Lemonsoft Oyj:n työnhakijoita koskeva tietosuoja

Tässä selosteessa kerromme Lemonsoft Oyj:n tavasta käsitellä työnhakijoiden tietoja. Kun haet töitä Lemonsoftista, voit hakea nimettyyn tehtävään, tai jättää avoimen hakemuksen. Hakemuksesta ja muista hakijan toimittamista tiedoista syntyy henkilörekisteri.

Kerättävät tiedot

Rekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa työtehtävään. Avoimen hakemuksen ollessa kyseessä rekisteriin kerätään myös muita hakijan toimittamia tietoja. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.

Rekisteriin kerätään työnhakijan perustiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, postinumero ja – toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valokuva, koulutus- ja työkokemustiedot: koulutus, kielitaito, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, ajokortti, auton käyttömahdollisuus, mahdolliset suosittelijat, työnhakijan toiveet, sekä palkkatoivomus. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsittelevät ne Lemonsoft Oy:jn toimihenkilöt, joilla on rekisterin käyttöoikeus.

Työnhakijan rekisteritiedot kerätään työnhakijan toimittamasta työpaikkahakemuksesta, koulu-, työ- ja muista todistuksista sekä työnhakijan haastattelussa antamista tiedoista.

Tietojen säilytys, siirtäminen ja poistaminen

Rekisteri koostuu sekä manuaalisesta aineistosta että sähköisestä rekisteristä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Lemonsoft Oyj:n henkilöstöhallinnolla. Sähköiseen rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu toimihenkilöiden henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Sähköinen rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla. Toimihenkilöiden käyttämät ja salasanoin suojatut tietokoneet sijaitsevat lukituissa ja kulunvalvontalaitteilla valvotuissa tiloissa. Lemonsoft Oyj vastaa siitä, että työnhakijoiden henkilötietoja ei pidetä asiaan kuulumattomien henkilöiden saatavilla.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Työnhakijan tiedot poistetaan työnhakijarekisteristä kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen toimittamisesta. Hakija voi päivittää, tarkistaa tai poistaa tietojaan olemalla henkilökohtaisesti ja kirjallisesti yhteydessä Lemonsoft Oyj:n henkilöstöhallintoon.