Henkilötietojen käsittely Lemonsoft Alustapalveluissa

Tässä selosteessa kerromme Lemonsoft Alustapalvelujen tietosuojasta.

Asiakkaan käyttäessä Lemonsoft Alustapalveluja Lemonsoft Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä asiakkaan henkilöstön ja asiakkaaseen liittyvien muiden henkilöiden suhteen siinä laajuudessa kuin ne on tallennettu asiakkaan käyttämään Lemonsoft-järjestelmään.

Asiakkaan käyttäessä Lemonsoft Alustapalveluja henkilökohtaiset tiedot ovat asiakkaan henkilöstön ja asiakkaaseen liittyvien muiden henkilöiden tietoja siinä laajuudessa kuin ne on tallennettu asiakkaan käyttämään Lemonsoft-järjestelmään.

Lemonsoft Oy käsittelee asiakkaan omassa käytössään olevaan Lemonsoft-järjestelmään tallentamia henkilöstön ja asiakkaaseen liittyvien muiden henkilöiden tietoja vain asiakkaan niin erikseen pyytäessä. Käyttäminen liittyy aina asiakastuen toteuttamiseen, esimerkiksi tukipyynnön käsittelyyn. Tietosuoja-lainsäädännön mukainen käsittely sisältää myös Lemonsoft Alustapalvelujen teknisen tuen tehtäviä, kuten tietokantojen säilytystä, varmuuskopiointia ja muuta huoltotoimintaa.

Voit tutustua Lemonsoft Alustapalvelujen tietosuojakäytäntöihin osoitteessa https://www.lemonsoft.fi/tietosuojaselosteen-liite/