Toiminnanohjaus teollisuuteen

Varaa etädemo

Mitä enemmän teollinen yritys tuottaa räätälöityjä tuotteita tai palveluita asiakkailleen, sitä hankalampaa on pitää kiinni laadusta kustannustehokkaasti: varastojen arvon minimointi heikentää toimitusvarmuutta, saatavuusongelmat aiheuttavat viivästyksiä tuotantoon ja hintojen heilahtelu teettää ylimääräistä työtä.

Toiminnanohjauksen digitalisointi ja läpinäkyvä tiedon jakaminen auttavat pärjäämään kiristyvässä kilpailussa ja helpottavat ennustamista teollisuudessa

Lue lisää:

Läpinäkyvä tiedonjako parantaa toimitusvarmuutta teollisuudessa

Nykyaikaisilla järjestelmillä kaikki tarvittava tieto saadaan osaajien ulottuville aina tuotantopäälliköstä asentajiin. Hyvin ohjattu verkosto pääsee parhaimmillaan lähes 100 % toimitusvarmuuteen ja toiminta on samalla skaalautuvaa ja kannattavaa.

Yhteisellä suunnittelulla, käyttöliittymillä ja parhaimmillaan yhteisillä järjestelmillä minimoidaan päällekkäinen työ, tuodaan toimintaan läpinäkyvyyttä ja toiminta tehostuu myös haastavissa tilanteissa.

Miten digitaalinen toiminnanohjaus joustaa teollisen yrityksen kehittämisessä?

Toimitusketjun optimointi tarkoittaa usein massiivista järjestelmähanketta, johon kukaan ei halua ryhtyä. Näin asian ei tarvitse olla: digitalisoinnilla voi vastata vaiheittain esimerkiksi kasvupyrähdysten, pienten eräkokojen, jälkilaskelmien tai laadunohjauksen tarpeisiin.

Kasvupyrähdykset aiheuttavat tehokkuuden laskua, jos prosessit ja järjestelmät eivät jousta

+ Lue lisää

Nopeassa kasvussa prosessien hallinta voi olla puutteellista. Tehottomat toiminnot johtavat kapasiteetin vajaaseen hyödyntämiseen, mikä johtaa ennen pitkää toimitusvarmuuden heikentymiseen. Joustavasti käytettävät ja kehittyvät järjestelmät tukevat prosessien hallintaa myös kasvupyrähdysten aikana.

Asiakaskohtaiset toteutukset edellyttävät seurattavuutta ja versionhallintaa

+ Lue lisää

Yhden kappaleen eräkoot, oikea-aikaiset toimitukset, nopeat muutostarpeet sekä komponenttiversioiden nopea kehitys kiihdyttävät tuotteen versiointivauhtia. Jäljitettävyyden kannalta on tärkeää pitää huolta versionhallinnasta ja seurattavuudesta, joiden onnistuminen edellyttää toimivia järjestelmäkokonaisuuksia.

Jälkilaskelmat onnistuvat valmistuksen ja käytetyn työn reaaliaikaisella seurannalla

+ Lue lisää

Reaaliaikainen tieto valmistuksesta ja siihen käytetystä työstä on avainasemassa KET-laskennassa. Helpottamalla tuotannon työaika- ja valmistusleimauksia saat nopeammin tietoa todellisista materiaali- ja työkustannuksista. Reaaliaikaisen toteuman perusteella voit tehdä KET-laskentaa aina tarvittaessa, ilman ylimääräisiä selvityksiä.

Laadunohjaus edellyttää mittatietojen ja toimitusvarmuuden seuraamista

+ Lue lisää

Laatustandardien toteutuminen ja raportointi, tiukat toimitusaikataulut ja esim. osakokonaisuuksien toimitus suoraan seuraavan vaiheen tuotantolinjalle tekevät mittatietojen ja toimitusvarmuuden seuraamisesta tärkeää. Seurantaa voi helpottaa läpinäkyvällä tiedonjaolla ja kokonaislaadun hallintaan suunnitelluilla järjestelmillä.

Teolliseen liiketoimintaan suunniteltu ohjelmistokokonaisuus tukee myyntitilausten laadukasta toteutumista

Tiedolla ja sen reaaliaikaisuudella on suuri merkitys toiminnan tehostamisessa. Oikeanlaisilla työkaluilla johdat myyntitilausten laadukasta ja kustannustehokasta toteutumista läpi organisaation: kirjaat työvaiheet ja hyödynnät tietoa helposti osana päivittäistä työtä.

Tehosta toimitusketjua paremmalla hallittavuudella

Kun yhdistät teollisen liiketoimintasi osa-alueet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi, parannat työn tuottavuutta ja kannattavuutta. Hyvin suunnitelluilla järjestelmillä tehostat toimintaa automaatioiden ja integraatioiden kautta, poistat virheitä, päällekkäistä ja manuaalista työtä, sekä lisäät läpinäkyvyyttä, seurantaa, ennustettavuutta ja mitattavuutta.

Ajoita tuotanto oikein läpinäkyvällä tiedolla

Läpinäkyvästi jaettu tieto auttaa työn organisoinnissa: vältät pullonkaulat, turhat seisokit ja reagoit nopeasti poikkeamiin. Kun tiedät materiaalien saapumisaikataulut, voit ajoittaa tuotannon parhaalla mahdollisella tavalla. Ottamalla alihankkijat ja kumppanit mukaan läpinäkyvään tiedonjakoon, voitte optimoida tilaus-toimitusketjun kaikkia vaiheita.

Pysy kartalla todellisesta työpanoksesta

Tuotannonohjauksessa kirjattu työhön käytetty todellinen aika ja materiaalikulutus antavat pohjan tuotteen hinnoitteluun ja jälkilaskelmiin. Todelliset valmistuskustannukset ovat selvillä, kun tuotantokoneiden toteutumatieto saadaan osaksi toiminnanohjausjärjestelmää ja kaikki oleellinen data kerätään yhteen analysoitavaksi.

Helpota laaturaportointia ja poikkeamien seurantaa

Hyvä järjestelmä tukee työtä ja tekee sen seurannasta helppoa: työajan leimaaminen tapahtuu luontevasti työn alkamisen ja valmistumisen yhteydessä, ja mahdolliset poikkeamat kirjataan saman tien. Samalla syntyy laaturaportointi sekä sisäiseen että ulkoiseen käyttöön.

Tehokkaalla toiminnanohjauksella johdat myyntitilausten laadukasta toteutumista osana päivittäistä työtä.

Uudenmaan Ohutlevy on säästänyt resurssejaan sujuvalla toiminnanohjauksella jo 10 vuotta

Uudenmaan Ohutlevyn toimitusjohtaja Janne Jääskeläisen mukaan arki on helpottunut, kun kaikki tarvittavat toiminnot ovat ERP:ssä: “Toiminnanohjausjärjestelmäämme kuuluvat ostot, myyntitilaukset, laskutus, kirjanpito, pankkiyhteydet sekä tuotannonohjaus. Olemme tyytyväisiä helppokäyttöisyyteen ja muun muassa verkkolaskutukseen siirtyminen oli mutkatonta.”

Tutustu Uudenmaan Ohutlevyn asikastarinaan

Ellego Powertec kasvattaa tehokkuutta ja työmotivaatiota paremmilla järjestelmillä

Ellego Powertecin operatiivisen johtajan Sari Hammarin mukaan yksi perusteellisen ohjelmistokokonaisuuden tärkeimmistä osuuksista ovat myyntitilauskohtaiset rakenteet. “Se, että asentajat pystyvät katsomaan järjestelmästä materiaalien saapumisajankohdat, lisää paitsi tehokkuutta, myös henkilöstön motivaatiota ja itseohjautuvuutta”, hän toteaa.

Tutustu Ellego Powertecin asiakastarinaan

Optimoi toimitusketjua kohti parempaa tuottavuutta ja ennakoitavaa kasvua – Lemonsoft ERP

Optimoi toimitusketjua tarpeisiisi skaalautuvalla ohjelmistoratkaisulla: Lemonsoft ERP:n avulla vastaat asiakkaidesi muuttuviin vaatimuksiin niin eräkoon kuin tuoteversioiden suhteen. Valmiilla rajapinnoilla liitynnät muihin järjestelmiin onnistuvat ilman isoja integraatioprojekteja. Tekoälymme valvoo, huomauttaa, ehdottaa ja hoitaa rutiinit puolestasi.

Hanki ERP kokonaisratkaisuna

Tee tuotannosta ja valmistuksesta tehokkaampaa ja paperitonta

Tuotannonohjauksen työkalumme tehostavat varastointia, materiaalivirtojen hallintaa ja ohjaamista tuotantomuodosta riippumatta. Saat selkeän ja kattavan näkymän tuotannon suunnitelmiin, materiaalitarpeisiin ja kapasiteetin suunnitteluun. Löydät kaikki työhön liittyvät dokumentit ja ohjeet yhdestä paikasta digitaalisina.

Tutustu Lemonsoft tuotannonohjaukseen »

Keskity oikeisiin asioihin oikeaan aikaan ajantasaisen CRM-tiedon avulla

Monipuolinen CRM-työkalumme tuo asiakkaiden tiedot kaikkien näkyville ja auttaa parantamaan asiakaskokemusta. Helppokäyttöinen työkalu kannustaa kirjaamaan tapahtumat reaaliajassa ja parantaa datan oikeellisuutta. Johdolle raportointia ei tarvitse tehdä erikseen, se hoituu taustalla oman työn ohessa.

Lue lisää LemonOnline asiakkuudenhallinnasta »

Tilausten ja ennusteiden luominen tehokkaasti yhdessä järjestelmässä

Lemonshopin ja Omatilauksen avulla digitalisoit saapuvat tilaukset ja vähennät manuaalisen työn määrää: ei enää paperi- tai sähköpostitilausten käsittelyä. Digitalisoiduista tiedoista teet helposti myynti- ja tuotantoennusteet ja yhdistät toiminnanohjausjärjestelmääsi myös verkkokaupat sekä portaaliratkaisut.

Tutustu LemonShop kauppapaikkaan »

Toimituksen läpinäkyvyyden lisääminen tuo tietoa laadusta

Kehitä laatua ja toimitusvarmuutta paremmalla läpinäkyvyydellä - Lemonsoft-logistiikan avulla yhdistät asiakkaasi ja alihankkijasi osaksi samaa verkostoa, EDI/OVT-yhteyksien avulla välität ostotilaukset ja kaikki niihin liittyvät dokumentit, sekä optimoit kuljetusvalintoja. Saat dataa poikkeamista ja laadusta reaaliajassa sekä parannat tiedon löytymistä.

Lisää logistiikan ratkaisuista »

Seuraa tulosta reaaliajassa talouden työkaluilla

Seuraa tulosta reaaliajassa yhdistämällä taloushallinnosta kertyvä tieto toiminnanohjausjärjestelmääsi. Taloushallinnon dokumenttien hakeminen, käsitteleminen ja arkistoiminen helpottuu, ja automatisoidut prosessit karsivat pois turhan manuaalisen työn.

Lisää automatisoidusta taloushallinnosta »

Kehitä organisaatiosi voimavaroja helpottamalla henkilöstöhallintoa

Palkka- ja henkilöstöhallinto -ohjelmalla hallinnoit organisaatiosi henkilöstövoimavaroja: kokoamalla tiedot yhteen paikkaan helpotat henkilöstöresurssien seurantaa ja kehittämistä. Asiantuntijayhteistyössä kehittyvä ohjelmistomme pitää huolta hoidettavien velvoitteiden ajantasaisuudesta muun muassa palkkalaskennassa ja auttaa hoitamaan työt oikein.

Tutustu palkka-ja henkilöstöhallintoon »

Kannattavuuden seuranta on helpointa projektiseurannalla

Jos toimitukseen kuuluu asennustöitä ja muita käyttöönottoon liittyviä töitä, projektin luominen auttaa seuraamaan kannattavuuden kehitystä jo toteutuksen aikana, jolloin myös kustannuksia voi sovittaa ja jaksottaa järkevällä tavalla. Avoin tiedonjako helpottaa myös jälkilaskelmien tekoa.

Lue lisää Lemonsoft projektinhallinnasta »

Varaa demo

Haluatko käyttöösi markkinoiden edistyksellisimmät työkalut teollisen yrityksen toiminnanohjaukseen? Lemonsoft on kotimaisin voimin rakennettu ja tuettu ratkaisu. Varaa asiantuntijaltamme demo, jossa käymme läpi tarpeisiinne soveltuvimmat teknologiat, ja esittelemme niiden käyttöönoton nopeuden ja joustavuuden.

Ota yhteyttä

Paras kumppanuus syntyy arjen ymmärryksestä ja ennakoitavuudesta. Tunnemme erilaiset tuotantomuodot alihankinnasta projektituotantoon ja ymmärrämme järjestelmien yhteistoiminnan sekä tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet erilaisissa ympäristöissä.

Kanssamme pääset nopeasti ja joustavasti kiinni toimintasi kehityskohteisiin. Mietitään, mistä on tehokkainta aloittaa tilaus-toimitusketjunne suoraviivaistaminen – ota yhteyttä!

Tommi Päivinen

Myyntipäällikkö

050 349 1664

Autan mielelläni teollisuuden toiminnanohjauksen kehittämisessä, joko kokonaisratkaisuna tai joustavasti juuri sen kokoisena digitalisaatiohankkeena, kun on tarpeen.

Varaa aika tästä!