IT2018-sopimusehdot on laadittu käytettäväksi yritysten välisissä kotimaisissa IT-toimituksissa. Yhteiset pelisäännöt helpottavat IT-palveluiden hankkimista.

Yleisesti tunnettujen ja hyväksyttyjen sopimusehtojen käyttäminen helpottaa myös sopimista. Aikaa ja vaivaa säästyy eli sopimisesta aiheutuu vähemmän kustannuksia kuin tehtäessä sopimuksia sellaisilla ehdoilla, joita sopijapuolet eivät entuudestaan tunne tai jotka eivät huomioi osapuolten perusteltuja etuja.

IT2018-sopimusehdot ovat ainoat suomalaiset IT-alan sopimusehdot, jotka on laadittu yhteisesti sekä IT-alan toimittajayrityksiä että niiden asiakkaita edustavien järjestöjen toimesta.

Voit lukea sopimusehdot klikkaamalla otsikkoa:

Lemonsoftin yleiset sopimusehdot
General terms and conditions for Lemonsoft software

Lemonsoft-ohjelmiston palvelutasosopimus (SLA)
In English

Lemonsoftin yleiset tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimusehdot
In English

IT2018 YSE – Yleiset sopimusehdot
In English

IT2018 EAP – Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista
In English

IT2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
In English

IT2018 EOY – Erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista
In English

IT2018 ETP – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
In English

IT2018 EVT – Erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista
In English


Palveluhinnasto

Palveluhinnasto sisältää Lemonsoftin työ- ja kuluhinnat.

LemonHub: Verkkolasku, eKuitti, Verkkopalkka, Rahoitus

LemonHubin käyttö itsessään on maksutonta, mutta verkkolaskujen, eKuitin ja verkkopalkan osalta veloitamme tapahtumakohtaiset maksut.