Lemonsoft Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 16.2.2022

 

Asiakkaittemme tietosuoja on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Olemme laatineet tietosuojakäytännön, jossa kerromme, miten keräämme, käytämme, luovutamme, siirrämme ja säilytämme asiakkaittemme tietoja. Tutustu tietosuojaselosteeseemme ja kerro meille, jos haluat lisätietoja.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö

Henkilökohtaisia tietoja ovat tiedot, joita voi käyttää yksittäisen henkilön tunnistamiseen tai yhteyden ottamiseksi henkilöön. Henkilö voi kieltää tietojensa käytön Lemonsoft Oyj:lta, mutta tällöin tuotteiden ja palvelujen käyttö voi vaikeutua merkittävästi, tai osoittautua joissain tilanteissa mahdottomaksi.

Lemonsoft Oyj kerää ja käsittelee asiakasyritysten ja Lemonsoft Oyj:n tuotteita ja palveluja käyttävien henkilöiden, sekä Lemonsoft Oyj:n työnhakijoiden tietoja.

Jos käytät Lemonsoft Alustapalveluita, lue lisää Alustapalveluiden tietosuojasta: https://www.lemonsoft.fi/tietosuojaseloste-alustapalvelut/

Jos olet työnhakija, lue lisää työnhakijoiden tietosuojasta: https://www.lemonsoft.fi/tietosuojaseloste-tyonhakijalle/

Henkilökohtaiset tiedot

Kun henkilö alkaa käyttää Lemonsoft Oyj:n palveluita, hänelle luodaan käyttäjätunnus palvelun käyttöä varten. Käyttäjätunnukseen liittyvät henkilön tiedot ovat yleensä henkilön nimi, yrityksessä henkilölle luotu käyttäjätunnus, henkilön työsähköpostiosoite, sekä joissain tapauksissa henkilön työpuhelinnumero ja asematunnus yrityksessä. Käyttäjätunnukseen liitettävien tietojen määrä minimoidaan ja niiden rekisteröinti on tarkoituksenmukaista.

Miten käytämme henkilökohtaisia tietoja

Lemonsoft Oyj käyttää asiakkaittensa henkilöstön tietoja Lemonsoft Oyj:n ja asiakkaan välisen suhteen hoitamiseen. Esimerkkejä käyttötarkoituksista:

  • Lemonsoft Oyj:n palveluiden käyttäjäpohjaisen laskutusperusteen todentaminen.
  • Henkilön tunnistaminen asiakastuki- ja asiakaspalvelutilanteissa.
  • Lemonsoft Oyj:n palveluiden käyttöön ja muihin asiakassuhdetta koskeviin asioihin liittyvä tiedottaminen ja markkinointi.
  • Saatamme käyttää henkilökohtaisia tietoja myös Lemonsoft Oyj:n sisäisiin tarkoituksiin, kuten tarkastuksiin, tietojen analysointiin ja tutkimukseen, jotta voimme parantaa palvelujamme ja asiakasviestintäämme.

Muiden kuin henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö

Keräämme tietoja lokitiedostoihin myös muodossa, jota ei ole suoraan mahdollista liittää tiettyyn henkilöön. Saatamme käyttää tällaista tietoa mihin tahansa tarkoitukseen. Muita kuin henkilökohtaisia tietoja ovat esimerkiksi:

  • URL-osoitteet, IP-osoitteet ja kellonajat, joita keräämme mahdollisten väärinkäyttöyritysten toteamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi.
  • Selainohjelman tyyppi, kieli ja aluetiedot, joita keräämme palvelujen kehittämiseksi.
  • Palvelujemme käyttötavat, joita keräämme palvelujen kehittämiseksi.
  • Palvelujemme muodostamat virheilmoitukset, joita keräämme tuotteiden kehittämiseksi.
  • Evästeet ja muut verkkosivustotekniikat, joiden avulla pyrimme parantamaan viestintäämme ja kohdentamaan markkinointiamme.

Muita kuin henkilökohtaisia tietoja käsitellään henkilökohtaisina tietoina tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, jos tieto yhdistetään henkilökohtaisiin tietoihin.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä Lemonsoft Oyj:n käyttämiin järjestelmiin tai tietokantoihin, joissa henkilötietoja käsitellään. Lemonsoft Oyj saattaa luovuttaa henkilökohtaisia tietoja strategisille kumppaneilleen, jotka tarjoavat omia palvelujaan yhteistyössä Lemonsoft Oyj:n kanssa. Tällaisissa tilanteissa on kyse esimerkiksi joko Lemonsoft Oyj:n tai kumppanin palvelun käyttöön liittyvästä teknisen integraation siirtämästä tiedosta palveluiden välillä. Lemonsoft Oyj saattaa luovuttaa kumppanille henkilön yhteystietoja myös asiakaspalvelu- tai muuta viestintää varten. Lemonsoft Oyj on sopinut kumppaneittensa kanssa tietosuojaan liittyvistä asioista ja tietojen siirroissa käytetään riittävää tietojen suojaus- ja salaustasoa. Luettelo tällaisista kumppaneista on nähtävissä tietosuojaselosteen liitteessä Alihankkijat.

Lemonsoft Oyj saattaa joutua luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja myös lakisääteisesti, joko oikeustoimiin liittyen tai viranomaisten pyynnöstä. Lemonsoft Oyj saattaa luovuttaa henkilökohtaisia tietoja myös liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin, yhdistymisen tai myynnin yhteydessä em. toimeen liittyvälle kolmannelle osapuolelle.

Henkilökohtaisten tietojen suojaus

Lemonsoft Oyj suhtautuu henkilökohtaisten ja muiden tietojen suojaamiseen vakavasti. Lemonsoft Oyj säilyttää henkilökohtaisia tietoja tietojärjestelmissä, joihin on pääsy erikseen rajatuilla henkilöillä, ja jotka sijaitsevat fyysisin turvatoimin suojatuissa tiloissa.

Lemonsoft käyttää henkilökohtaisten tietojen siirroissa erillisillä käyttöoikeuksilla suojattuja järjestelmiä, joiden teknologia estää tietojen tarkastelun siirron aikana. Tietojen siirrossa käytetään salattuja yhteyksiä, jotka on suojattu esimerkiksi SSL-salauksella.

Jos henkilö käyttää Lemonsoft Oyj:n käyttämiä kolmansien osapuolten tuottamia sosiaalisen median alustoja, muut alustan käyttäjät pystyvät näkemään henkilön jakamat tiedot ja käyttämään niitä eri tavoilla hyväkseen. Tällöin henkilö on itse vastuussa jakamastaan henkilötiedosta ja muista tiedoista.

Henkilökohtaisten tietojen säilytys

Lemonsoft Oyj säilyttää henkilökohtaiset tiedot sähköpostitiedottamiseen ja asiakaspalvelun tuottamiseen liittyviä tietoja lukuun ottamatta EU:n alueella. Säilytämme henkilökohtaisia tietoja tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojakäytännössä kuvatut tarkoitukset, ellei pidempää säilytysaikaa edellytetä lakisääteisesti.

Lemonsoft Oyj käyttää sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan yhdysvaltalaista HubSpot-palvelua, jonka kanssa olemme sopineet tietosuojaan liittyvistä asioista. HubSpot-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Euroopan komission mallisopimuslausekkeita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

Lemonsoft Oyj käyttää asiakaspalvelulle toimitettujen tukipyyntöjen hallintaan yhdysvaltalaista Zendesk-palvelua, jonka kanssa olemme sopineet tietosuojaan liittyvistä asioista. Zendesk-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Euroopan komission mallisopimuslausekkeita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

Lemonsoft Oyj:n palveluiden käyttäjän henkilötiedot poistetaan käyttäjätietorekisteristä sen jälkeen, kun käyttäjä on lopettanut järjestelmän käytön esimerkiksi työsuhteen päättymisen vuoksi. Käytön päättyminen tulee todentaa ko. palvelun aktivointitapahtumalla tai muulla tavoin kirjallisesti.

Lemonsoft Oyj:n sitoutuminen asiakkaittemme tietosuojan turvaamiseen

Varmistamme, että asiakkaittemme tiedot ovat turvassa kouluttamalla työntekijöitämme tietosuoja- ja turvallisuusohjeistuksen noudattamiseen, sekä käyttämällä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä käytäntöjä yrityksessämme tehokkaasti.

Koska yrityksemme käsittelee säännöllisesti asiakkaisiimme liittyvää luottamuksellista tietoa, jokaisen työntekijän allekirjoittama työsopimus sisältää salassapitopykälän, joka kattaa kaiken Lemonsoft Oyj:n ja sen asiakkaitten tietojen käsittelyn luottamuksellisuuden ja salassapidon.

Tietosuojaan liittyvät kysymykset

Jos haluat lisätietoja Lemonsoft Oyj:n tietosuojakäytännöstä, tai haluat tehdä henkilötietoihin liittyvän kyselyn tai muutospyynnön, ota meihin yhteyttä. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

Lemonsoft Oyj saattaa päivittää tietosuojaan liittyviä käytäntöjään ajoittain. Jos muutamme käytäntöjä merkittävästi, tiedotamme siitä asiakkaitamme erikseen.

Lemonsoft Oyj
Vaasanpuistikko 20 A
65100 VAASA
info@lemonsoft.fi
Y-tunnus 2017863-1

Pauli Siirtola
Tietosuojavastaava