuottavaan työhön osallistumalla. Kevaman eri yksiköt; kirja- ja seripaino, puu- ja kalustekunnostus sekä kädentaidot ja työpalvelut pystyvät tarjoamaan monipuolisesti erilaisia ja eritasoisia työtehtäviä.

”Alkuvuodesta 2010 aloimme kartoittaa mahdollisia markkinoilla olevia vaihtoehtoja Kevaman uudeksi toiminnanohjausjärjestelmäksi. Pyysimme mm. Lemonsoftilta esittelyä ohjelmasta”, Kevama Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Arto Korhonen kertoo.

”Lemonsoftin valintaan vaikuttivat ennen kaikkea käyttöönoton helppous, hinta ja se, että jälleenmyyjä on lähellä meitä. Lisäksi Lemonsoft on tarpeitamme ajatellen sopivan ”kokoinen” – ei liian raskas ohjelma. Toimialallemme erityisen tärkeää toiminnanohjausjärjestelmässä on myös sen helppokäyttöisyys. Lemonsoft on myös nopea omaksua, koska kaikki eri ohjelman osiot pohjautuvat samaan käyttöperiaatteeseen”, kertoo Arto Korhonen.

”Ohjelman asennus sujui ongelmitta. Käyttöönotto eteni suunnitellusti, kuukauden verran käytimme rinnakkain uutta ja vanhaa järjestelmää. Saimme tarvittavia tietoja ja apua suoraan ohjelman toimittajalta sekä kouluttajaltamme Heli Setälältä – jolle iso kiitos koulutuksesta ja avusta”, toteaa Korhonen ja jatkaa: ”Koulutukset tapahtuivat käytännössä työn ohessa ja kestivät noin kuukauden.

 Kaksi pääkäyttäjäämme osallistui kaikkiin koulutusosioihin ja he toimivat myöhemmin oppaina ja apuna muille käyttäjille. Lemonsoft otettiin hyvin vastaan ja se on osoittautunut juuri niin helppokäyttöiseksi kuin sen alusta alkaen ajattelimmekin olevan. Muutamia raporttiräätälöintejä ohjelmistoon on meille teetetty.”

”Lemonsoft on nopeuttanut toimintojamme myynnissä, esimerkiksi tarjouksen muuttaminen tilaukseksi tai työmääräimeksi on helppoa. Lisäksi ohjelmisto pienentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Lemonsoft antaa myös ammattimaisen kuvan yrityksestä ulospäin. Olemmekin kaiken kaikkiaan tyytyväisiä Lemonsoftin toimintaan sekä yhteistyöhön ohjelmiston toimittajan kanssa”, Arto Korhonen kertoo.

kevama

Kevama Oy

  • Työkuntoutuspalveluiden tuottaja
  • Perustettu 1965
  • Työllistää 180 henkilöä
  • LUE MUITA LEMONSOFTIN REFERENSSEJÄ