”LEMONSOFT REAGOI ASIAKKAAN TARPEISIIN”

Timaco Oy valmistaa CNC-koneistamalla korkeaa laatua sekä tarkkuutta vaativia pieniä- ja keskisuuria kappaleita metalliteollisuuden tarpeisiin. Yrityksen asiakkaita ovat arvostetut kotimaiset ja kansainväliset koneenrakennus- ja teknologia-alan yritykset. Iisalmessa sijaitseva Timaco Oy on perustettu vuonna 1996 ja se työllistää tällä hetkellä noin 50 henkilöä.

”Timaco Oy:n tavoitteena oli löytää kokonaisvaltainen ERP-järjestelmä, joka eläisi ja mukautuisi yrityksen tarpeiden pohjalta. Käytössämme aiemmin olleesta järjestelmästä puuttui tuotantomoduli kokonaan ja sen saaminen käyttöön oli uudelta ohjelmistolta vaadittu tärkein ominaisuus,” kertoo Timaco Oy:n toimitusjohtaja Jouko Tiainen.

”Vertailimme noin kymmenen eri ohjelmiston ominaisuuksia ja tarkempia neuvotteluja kävimme kolmen eri ohjelmistotoimittajan kanssa. Lopulta päädyimme Lemonsoft-ohjelmistoon, koska sen ominaisuudet sopivat parhaiten meidän tarpeisiimme. Valintaan vaikutti myös Lemonsoftin aktiivisen ja asiansa osaavan myyntitiimin perusteellinen ohjelman ominaisuuksien esittely sekä ohjelmiston hyvä hinta-/laatusuhde. Lisäksi ohjelmistoa voi tarvittaessa laajentaa myöhemmin,” sanoo Tiainen ja jatkaa: ”Alkuun pääsimme suhteellisen pienellä panostuksella ja käyttöönotto sujui ohjelman perusominaisuuksien osalta hyvin. Käyttäjien mielipide Lemonsoftista ohjelmistoon tutustumisen jälkeen ja oppimisen myötä on ollut positiivista.”

”Lemonsoft-ohjelma toimii sujuvasti ja mahdolliset pienet bugit uuden version yhteydessä korjataan välittömästi. Myös erilaiset räätälöintitarpeet toteutetaan nopeasti ja ohjelmistoa kehitetään aktiivisesti,” Tiainen toteaa ja jatkaa: ”Käytössämme ovat työasemat toimistoissa ja leimauspäätteet tuotantohallissa. Leimauspäätteet toimivat RFID -lukijalla ja viivakoodilla. Lemonsoft-ohjelmiston myötä Timaco Oy:ssä on tuotanto saatu paremmin hallintaan, näemme koko ajan missä vaiheessa työstettävä kappale on menossa. Lisäksi kaikki ostotilaukset on saatu hoitumaan näppärästi järjestelmän kautta. Näemme myös tuotannon läpimenoajan tuotekohtaisesti ja se taas helpottaa oikeaa hinnoittelua.”

”Käytössämme on jo hyvin kattava osa Lemonsoft-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia, mutta lisää hankitaan ja ohjelmistoa laajennetaan tarpeen mukaan,” kertoo Tiainen.

”Erityisen hyvänä koen Lemonsoftin reagoinnin asiakkaan tarpeisiin – toivottavasti tämä säilyy ainakin yhtä hyvällä tasolla jatkossakin Lemonsoft Oy:n kasvaessa suuremmaksi,” sanoo Jouko Tianen.

timaco

Timaco Oy

  • Valmistaa CNC-koneistamalla pieniä- ja keskisuuria kappaleita metalliteollisuuden tarpeisiin
  • Perustettu 1996
  • Työllistää 50 henkilöä
  • LUE MUITA LEMONSOFTIN REFERENSSEJÄ