Henkilötietojen käsittely Lemonsoft Alustapalveluissa

Tässä selosteessa kerromme Lemonsoft Alustapalvelujen tietosuojasta.

Asiakkaan käyttäessä Lemonsoft Alustapalveluja Lemonsoft Oyj toimii henkilötietojen käsittelijänä asiakkaan henkilöstön ja asiakkaaseen liittyvien muiden henkilöiden suhteen siinä laajuudessa kuin ne on tallennettu asiakkaan käyttämiin Lemonsoft Oyj:n palveluihin.

Asiakkaan käyttäessä Lemonsoft Alustapalveluja henkilökohtaiset tiedot ovat asiakkaan henkilöstön ja asiakkaaseen liittyvien muiden henkilöiden tietoja siinä laajuudessa kuin ne on tallennettu asiakkaan käyttämiin Lemonsoft Oyj:n palveluihin.

Lemonsoft Oyj käsittelee asiakkaan käyttämiin Lemonsoft Oyj:n palveluihin tallentamia henkilöstön ja asiakkaaseen liittyvien muiden henkilöiden tietoja vain asiakkaan niin erikseen pyytäessä. Käsittely liittyy aina asiakastuen toteuttamiseen, esimerkiksi tukipyynnön käsittelyyn. Tietosuojalainsäädännön mukainen käsittely sisältää myös Lemonsoft Alustapalvelujen teknisen ylläpidon tehtäviä, kuten tietokantojen säilytystä, varmuuskopiointia ja muuta huoltotoimintaa.

Voit tutustua Lemonsoft Alustapalvelujen tietosuojakäytäntöihin osoitteessa https://www.lemonsoft.fi/tietosuojaselosteen-liite/