”TILAUS-TOIMITUSPROSESSIMME ON TEHOSTUNUT HUOMATTAVASTI”

Kirike Oy on liikkuvien ja kiinteiden työkoneiden komponenttien sopimusvalmistaja. Outokummussa toimiva Kirike Oy edellyttää toiminnanohjausjärjestelmältään sujuvan tuotannonohjauksen lisäksi kansainvälistä kauppaa tukevia toimintoja. Hitsaus-, koneistus-, kokoonpano- ja pintakäsittelypalveluita tarjoavan konepajan tuotanto menee lähes kokonaan kansainvälisillä markkinoilla toimiville päämiehille. ─ Lemonsoft osaltaan varmistaa palveluidemme laadun, kilpailukyvyn ja toimintamme tehokkuuden sekä ketteryyden, kiteyttää Kirike Oy:n toimitusjohtaja Markus Kinnunen.

Yli 30-vuotiaan konepajan liiketoimintaa on pyöritetty vuoden 2014 alusta kattavalla Lemonosoft-ohjelmistolla, joka on räätälöity tilauspohjaisesti toimivan tuotantoyrityksen tarpeisiin. Markus Kinnusen mielestä toiminnanohjausjärjestelmä kuuluu olennaisena osana kilpailukyvyn kehittämiseen.

– Aikaisemmat, monimutkaiset käytännöt veivät paljon aikaa ja resursseja. Halusimme kokonaisvaltaisen ohjelmiston, joka tukee liiketoimintaa sekä auttaa ennakoimaan ja suunnittelemaan tulevaa – erityisesti tuotannossa. Onhan tuotannonohjaus sopimusvalmistuksessa kaiken toiminnan A ja O. Nyt Kiriken käytössä ovat miltei kaikki toiminnanohjausjärjestelmän osat. Kinnunen on pistänyt merkille, että turha työ on karsiutunut pois Lemonsoftin käytön ansiosta.

─ Tuotannon väki on jatkuvasti ajan tasalla siitä, minkälainen kuormitus omalla työpisteellä on nyt sekä tulevaisuudessa. Ohjelmiston avulla työntekijät pystyvät ennakoimaan entistä paremmin, Kinnunen kertoo.

PAIKALLINEN TUKI AINA APUNA

Lemonsoft on Kirike Oy:n ensimmäinen toiminnanohjausjärjestelmä. Aikaisemmin konepajan toimintaa ohjattiin monimutkaisilla exceleillä ja kaavakkeilla. Lemonsoft valikoitui Kiriken ERP-järjestelmän tuottajaksi tiukan kisan päätteeksi. Valinnassa painottui erityisesti kustannustehokas kokonaishinta ja läheltä löytyvä tuki.

─ Halusimme toiminnanohjausjärjestelmän, jolla pystymme pyörittämään koko liiketoimintaamme. Lemonsoft on ketterä toimija, jonka kanssa yhteistyö sujuu. Tarvittaessa pääsemme piipahtamaan Joensuun toimipisteessä, ja saamme avun paikan päällä. Paikallinen tuki ja kouluttaja on meille tärkeä asia, Kinnunen toteaa.

Lemonsoftin myyjät saavan toimitusjohtajalta kiitosta ammattitaidostaan ja hyvästä perehtymisestä Kiriken ydinbisnekseen. ─ Myyjä ymmärsi toimintamme pääpiirteet ja toiminnanohjausjärjestelmään kohdistuvat tarpeemme. Valintaa tehdessä on ensiarvoisen tärkeää, että myyjän puheet vastaavat todellisuutta, korostaa Kinnunen.

OHJELMISTON AVULLA NÄEMME PIDEMMÄLLE

Kiriken henkilökunta on ottanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän hyvin vastaan. Toimitusjohtajan mukaan henkilöstö on ollut innolla mukana oppimassa uutta. Koska kyseessä oli Kirike Oy:n ensimmäinen toiminnanohjausjärjestelmä, varattiin ohjelmiston käyttöönoton tueksi kattavasti koulutusta.

─ Saimme Lemonsoftilta koulutuksen toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisvaltaisesta käytöstä liiketoiminnassa. Se tuli todella tarpeeseen, sillä aloitimme käytännössä nollasta, toimitusjohtaja korostaa.

Lemonsoftin palvelu on Kinnusen mielestä ripeää ja asiallista. Kirike on saanut tuotantopuoleen erikoistuneilta asiantuntijoilta hyviä kannanottoja ja näkemyksiä ohjelmiston käyttöön. Toimitusjohtajan mielestä Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä sopiikin erityisen hyvin tuotannollisten yritysten sekä tukkukaupan vaatimuksiin.

─ Lemonsoft on varsin simppeli ohjelmisto. Uskallan suositella sitä yhteistyökumppaneille ja rakkaille kilpailijoillekin. Me näemme ja ennakoimme sen avulla entistä pidemmälle. Turhat näpyttelyt ja venkslaus ovat jääneet pois. Ja yskiminen asiakkaan suuntaan vähenee,Kinnunen kiittää.

kirike1

Kirike Oy

  • Perustettu 1982
  • Liikkuvien ja kiinteiden työkoneiden komponenttien sopimusvalmistaja
LUE MUITA LEMONSOFTIN REFERENSSEJÄ