Tietosuojaseloste Alihankkijat

Tietosuojanäkökulmasta Lemonsoft Oyj:n alihankkijaksi katsotaan taho, joka tuottaa Lemonsoft Oyj:n omalla nimellään tarjoaman palvelun joko osittain tai kokonaan. Lemonsoft Oyj:n palveluita käyttävä asiakas saattaa siirtää henkilötietoja alihankkijalle, jolloin kyse on joko Lemonsoft Oyj:n tai kumppanin tuotteen tai palvelun käyttöön liittyvästä teknisen integraation siirtämästä tiedosta tuotteiden tai palveluiden välillä. Kaikki alihankkijoiden kanssa välitettävä tieto on suojattu asianmukaisin keinoin. Lemonsoft Oyj on sopinut alihankkijoidensa kanssa tietosuojaan liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alihankkijoiden tiedot on päivitetty 16.2.2022.

LemonHub-palvelut

 • SD Worx
  • SD Worx tuottaa Lemonsoft Verkkopalkan operaattoripalvelun.
 • Basware Oyj
  • Basware Oyj tuottaa Lemonsoft Verkkolaskun operaattoripalvelun.
 • Intrum Oy
  • Intrum Oy tuottaa Lemonsoft Perinnän perintäpalvelun.
 • Ropo Capital Oy
  • Ropo Capital Oy tuottaa Lemonsoft Rahoituksen rahoituspalvelun.

Asiakkaan käyttäessä jotain edellä mainituista palveluista, asiakas saattaa lähettää henkilötietoja suojatulla yhteydellä Lemonsoft Oyj:n LemonHub-palvelun kautta alihankkijalle.

Alustaratkaisut ja pilvipalvelut

 • Telia Finland Oyj
  • Telia Helsinki Data Center
  • Lemonsoft Alustapalvelua käyttävän asiakkaan henkilötietoja sisältävä data sijaitsee Telia Helsinki Data Centerin suojatuissa tiloissa.
 • Microsoft Corporation
  • Microsoft Azure -palvelu
  • Lemonsoft-ohjelmiston käyttäjätiedot ylläpidetään Microsoft Azure -palvelussa.
  • Lemonsoft Alustapalveluja käyttävän asiakkaan henkilötietoja sisältävän datan cold backup -varmuuskopiot säilytetään Microsoft Azure -palvelun suojatuissa tiloissa.
  • Lemonsoft-ohjelmistoa käyttävän asiakkaan henkilötietoja saatetaan sovelluksesta riippuen välittää Microsoft Azure -palveluun, jossa sovelluksen toimintoja suoritetaan.

Muut palvelut

 • Poplatek Payments Oy
  • Poplapay maksupäätepalvelut
  • Poplatek Payments Oy toimii Lemonsoft Maksupäätteen palvelu- ja laitetoimitusten tuottajana.
  • Lemonsoft Maksupäätettä ja Lemonsoft Kassaa käyttävän asiakkaan tulee huomioida, että loppuasiakkaan maksutiedot välittyvät Lemonsoft-ohjelmiston ja Poplapayn välillä.
 • Link Mobility Oy
  • Link Mobility Oy (aiemmin Labyrintti Media) tuottaa Lemonsoft-ohjelmiston SMS-viestien lähetystoiminnallisuuden.
  • Lemonsoft-ohjelmiston SMS-viestien lähetystoiminnallisuuksia käyttävän asiakkaan tulee huomioida, että SMS-viestien A-puhelinnumero, sekä viestin sisällössä mahdollisesti oleva henkilö- ja muu tieto välittyvät Link Mobility Oy:lle.
 • nShift Oy
  • Consignor- ja Unifaun-palvelut
  • nShift Oy tuottaa Lemonsoft Kuljetussanomien operaattoripalvelun.
  • Lemonsoft Kuljetussanomia käyttävän asiakkaan tulee huomioida, että myyntitilauksissa oleva tietosisältö välittyy nShift Oy:lle, jos asiakas on valinnut Consignorin tai Unifaunin operaattoripalvelun tuottajaksi.
 • OWS Finland Oy
  • OWS Finland Oy tuottaa Lemonsoft EDI:n operaattoripalvelun.
  • Lemonsoft EDI:a käyttävän asiakkaan tulee huomioida, että myyntitilauksissa ja laskuissa oleva tietosisältö välittyy OWS Finland Oy:lle, jos asiakas on valinnut OWS Finlandin operaattoripalvelun tuottajaksi.
 • Trade Connector Oy
  • Trade Connector Oy tuottaa Lemonsoft EDI:n operaattoripalvelun.
  • Lemonsoft EDI:a käyttävän asiakkaan tulee huomioida, että myyntitilauksissa ja laskuissa oleva tietosisältö välittyy Trade Connector Oy:lle, jos asiakas on valinnut Trade Connectorin operaattoripalvelun tuottajaksi.

Lisätietoja

Lemonsoft Oyj saattaa päivittää tietosuojaan liittyviä käytäntöjään ajoittain. Jos muutamme käytäntöjä merkittävästi, tiedotamme siitä asiakkaitamme erikseen.

Lemonsoft Oyj
Vaasanpuistikko 20 A
65100 VAASA

info@lemonsoft.fi
Y-tunnus 2017863-1

Pauli Siirtola
Tietosuojavastaava